Regeringen skærer ned på morgendagens vindere

Det får store konsekvenser, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag om besparelser på uddannelsesområdet, sådan som der lægges op til i finansloven og med 2025-planen.
I uge 36 dedikerede vi i Frederikshavn Kommune ugen til ”morgendagens vindere”. Sådan kalder vi de unge, der er startet på en ungdomsuddannelse, for eksempel gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. 600 unge var inviteret til velkomstarrangement, og bagefter var der blandt andet uddannelsesmesse, en lang række oplæg, og vi var rundt på skolerne med lærlinge, der fortalte om mulighederne i kommunen.

I Danmark er vi kendte for at investere i uddannelse, og uddannelse er det, vi skal leve af i fremtiden, og fra kommunes side gør vi selvfølgelig hvad vi kan for at sikre, at så mange unge som muligt kommer godt igennem uddannelsessystemet, uanset hvilken retning de vælger.

Derfor var det også paradoksalt at opleve, at mens vi i Frederikshavn havde fokus på unge og uddannelse, så kom Venstreregeringens 2025-plan og finanslovsforslag. Begge dele indeholder forslag, der bomber vores uddannelsesindsats, og dermed også morgendagens vindere, tilbage.

Regeringen på vej med nye nedskæringer
Lad mig konkret nævne tre tiltag, som jeg frygter, vil ramme hårdt på uddannelsesområdet: Omlægning af SU-systemet, produktionsskoleelever sættes måske på SU-lignende ydelse, og så de forbistrede besparelser på to procent om året, der rammer alle uddannelsesinstitutionerne.

”Det er en massakre på SU-systemet og et generationstyveri af dimensioner"

2025-planen skal sikre penge til skattelettelser, men prisen er høj. Mange rammes. De unge bliver i den grad ramt med omlægningen af SU-systemet, hvor regeringen vil gør en stor del af SU’en til et lån. Det sparer nogle penge, som regeringen så kan bruge til at sænke skatten, mens de unge risikerer at sidde tilbage med en høj gæld.

Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen har egentlig sagt det meget godt til magisterbladet.dk: ”Det er en massakre på SU-systemet og et generationstyveri af dimensioner. Jeg frygter, at færre vil gennemføre en uddannelse, og det vil uden tvivl skade videnssamfundet”.

Produktionsskolelever går på arbejde
Finanslovsforslaget peger på, at produktionsskoleeleverne skal sætte ned på en SU-lignende ydelse. Hvorfor det er en helt forkert vej at gå, har Lennart Damsbo-Andersen, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og formand for Produktionsskoleforeningen, forklaret meget godt i et debatindlæg på Produktionsskole Foreningens hjemmeside:

”Produktionsskolen ’en skole, der ikke er en skole’. Her går man ikke ’i skole’ men ’på arbejde’ på værksteder, der producerer rigtige varer og tjenesteydelser, der skal bruges af rigtige kunder. Her arbejder man sammen med kolleger på værkstederne, går til frokostpause sammen med dem, arbejder over, når det er nødvendigt for at få tingene færdige til tiden. Og så får man altså løn i form af skoleydelse. Vel at mærke, når man laver noget. Ligesom i det øvrige arbejdsliv. Det er en del af konceptet.”

Pas på det Danmark, vi kender
Endelig vil jeg gerne minde om, at besparelserne på to procent altså er fastholdt overfor uddannelsesinstitutionerne. Det betyder, at uddannelserne år for år får skåret en ny skive af deres budget. Det har ikke meget med investeringer at gøre, tværtimod skæres der nu ned på både personale, undervisningstimer og udstyr.

De unge er morgendagens vindere, men ikke hvis de skal rammes økonomisk for at finansiere skattelettelser

Den nu tidligere Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsen talte sidste år om, at der var uddannelser i Danmark, som var ”kornfede”. Jeg ved ikke var det var for uddannelser, han havde i tankerne. I hvert fald rammer besparelserne på to procent alle uddannelsesinstitutioner, som nu igen må skære ned.

Danmark har mange styrker. En af dem er vores uddannelsessystem. De unge er morgendagens vindere, men ikke hvis de skal rammes økonomisk for at finansiere skattelettelser, og hvis vores uddannelsesinstitutioner udsultes ved at aflevere 2 procent om året i fire år.

I Frederikshavn Kommune og i mange andre kommuner gøres der en stor indsats for at give unge så gode vilkår som muligt, mens de tager en uddannelse.Men hvis vi skal bevare vores styrker og give den bedste start for morgendagens vindere, så er der også behov for en helt anden kurs end den, regeringen lægger op til. Morgendagens vindere skabes gennem investeringer - ikke ved flere nedskæringer.

 
Birgit Stenbak Hansen er borgmester i Frederikshavn Kommune, valgt for Socialdemokraterne.
‘Kommunale rødder’ er en fast klumme på Netavisen Pio, der to gang ugentligt vil bringe indlæg fra en række af socialdemokratiets førende byrådsmedlemmer.


placeholder

Annonce