Regeringen skruer bissen på: Fængsel for tyveri af håndsprit

Tyveri af corona-værnemidler for mere end 200 kroner skal udløse fængsel, foreslår regeringen - ønsker også ret til at stramme forsamlingsforbuddet yderligere
Foto: Colourbox

Fremover kan man komme i fængsel, hvis man stjæler håndsprit for mere end 200 kroner fra et hospital eller et apotek.

Det foreslår regeringen i en hastelov, der 1. behandles torsdag i Folketinget.

Tyveri fra hospitaler og apoteker skal som udgangspunkt koste en kortere fængselsstraf på mellem 10 og 30 dages fængsel. Ubetinget:

"Fremadrettet vil man komme i fængsel, hvis man begår den forbrydelse," sagde justitsminister Nick Hækkerup på et pressemøde onsdag om stramningerne.

Regeringens støttepartier de radikale, SF og Enhedslisten er betænkelige.

De  radikales retsordfører, Kristian Hegaard, skriver på Twitter, at “Der er risiko for ny knivlov ved ubetinget fængsel i alle tilfælde af tyveri af sprit på apotek/hospital.”

 

SF mener overordnet, at det er i orden at skærpe straffene for corona-kriminalitet:

“Overordnet synes jeg, at det er fornuftigt, at hvis man laver kriminalitet, der er knyttet til corona, hvor man udnytter situationen, at vi så skærper straffene,” siger siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, til Ritzau.

Men hun og SF mener, at fængselsstraf for at stjæle en enkelt håndsprit er ude af proportion:

“Men jeg er meget betænkelig ved, at man skærper straffen så meget, at man kan komme i fængsel for at stjæle en enkelt håndsprit,” siger hun.

Enhedslistens retsordfører Rosa Lund ønsker en højere bagatelgrænse end den nuværende på 200 kroner:

“Vigtigt at vi ikke sender fx sundhedspersonale i fængsel for at have en håndsprit for meget med hjem. Derfor bør bagatelgrænsen på 200 kr være højere eller afsnittet skal fjernes helt,” skriver hun på Twitter.

 

Det er dog et bredt flertal for lovforslaget, som støttes af de blå partier.  

Venstre bakker således op om forslaget:

“Vi er i en meget unormal situation, og i sådan en situation må man tage højde for det. Vi kan se, at der er en række mennesker, der begår kriminalitet i denne coronatid. De udnytter corona-krisen til at begå deres kriminalitet. Det skal der slås hårdt ned på,” siger Venstres næstformand, Inger Støjberg til Ritzau.

Ønsker mulighed for at stramme forsamlingsforbuddet

Regeringen har også torsdag morgen fremsat lovforslag om at ændre epidemi-lovgivningen, sådan at regeringen udstyres med en fuldmagt til eventuelt at stramme forsamlingsforbuddet yderligere.

Aktuelt er der forbud mod at samles flere end ti personer. Det nye lovforslag vil gøre det muligt at indføre et forbud mod at flere end to personer befinder sig på samme sted.

Men der er altså ikke - her og nu - planer om, at stramme det nuværende forsamlingsforbud yderligere. Men bliver det nødvendigt at stramme yderligere op på grund af forøget risiko for coronavirus-spredning, så får regeringen med lovforslaget fuldmagt til umiddelbart at forbyde forsamlinger på mere end tre personer - uden yderligere lovbehandling i Folketinget.

Fakta: Undtagelser fra forsamlingsforbuddet

 • Et eventuelt forbud gælder ikke medlemmer af samme husstand. Pårørende (personens ægtefælle, faste samlevende, faste partnere, forældre, børn og søskende) er heller ikke omfattet.
 • Private boliger er ”som udgangspunkt” ikke ramt af forbuddet, men ”hvis det er nødvendigt”, kan der fastsættes regler, for situationer, ”hvor private boliger benyttes til sammenkomster med personer uden for husstanden”.
 • Bofællesskaber og studerende med fælles køkken er heller ikke omfattet.
 • Arbejdspladser er undtaget, men reglerne vil kunne omfatte større forsamlinger som fællesmøder.

Forhøjer bøder til restauranter og barer

I et tredje lovforslag lægger regeringen op til, at restauranter, barer og frisører, der overtræder påbuddet om at holde lukket under corona-krisen straffes med en bøde på mindst 10.000 kroner - hvor bøden i dag er 5.000 kroner.  

For virksomheder med op til ni ansatte er bøden for at overtræde forbuddet 10.000 kroner første gang.Og 20.000 anden gang.

For virksomheder med mellem 10 og 49 ansatte er bødetaksten 20.000 kroner for første gang og 40.000 kroner for næste gang..

En virksomhed med mere end 50 ansatte, som trodser corona-forbuddet, står, ifølge lovforslaget, til en bøde på 40.000 kroner. Overtrædes forbuddet endnu engang vil bøden lyde på 100.000 kroner.

Enkelte virksomheder har fået bøder for at trods forbuddet mod at holde åbent. Blandt andet har vandpibecaféer i Aarhus og Københavns nordvest-kvarter fået bøder. Også et værtshus i Odense og en restaurant i Henne Strand i Vestjylland har fået bøder.

Forslag til andre stramninger

 

Intet ophold i parker og lufthavne:

 • I dag: Hvis flere end 10 personer befinder sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted, kan politiet påbyde dem at forlade stedet.
 • Ny lov: Politiet skal fremover have mulighed for at forbyde ophold på bestemte steder i det offentlige rum, hvis ”det efter politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte.” Det omfatter bl.a. offentlige parker, pladser, strande, veje, forlystelsesparker, banegårde og lufthavne og forretninger og indkøbscentre i åbningstiden.
 • Undtagelser: Det vil ikke være forbudt at gå hen over en plads eller igennem en park.

Mulighed for lukkede legepladser:

 • I dag: Det er muligt at forbyde adgang til indendørs offentlige institutioner som biblioteker og svømmehaller, men ikke udendørsanlæg.
 • Ny lov: Det skal være muligt for sundheds- og ældreministeren at forbyde adgang til udendørs offentlige anlæg som legepladser og fitnessanlæg. Eksempelvis hvis det vurderes, at mange bruger anlæggene i det gode vejr og dermed udgør en forøget smitterisiko.

Strammere greb om foreninger og campingpladser:

 • I dag: Der kan forbydes adgang til brugen af lokaler, som erhvervsdrivende har rådighed over, og hvor offentligheden har adgang. Forbuddet gælder dog ikke for personer og foreninger, der ikke er erhvervsdrivende.
 • Ny lov: Regeringen vil udvide forbuddet, så det også gælder eksempelvis et museum ejet af en fond, som ikke er erhvervsdrivende, samt for adgangen til lokaler tilhørende et trossamfund. Der skal også kunne laves forbud mod at bruge udendørsarealer som campingpladser og golfbaner.

Nej til besøg på botilbud:

 • I dag: Der kan indføres forbud mod besøg på bestemte plejehjem og sygehuse for at forhindre smitte af udsatte borgere.
 • Ny lov: Forbuddet skal kunne udvides, så sundhedsministeren også kan sige nej til besøg på offentlige og private botilbud og anbringelsessteder.
 • Undtagelser: Visse pårørende skal fortsat kunne undtages. Eksempelvis hvis det er pårørende til en kritisk syg eller forældre til et indlagt barn.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce