Annonce

Lys i corona-mørket – digitale værktøjer skaber nye muligheder i fagbevægelsen

Hvis fagbevægelsen formår at rykke mødekulturen online, så kan der spares tid penge og skaffes langt større deltagelse med højere hastighed.
Danmark har allerede været lukket land i ugevis. Vi står sammen ved at holde afstand, men fagbevægelsen, hvis styrke er baseret på mobilisering er udfordret. Muligheden for stormøder, demonstrationer og almindelig organisering er begrænset af coronakrisen.

De i gangværende OK20-forhandlinger er heller ikke sluppet for coronakrisen. Enkelte fagforeningsmedlemmer har derfor også krævet forhandlingerne sat på pause. De pegede på at coronakrisen spændte ben for mobilisering, dialog og mulig brug af konfliktvåben og udråbt selve medlemsdemokratiet som undergravet.

De pegede på at coronakrisen spændte ben for mobilisering, dialog og mulig brug af konfliktvåben

Den slags ophedede frustrationer fik sågar enkelte aktivister til murer porten til Forligsinstitutionen til:

placeholder

På trods af at fagbevægelsen har leveret Danmarkshistoriens hurtigste trepartsaftale og indgået en fælleserklæring på det offentlige område, så er man ramt på muligheden for at bringe folk sammen.

Bjørn Hansen, der er direktør for den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark arbejder med sine kolleger på overarbejde for at sikre, at fagbevægelsens stærke fælleskaber og organiseringsindsats bliver omstillet til den digitale virkelighed.

Coronakrisen rammer fagbevægelsens kerne

Coronakrisen udfordrer os alle sammen på ’business as usual’. Og for fagbevægelsens vedkommende mener Bjørn Hansen, at situation skal udnyttes til at sætte online-strøm til den faglige organiseringsindsats.

”Det største og vigtigste er at fagbevægelsen skal være der for medlemmerne. Det giver næsten sig selv. Og det er jo en glædelig nyhed at fagbevægelsen virkelig har vist, hvor god den er til at indgå aftaler, leverer fælles løsninger og tage ansvar for det fælles bedste.”

Men hvis man ser lidt længere ud i horisonten, er der brug for at man sætter involveringen af medlemmerne i højsædet, peger Bjørn Hansen på. Det vil være svært, hvis corona-krisen trækker ud og måske også med en ny bølge kan påvirke muligheden for fælles møder gennem hele året.

Fagbevægelsens DNA er jo fællesskabet. Og de fællesskaber består jo netop af folk der mødes

”Det er helt afgørende, at fagbevægelsen kan blive ved med at have et stærkt organiseringsarbejde også i den nærmeste fremtid. Og fagbevægelsens kerne og DNA er jo fællesskabet. Og de fællesskaber består jo netop af folk der mødes. Typisk er man jo sammen omkring faglige møder, kurser og stormøder. Man bliver derfor radikalt udfordret, når den fysiske infrastruktur sættes under en pres, hvilket vil ske under en længere periode med Corona eller ved en mulig anden bølge i efteråret.”

Derfor lyder Bjørn Hansens opfordring til fagbevægelsen også helt klart: ”Hvis man vil bevare sit DNA, så er man nødt til at finde nye måde at have fælleskaber på”.

 Bjørn Hansen er medstifter af og direktør for den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark
Billedtekst: Bjørn Hansen er medstifter af og direktør for
den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark

Et historisk eksperiment med digitale fællesskaber

Udfordringer for den faglige organisering er ekstremt tydelige og den brændende platform er til at få øje på, som Bjørn Hansen udtrykker det. Derfor skal fagbevægelsen også gribe øjeblikket og udnytte de muligheder, som digitaliseringen giver.

Hvis fagbevægelsen virkelig griber den chance kan man komme et sted hen, hvor man skabet meget stærkere fællesskaber

”Uden at lyde som en disruption-fanatiker, så vil jeg faktisk sige, at det vi ser nu, også er et kæmpe eksperiment i muligheder for nye deltagelsesformer. Hvis fagbevægelsen virkelig griber den chance kan man komme et sted hen – også selvom der skulle komme et nyt corona udbrud - hvor man skaber meget stærkere fællesskaber, som er mere fleksible, har større hastighed og rummer større massedeltagelse”

Case: Ingen unge skal føle sig alene på FGU – eller derhjemme!

Foreningen Modstrøm er en bevægelse af unge på og omkring den Forberende GrundUddannelse (FGU). Modstrøm havde på sin generalforsamling besluttet, at deres første større kampagne skulle handle om fællesskab og ensomhed, fordi mange unge føler sig alene på FGU. Corona-krisen gjorde, at man måtte skråtte planerne om at besøge skoler og komme i gang. Men ensomheden er jo kun større nu. Derfor søsætter man nu en online indsats, som bl.a. består af en online 15-timers camp med udvikling af aktiviteter for de aktive, træning i historiefortælling i mindre grupper (som man vil rulle ud over hele landet) og et fælles event for 150 unge, hvor man deler oplevelser og erfaringer.

Planlægning og tid er ifølge DeltagerDanmark chefen en alvorlig udfordring for fagbevægelsen i dag. Særligt når der ofte skal koordineres på tværs af flere mennesker, flere faggrupper og flere fagforeninger.  

”Hvis man skal sige det lidt karikeret, så foregår det sådan, at hvis man får en god idé i dag, så kan man måske lægge et møde i kalenderen om fire måneder. Der er virkelig mange kalendere, der skal koordineres, der skal tænkes i frikøb, der skal bestilles togbilletter. Det betyder jo at man, når det kommer til deltagelse, ofte får en meget langsommelig proces. Hastighed en meget stor begrænsning.”

Hvis man får en god idé i dag, så kan man måske lægge et møde i kalenderen om fire måneder

Men udfordringen går også på omkostning og deltagerantal, hvor Bjørn Hansen også ser store digitale muligheder.

”Når man skal mødes fysisk, er der altid et naturligt loft for deltagelse. Alle medlemmer kan slet ikke være med til en kongres, et stormøde eller en generalforsamling. Det er der slet ikke plads til og det er for dyrt, når der skal indkøbes sandwich til mange deltagere. Men når man flytter det til en digital løsning, så ser du et helt andet billede. Hvorfor skulle man begrænse et informationsmøde til kun 100 tillidsrepræsentanter, når man kan invitere alle med?”.

Case: Dansk Magisterforening går digitalt  

Dansk Magisterforening satsede hurtigt på at omlægge sit arbejde med tillidsvalgte og medlemmer til digitale løsninger. DM har bl.a. udbudt korte webinarer for tillidsvalgte og frivillige netværksledre i, hvordan de selv kan holde onlinemøder for deres kolleger. Derudover har man oprettet fælles sparringsmøder online omkring håndteringen af Fælleserklæringen (altså at offentligt ansatte kan komme til at arbejde på områder, de ikke er vant til), hvor tillidsvalgte sparer med hinanden om, hvordan de gør og samtidigt har adgang til faglige konsulenter, som er med på mødet.

Mødekulturen skal disruptes

Hos DeltagerDanmark betyder coronakrisen ikke stilhed og undtagelsestilstand. Det betyder tværtimod kul under kedler for at hjælpe fagforeninger og andre bevægelser. På den korte bane med konkrete digitale møder, og på den lange bane med mulighederne for at tage store spring i den digitale omstilling.

”Vi har lavet nogle simple træninger, i hvordan man holder gode digitale møder. Uanset om det er med Zoom, Teams eller Mural (Mural.co er et redskab til online samarbejde, brainstorms og grafisk arbejde, red.). Det er det helt basale, som vi har hjulpet med at få på plads omkring god mødeledelse, mødeforberedelse, koordinering af chatten og mulighederne for at gå i ’breakout-rooms’ og lave gruppearbejde. Det andet som vi er meget fokusere på lige nu handler om hvordan vi kan tage relationer og værdier med ind i de digitale rum”.

Billedtekst: Zoom er et af de mange nye digitale værktøjer, der får mange gennem coronakrisen.

Hvordan kan vi tage relationer og værdier med ind i de digitale rum?

Bjørn Hansen beskriver, hvordan Deltager Danmark skal hjælpe Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med at holde et større virtuelt møde om det regionale arbejde, skal hjælpe ungdomsbevægelsen Modstrøm med en kampagne mod ensomhed og har hjulpet Dansk Magisterforening med at gøre deres medlemsnetværk digitale. I maj skal DeltagerDanmark facilitere et online stormøde 1000 ergo- og fysioterapeuter.  

Men målet for DeltagerDanmark begrænser sig ikke til den nuværende krisetilstand – fagbevægelsens mødekultur og læringsformer skal udvikles og de skal lære at gå helt nye veje, lyder det.

”Lige nu tror jeg, at mange oplever, at man kan have gode og effektive møder online. Faktisk tror jeg, at mange oplever dem som mere effektive. Det er første fase og det har mange fagforeninger allerede har haft erfaringer med. Så kommer anden fase, hvor mange overvejer, hvordan man i stedet for at aflyse alle medlemsmøder og -kurser kunne omforme dem til digitale møder.

Men hvordan sikrer i at den nuværende digitaliseringsbølger ikke blot bliver et corona-fænomen. Hvordan ville dette fortsætte post corona?  

”Det interessante bliver oplevelsen af, at man kan tage involveringsdagsorden online. Det at tale sammen i mindre grupper, ideudvikle og være kreative sammen - og udvikle fælles værdier sammen. Spørgsmålet bliver, om at kan tage det der giver gejst, mobilisere ressourcer og spirer fantasien med over i nogle digitale rum. Det ville være ekstremt spændende. Det er det jeg oplever, at man prøver kræfter med lige nu. Mange begynder at omfavne nye teknologier.

Spørgsmålet bliver om at kan tage det der giver gejst, mobilisere ressourcer og spirer fantasien med over i nogle digitale rum

Går fagbevægelsen ind i disse eksperimenter og høster nogle succesfulde erfaringer, så kan vi få en fase tre, hvor mange også post corona vil have lært hvordan man kan rykke hurtigt kollektivt, effektivt og nærværende ved at sætte stærkt ind online”.

Case: Virtuelt stormøde for 1000 tillidsvalgte

Hvordan kan man samle 1000 nøglefolk for at komme i gang med OK21-processen på en effektiv og engagerende måde? Det spørgsmål stillede Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter længe inden coronakrisen – og deres løsning blev et virtuelt stormøde. Samtidigt ønskede de muligheden for en levende diskussion og stort engagement, selvom deltagerne ikke var samlet. Derfor starter de bl.a. med at træne 40 frivillige tovholdere (via en kort onlinetræning), som skal være i stand til at engagere deres kolleger i online gruppearbejde. Se mere om stormødet her.

Tænk, hvis vi havde samlet 100.000 mennesker

Selvom de digitale univers tilbyder nærmest uanede muligheder, så kan det måske være svært at forestille sig, at man helt skal droppe det traditionelle fysiske møde. Det er dog heller ikke intentionen, påpeger Bjørn Hansen, der selv fremhæver stormødet i Fredericia under forhandling af den offentlige overenskomst i 2018.

”Digitaliseringen kan aldrig skabe den samme som boost som OK18 i Fredericia. Det var helt vildt at opleve 10.000 mennesker sammen. De digitale møder kan og skal ikke erstatte den slags. Man skal blive med at mødes fysisk og engang imellem har man bare brug for at se hinanden i øjnene. Men tænk på, hvis man under OK18 havde samlet 100.000 i en fælles online samtale. Ved at gøre det online kan vi gøre det meget hurtigere, langt oftere og for langt færre omkostninger”.

Men tænk på, hvis man under OK18 havde samlet 100.000 i en fælles online samtale

Hvad er jeres drøm, når vi kommer ud på den anden side af corona?

”For det første at betydningen af fælleskaber kan mærkes helt ind i knoglerne på alle danskere. Fællesskaber skal fylde endnu mere i Danmark og endnu mere i fagbevægelsen. For det andet, at vi har lært, at vi godt kan bygge stærke fællesskaber digitalt. Faktisk kan vi kan øge hastigheden og fjerne loftet over deltagelsen. Og endelig, for det tredje, at vi kan kun gøre det her, hvis også vi stadig har de sprudlende møder, hvor vi mødes fysisk.”

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet