Annonce

Politikere skal sikre public service i digital tidsalder

Folketingets møde med Facebook understreger nødvendigheden af ændringer i regeringens medieudspil, mener Orla Hav (S)
Facebook har været i vælten de seneste uger. Det amerikanske senat krydsforhørte Facebooks stifter og CEO i timevis. Det skal jeg ikke drage nogen konklusion på, det må hver enkelt af os.

Tilsyneladende har den store og magtfulde medieplatform fanget, at den bliver kigget kritisk efter i sømmene og bliver bedt om at leve op til standarder om ordentlighed i omgangen med brugernes data.

Fra lukket dør til invitation
En af strategierne for Facebook er åbenbart at tilkendegive vilje til dialog med lovgivere rundt omkring i verden. Fra at møde en lukket dør når Folketinget og Kulturudvalget har inviteret til udveksling af synspunkter, så kom der en forespørgsel fra en vicedirektør fra Facebook, om de kunne få et møde med udvalget.

Derfor har befolkningen et krav på at sikres mulighed for oplysning og information om de spørgsmål, der skal findes svar på

Det danske parlament er jo principielt meget åbent og dialogsøgende, så svaret var naturligvis ja. De medieordførere, der havde mulighed herfor, mødtes derfor med Facebook fredag den 13. april.

Kulturudvalgets interesse udspringer af vores aktuelle diskussion om en ny medieaftale for den næste fire års periode. De digitale medier spiller en væsentlig rolle i medielandskabet og bør på en eller anden måde tænkes ind i den måde, en medieaftale skal se ud.

Digitale medier fokuserer på forretning
Det helt overordnede hensyn er, at vi som et folkestyre skal have rødderne dybt forankret i befolkningens muligheder for at tage del i debat og beslutninger.

Ansvaret er politikernes og skal løftes, når vi fortsat ønsker at sikre borgernes indflydelse og et åbent demokrati på et folkeligt og oplyst grundlag

Derfor har befolkningen et krav på at sikres mulighed for oplysning og information om de spørgsmål, der skal findes svar på i vores folkestyre. Med et gode “danske” navn er det benævnt “public service”, og det er et helt centralt emne for vore medier, der oven i købet forpligtes og honoreres for at bidrage til borgernes oplysning i demokratiet.

Hvordan sikrer vi, at borgerne stadig sikres høj grad af information og baggrundsviden om de emner, der indgår i vores demokrati, når de digitale medier primært ser det som opgaven at lave forretning på de data, borgerne overlader til disse medier?

Dataene knytter sig ikke op på udfordringer, som for eksempel at sætte sig ind i samfundsrelevante emner. Hvorhen forsvinder borgernes mulighed for at danne sig overblik og forståelse for de beslutninger, der nødvendigvis skal tages i folkestyrets organer på borgernes vegne?

Fralægger sig ansvar for public service
Selv om Facebook-repræsentanterne var både venlige og åbne, så efterlod de ingen tvivl om, at de ikke så det som deres opgave at sikre public service! De vedkendte sig, at den digitale verden repræsenterer en nedbrydning af de hidtil kendte normer for public service, men de mente ikke, at det var deres ansvar!

Ansvaret er imidlertid politikernes og skal løftes, når vi fortsat ønsker at sikre borgernes indflydelse og et åbent demokrati på et folkeligt og oplyst grundlag. Af disse grunde er regeringens udspil til en medieaftale ufuldstændig og skal tilføjes væsentlige ændringer.

 

Orla Hav (S) er formand for Folketingets Kulturudvalg. 

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Orla Hav beskæftiger sig med public service.


Flere artikler om emnet