Annonce

Vi har brug for en lyttende by- og boligminister

Det er 18 år siden, at vi sidst har haft en nærværende By- og Boligminister, der tog sig tid til at lytte til og besøge almene boligområder.
Det er efterhånden mange år siden, vi havde et By- og Boligministerium. Faktisk meget præcist 18 år siden. Den allersidste ægte by- og boligminister var Lotte Bundsgaard fra Socialdemokratiet: Hun var en nærværende minister – en af dem, der havde også tid til at lytte til og besøge almene boligområder.


Billedtekst: Daværende By- og Boligminister Lotte Bundsgaard til rejsegilde i 3B’s boligafdeling Grønhøj.

Siden har vi været underlagt forskellige ministerier, først blev Landdistrikter føjet til – sidst var det blevet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Helt ærligt? Det kan vi godt mærke. Så med en ny regering må det være på tide med et nyt By- og Boligministerium. Der kan lytte og involvere…

Byer med plads til alle

Som kommende regeringsparti har Socialdemokratiet allerede meldt ud, at man vil se på, hvordan byerne kan sikres flere boliger, der er til at betale. 'Byer med plads til alle'.

Med udspillet vil man blandt andet skaffe husly til de studerende, sørge for lavere husleje i almene boliger og et stop for udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger.

Men der er en ting, Socialdemokratiet glemmer: Netop nu bliver mange velfungerende, gode boliger revet ned

I den almene sektor har vi igen og igen gjort opmærksom på, at familier med lavere indkomster presses ud af storbyerne. Af kapitalfonde, der opkøber de billige boliger. Og fordi der basalt set ikke bygges nok almene boliger, der har en husleje, hvor de fleste kan være med.

Derfor hilser vi udspillet velkommen.

Men der er en ting, Socialdemokratiet glemmer: Netop nu bliver mange velfungerende, gode boliger revet ned. Boliger, der er til at betale. Boliger, der er stor efterspørgsel på i storbyerne.

Og det gør man angiveligt for at komme sociale problemer til livs. Det tror jeg er en falsk præmis!

Stort uudnyttet potentiale

Vi skal efter min mening gå en helt anden vej.

  • FORDI det ville være langt bedre at INVESTERE i beboerne end bare at sprede dem og rive dem op fra det lokale område, de bor i. Investere i deres uddannelse, deres fysiske og mentale sundhed – og andre personlige kompetencer, som afgør, om de kan blive selvforsørgende i stedet for på offentlig ydelse.

Vi er i den situation, at hver fjerde ung, der vokser op i de almene boligområder, ikke får 2 i dansk og matematik ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve – og derved ikke kan komme ind på en erhvervsuddannelse. Det er dobbelt så mange som på landsplan. Det kan vi gøre bedre.

Man bliver ikke sundere af at blive flyttet til en anden bolig

  • FORDI det ville være langt bedre at INVESTERE i sundheden, der i dag har en enorm stor social slagside. Man bliver ikke sundere af at blive flyttet til en anden bolig. Snarere tværtimod. Tænk, hvad det ville spare samfundet i kroner og ører.

  • FORDI det ville være langt bedre at INVESTERE i at bekæmpe ensomheden med indsatser, der styrker sammenhængskraften i udsatte boligområder. Indsatser, der kan bidrage til at styrke den enkelte beboers selvværd og sociale netværk. Lige nu flytter vi mennesker, der har boet det meste af deres liv i samme lejlighed til nye områder. Vi flytter børnefamilier fra deres boligområder – fra deres daginstitutioner og fra deres skoler.

I tilgift er der god – rigtig god – samfundsøkonomi i disse INVESTERINGER. Og det vil ikke mindst skabe 'Byer med plads til alle'.

Se os som en del af løsningen – ikke problemet

Derfor denne opfordring til vores kommende regering – og det nye lyttende By- og Boligministerium:

Husk at involvere beboerne i de almene boligområder

Husk at involvere beboerne i de almene boligområder – det glemte I, da Ghettopakken blev vedtaget.

Over en million danskere bor alment. Vi er ikke problemet - vi er en del af løsningen. Lad os stå sammen om at løse de mange udfordringer, vi står over for.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Formand for Boligforeningen 3B, København


Flere artikler om emnet

Annonce