Lars Løkke har også et ansvar i Nordic Waste-sagen

Moderaternes formand praler gerne vidt og bredt af sine fortræffelige evner som organisator af sundhedsvæsenet, men meget sjældent af sine evner som organisator af miljø- og handicapområderne. Og det er der gode grunde til, skriver tidligere kommunikationschef i Københavns Amt i dette debatindlæg.
Foto: Udenrigsministeriet/ Kristoffer Jonsson
Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminster (M)
Her til foråret præsenterer regeringens sundhedsstrukturkommission sine anbefalinger om den fremtidige organisering af det danske sundhedsvæsen.

Når det sker, vil udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) givet være fremme i forreste linje, når beslutningerne skal træffes. Og det vil ikke være ham ukært igen-igen at minde danskerne om hans fortræffelige evner, når det handler om organisering af sundhedsvæsenet.

Og sandt er det, at strukturreformen tilbage i 2005 satte en vigtig og ny retning for det danske sundhedsvæsen: En samling af specialer på færre enheder, investeringer i nye akuthospitaler, kræftpakker og en klar opgradering af hele den præhospitale indsats, hvor ambulancer, lægeambulancer og lægehelikoptere blev en integreret del af akuthospitalerne.

De 14 amter måtte lade livet til fordel for fem regioner. Men hvad Lars Løkke sjældent praler med, er hans håndtering af mange af amternes øvrige opgaver. Navnlig miljø- og handicapområderne.

På nøjagtig samme måde som vi nok ikke vil have en gynækolog til også at lave hjerteoperationer

Her har beslutningerne været katastrofale. For mens man på sundhedsområdet havde fokus på at samle specialerne på færre hænder, så betød beslutningerne på miljø- og handicapområderne en spredning af de faglige kompetencer. Fra 14 amter blev de højt specialiserede faglige medarbejdere fra Amtsgårdene fordelt ud på 98 kommuner.

Når miljøgodkendelserne rykker for tæt på borgmesterkontoret

På miljøområdet ser man i dag et glimrende eksempel med Nordic Waste-sagen i Randers på, hvad der sker, når miljøgodkendelserne rykker for tæt på borgmesterkontoret: Skal vi sikre arbejdspladser til byen eller sikre miljøet? Jorden under Nordic Waste skred i årevis, uden at kommunen greb ind, har medierne kunnet berette.

Men kan en kommune som Randers rumme miljøfaglige profiler, der både har den specialiserede indsigt i jordskred og lerjord og som for den sags skyld også lige har styr på brug af farvestoffer og indeklima i byens institutioner? På nøjagtig samme måde som vi nok ikke vil have en gynækolog til også at lave hjerteoperationer.

Spørg eksempelvis forældre til svært autistiske børn, hvordan de føler sig hjulpet af den kommune, de bor i

Så hvad anden begrundelse har der været for at afspecialisere miljøområdet, end at det smalle VKO-flertal tilbage i 00’erne ville gøre livet lettere for virksomhederne og give kommuner med volumensyge flere opgaver?

Handicapområdet: Kommunerne fejler i hver tredje ankesag

Også på handicapområdet har kommunerne med al ønskelig tydelighed vist, at de ikke magter opgaverne, fordi hver enkelt kommune ikke kan rumme alle de fagligt specialiserede profiler og institutioner, som amterne tidligere tog sig af.

Eksempelvis beretter DR følgende:

“Når folk med handicap klager til Ankestyrelsen, blev der fundet fejl i mere end hver tredje sag fra 2013-2021, fordi "kommunerne ikke har overholdt gældende regler og love på området", skriver statsrevisonerne. Samtidig oplyser de, at det også sker, at kommuner har haft en ulovlig praksis og ikke følger serviceloven, når det drejer sig om handicapområdet.”

Spørg eksempelvis forældre til svært autistiske børn, hvordan de føler sig hjulpet af den kommune, de bor i.

Da strukturreformen blev udrullet, fik kommunerne ansvaret for de fleste af de handicapinstitutioner, der lå i den pågældende kommune. Uanset om kommunen langt fra selv havde handicappede nok til den pågældende institution.

Så begyndte kommunerne at købe pladser hos hinanden, men det var den pågældende kommune, der hang på økonomien, hvis der var tomme pladser.

Det er også bopælskommunen, der skal rådgive og vejlede de handicappede og deres familier, om hvad og hvor de kan få den nødvendige hjælp.

Det er forståeligt, at Lars Løkke ikke har lyst til at prale om sin indsats på de her områder.

En AKF-rapport fra 2010 viste, at den faglige rådgivning efterlod meget tilbage at ønske. Det faglige miljø af eksperter, der før var samlet på Amtsgårdenes handicapafdelinger, og som besad specialviden om ofte meget komplekse handicap, var nu spredt ud på 98 kommuner.

Regeringen er bange for sit kommunale bagland

Det er forståeligt, at Lars Løkke ikke har lyst til at prale om sin indsats på de her områder.

Men uforståeligt, at ingen regering siden har haft lyst eller mod til at rette fejlene og fjerne både handicapområdet og miljøgodkendelserne fra kommunerne igen. Thorning-regeringen kom endda til magten blandt andet på et løfte om en evaluering af strukturreformen. Men da evalueringen kom, turde man alligevel ikke ændre på reformen og kiggede den anden vej.

Vi skal nok heller ikke forvente, at Nordic Waste-sagen vil få den nuværende regering, inklusiv Lars Løkke, til at gøre det fagligt rigtige: At fjerne miljøgodkendelserne fra kommunerne og give dem til regionerne, og det vil desværre heller ikke ske på handicapområdet.

At lægge sig ud med sit kommunale bagland er ikke noget, nogen af regeringspartierne har den store lyst til, og slet ikke så tæt på et kommunalvalg.

PS: Den socialdemokratiske borgmester i Randers, Torben Hansen, var i øvrigt socialdemokratisk miljøordfører, da han i 00’erne sad i Folketinget, og var dengang imod strukturreformen, blandt andet fordi miljøgodkendelserne blev flyttet fra amterne til kommunerne.

Teddy Østerlin Koch er journalist og selvstændig.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

En del af den deponerede forurenet jord stammer fra norge.

https://www.tu.no/artikler/forurenset-jord-fra-norge-kan-sluke-dansk-by/...

Hvordan i al verden kan det være rentabel at sende jord hele vejen fra Norge til Randers?

Der er ingen grænser for, hvor meget den her sag stinker.

Dette her er miljøsagen fra private affaldsbehandlere, som kom op til overfladen. Det helt store spørgsmål er så, hvor mange sager, der forsat er gemt og hvor der venter miljøkriser med milliader og atter milliarder for det offentlige at betale i oprydning.

Velkommen til det "moderne" liberale Nye Danmark, hvor privatiseringen angiveligt er løsningen på alle udfordringer.

Men kun angiveligt. For det blå hold forsøger at bilde os ind det er sundt at ryge.

Det blå svindlerhold slår til igen...

Jeg er ked af at sige det, men giv Lars Løkke en pind og en lort, så vil han være istand til at ødelægge begge dele!!
Man kan ikke engang give ham kredit for super sygehusene. Ingen af dem er færdige, på nogle mangler essentielle dele som f.eks et køkken.
Andre har overskredet budgettet helt vildt.
Men nå, det betyder jo intet, vi nedregulerer bare pensionisterne lidt mere, så er der igen penge i kassen!!

Alt i Danmark er indrettet efter Lars Løkkes kræft-pakker!

Kræft-pakker er gået manden på hjernen!

Læs hans fortid og forklaring følger!

Helhedsorienteret sundhedsvæsen fatter manden ikke!

FAKTA: Det lider vi af i Danmark
Angst, migræne og rygsmerter er blandt de mest udbredte og dyre diagnoser i Danmark.
Både den enkelte og samfundsøkonomien lider, når sygdom rammer.
En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen har kortlagt, hvordan det står til med den mentale og fysiske sundhed i Danmark. Bliv her lidt klogere på, hvor syge vi er.
Det lider vi af:
- Lænde-ryg-smerter, 880.000 personer
- Slidgigt, 800.000 personer
- Migræne, 640.000 personer
- Nakkesmerter, 570.000 personer
- Diabetes, 250.000 personer
* Det dør vi af:
- Hjerte-kar-sygdom, 4700 personer
- Lungekræft, 3700 personer
- Blødning eller blodprop i hjernen, 3600 personer
- KOL/rygerlunger, 3300 personer
- Alzheimers og anden demenssygdom, 3100 personer
Det holder os hjemme fra arbejde:
- Lænde-ryg-smerter, 5,5 millioner sygedage
- Nakkesmerter, 4,5 millioner sygedage
- Migræne, 3,8 millioner sygedage
- Slidgigt, 3,3 millioner sygedage
- Angst, 1,9 millioner sygedage
* Det bliver vi førtidspensionerede af:
- Angst, 1900 personer
- Skizofreni, 900 personer
- Lænde-ryg-smerter, 850 personer
- Depression, 750 personer
- Blødning eller blodprop i hjernen, 600 personer

Oprydningen efter Lars Løkkes forskellige manglende politikker er først lige begyndt!

Det kræver en usædvanlig bred regering!

Der er nok at tage fat på!

Sygeplejersker er flygtet fra storsyghusene!

Der var ingen kompensation for timevis af kørsel på arbejde!

Nu hentes sygeplejerskerne i Indien og på Filippinerne!

Alt hvad der er nemt skal være nært!
Alt hvad der er svært, får manden aldrig lært!

Bare Lars nævner ordet “kræft” falder alle i svime! Thi alle kender en der har kræft! Den snu ræv!
Bare Mette Frederiksen nævner ordet “beskæftigelse” falder alle i svime! Thi alle vil helst være i beskæftigelse! Den snu hunræv!

Nordic Waste har skaffet fed beskæftigelse i Randers og i Danmark!

Mette og Lars kan nu i fællesskab rydde op efter sig!

De stiller nemlig aldrig spørgsmål ved deres egne evner!

Kræft og beskæftigelse!

Synd og skam at verden består af så meget andet!

Miljø og handicap er blot to af 500 andre veldækkende ord!

Hvor er det befriende at læse en artikel, af en der sætter Spotlight på det sande problem.
Hvad den lille brugtvognsforhandler ikke har Ødelagt af infrastruktur og sammenhængskraft i det danske samfund.
Men han har jo også lært af den bedste i opportunismens felt, Anders f…… Rasmussen.

Mennesker som Torben Østergaard-Waste løber med hele din pensionsopsparing uden skrupler...

En interessant artikel. En ekspert har skrevet om det samme emne i Jyllands-Posten den 23. januar:
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE16777170/oelstskandalen-kunne-...

Det må være på tide at føre miljø-og handicapområderne tilbage til Regionerne, for at undgå fremtidige tilsvarende katastrofer.

Hørt!

Annonce