OK20: Overenskomst for 150.000 butiksansatte i hus

HK Handel og Dansk Erhverv enige om overenskomstaftale for 150.000 butiksansatte. Aftalen er i den dyre ende, mener Dansk Erhverv.
Mere end 150.000 medarbejdere inden for butiksområdet kan se frem til et historisk løft af lønnen.

Sådan lyder meldingen fra HK Handel efter, at der nu er landet en aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for 2020-2023. Det sker efter lange og hårde forhandlinger med Dansk Erhverv.

Vi har nået et historisk godt resultat

”Vi har nået et historisk godt resultat, der indebærer, at de lavest lønnede af vores medlemmer kan se frem til et økonomisk løft på 10 procent over de næste tre år. Der er tale om forhøjelse af mindstelønnen på godt 400 kroner, forhøjelse af forskudttidstillæg og ikke mindst en forhøjelse af Fritvalgs Lønkontoen,” siger formand for HK Handel, Per Tønnesen, i en pressemeddelelse.

Det er ellers kun halvanden uge siden, at tonerne fra de butiksansattes fagforening lød noget anderledes. Her lød beskeden, at parterne havde afbrudt forhandlingerne og skulle bruge nogle dage på at analysere mulighederne for at nå et resultat:

”Vi forventer stadig at nå et godt resultat, men lige nu går det utrolig langsomt. Selv en snegl er et hurtigt dyr på savannen, hvor vi befinder os nu,” sagde Per Tønnesen.

placeholder

 

Dansk Erhverv: En dyr aftale

I en pressemeddelelse oplyser Dansk Erhverv, at aftalen ligger på samme økonomiske niveau som de øvrige minimallønsfornyelser på det private arbejdsmarked. Men arbejdsgiverforeningen påpeger alligevel, at aftalen ligger i den dyre ende af skalaen:

Aftalen er i den dyre ende af skalaen

”Det har været nogle lange forhandlinger, men det skal det også være. Ud fra de givne forudsætninger vil jeg sige, at vi fra Dansk Erhvervs side er tilfredse med resultatet, men vi må også sige, at aftalen i vores optik er i den dyre ende af skalaen,” siger Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv.

Ny overenskomst – nyt videnscenter

Som en del af den nye overenskomstaftale har parterne også indgået en aftale om at oprette et nyt videnscenter for digital handel og bæredygtighed.

”Butiksområdet er i konstant udvikling, og vi skal selvfølgelig ruste vores butiksansatte til en fremtid, hvor der er behov for kompetencer inden for digital handel og bæredygtighed,” siger HK Handel-formand Per Tønnesen. 

I sin pressemeddelelse oplyser HK Handel, at centret løbende skal fremme og udvikle brugen af uddannelse, kurser og efteruddannelse for at sikre detailhandlen og dets medarbejdere.

Vi skal ruste vores butiksansatte til en fremtid, hvor der er behov for kompetencer inden for digital handel og bæredygtighed

Hos Dansk Erhverv understreger man vigtigheden af, at dansk detailhandel også i fremtiden skal stå stærkt. Derfor er både virksomheder og medarbejdere nødt til at følge med tiden og have øget fokus på digitalisering om bæredygtighed: 

Danmark er en stor handelsnation – blandt andet fordi vi altid har evnet at tilpasse os nye konkurrencesituationer. Centeret vil have fokus på, at virksomhederne og medarbejderne i detailhandlen blandt andet på det digitale felt kan tage konkurrencen op. Vi er glade for tage vores del af ansvaret og løfte sammen med HK HANDEL,” siger Laurits Rønn.

placeholder

 

Overenskomstforliget skal nu til afstemning blandt HK’s medlemmer og træder i kraft pr. 1. marts 2020.

Nøglepunkter i overenskomsten

  

Løn: Minimallønsatserne for fuldtidsansatte over 18 år forhøjes årligt med 401,00 kr. de næste tre år. Det svarer til en forhøjelse af timelønnen med 2,50 kr. pr. time.

Fritvalgskonto: Fritvalgs Lønkontoen forøges i overenskomstperioden fra 4 til 7 procent. Den kan anvendes til forskellige formål: Ekstra løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, finansiering af 2 børneomsorgsdage, seniorfrihed, barns 2. sygedag eller lægebesøg med barn.

Mere forældreorlov: Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har den, som har haft barselsorlov, ret til at holde fem uger. Den, der ikke har haft barselsorlov, har ret til otte uger, og de resterende tre uger kan deles mellem forældrene. 

Mere frihed til børnefamilier: Medarbejdere får fremover ret til ekstra frihed, hvis deres barn er syg mere end en dag. Derudover får medarbejdere med ni måneders anciennitet ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med friheden.

Faglig anerkendelse: Parterne er enige om, at man vil fremme uddannelsen af faglærte. Derfor kan ufaglærte medarbejdere med mindst seks års beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde indstilles af virksomheden og tillidsrepræsentanten til faglig anerkendelse. Dette forudsætter, at man tager uddannelse på et videregående niveau. Igennem faglig anerkendelse kan man efterfølgende blive aflønnet efter overenskomstens sats for faglærte.

Sikring mod social dumping: I forbindelse med virksomheders brug af udenlandske underleverandører anbefales det, at tillidsrepræsentanten orienteres, og at alle relevante baggrundsoplysninger om underleverandøren udleveres. Ved inddragelse af tillidsrepræsentanterne i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft sikres det, at de udenlandske medarbejdere arbejder under overenskomstsikre forhold. 

Kilde: HK

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Og de forkælede chefer og bestyrelsesformænd, der gang på gang hæver deres egen løn, honorar og gage til det urimelige. De snakker og snakker, men ved absolut intet om virkeligheden.

Annonce

Annonce