Virkelighedens velfærd skranter

Kvaliteten af den danske velfærd halter. Antallet af medarbejdere er skåret drastisk i kommunerne, og flere kommuner er begyndt at forvalte efter sparemål og ikke efter borgernes behov. Der er brug for en genopretningsplan for den offentlige sektor.
Siden 2009 er der skåret mere end 30.000 medarbejdere væk i den kommunale velfærd. Medarbejdere, der hver dag løftede deres del af opgaven med at sikre velfærden for borgere og virksomheder. I borgerservice, på skolerne, i jobcentrene, i socialforvaltningerne, i daginstitutionerne og i ældreplejen. For blot at nævne nogle af de områder, der er blevet ramt.

Samtidig er der sket en glidning, så nogle kommuner nu begynder at forvalte via sparemål og ikke efter borgernes behov.

Begge dele har mærkbare konsekvenser. Kvaliteten af den decentrale velfærd har simpelthen nået et punkt, hvor mange offentligt ansatte begynder at sige fra. De ønsker ikke længere at påtage sig ansvaret. Medarbejdernes oplevelse af virkelighedens velfærd ligner langt fra den, der bliver fremhævet ved skåltaler på de bonede gulve.

Medlemmerne fortæller, at faglighed og kvalitet tilsidesættes af sparehensyn

Som formand for HK Kommunal hører jeg samstemmende med mine formandskolleger i BUPL, FOA, Danmarks Lærerforening og Socialrådgiverforeningen, at medlemmerne fortæller, at faglighed og kvalitet tilsidesættes af sparehensyn, og at arbejdsvilkårene mange steder nærmer sig det urimelige.

Det gælder for HK’erne og socialrådgiverne, for pædagogerne og pædagogmedhjælperne, for lærerne og sosuerne. Og alle de andre dygtige ansatte, der hver dag forsøger at gøre virkelighedens velfærd tålelig for borgerne.

Urimeligt presset arbejdsmiljø
Medarbejderne arbejder i dag mange steder under et urimeligt pres, hvor antallet af ressourcer slet ikke står mål med antallet af opgaver. Et arbejdsmiljø hvor nedslidning, stress og krydspres er en del af hverdagen. Hvor borgernes berettigede forventninger ofte ikke kan indfries. Og hvor de ansattes egne berettigede forventninger til indsatsen ofte heller ikke kan indfries.

Kort sagt et arbejdsmiljø hvor mange må gå på kompromis med faglighed og kvalitet. Det tærer på medarbejderne. Og det går ud over borgerne.

En solid offentlig sektor er forudsætningen for vækst og velstand i Danmark. Så der SKAL pustes liv i velfærden, hvis vi vil rykke Danmark fremad. Og kvaliteten i den offentlige sektor kan ikke reduceres til en vækst-diskussion om nul-vækst, vækst på 0,4 procent  eller vækst på 0,8 procent.

Velfærdsflertal i befolkningen
Ved Folketingsvalget i juni 2015 demonstrerede danskerne, at de VILLE velfærden. Hovedparten af danskerne stemte på partier, der tilkendegav, at de stod for vækst i den offentlige sektor. Så der er et velfærdsflertal i befolkningen, og der burde ligeledes være et velfærdsflertal blandt politikerne på Christiansborg.

Vi får vækst i den offentlige sektor, men at vi alligevel kan se, at der lægges op til besparelser og fyringer

I efteråret blev Danmark mødt af de store flygtningestrømme, og det koster at hjælpe mennesker på flugt. Så nu står vi over for det paradoks, at vi får vækst i den offentlige sektor, men at vi alligevel kan se, at der lægges op til besparelser og fyringer af mange offentligt ansatte. Det er en absurd situation.

Vi er nødt til at genrejse den offentlige velfærd. Velfærdssamfundet er vores fælles kulturgrundlag, det er ikke kun tal og procenter i et regneark. Den dialog vil vi gerne invitere politikerne til at tage med os i fagbevægelsen – i HK Kommunal, FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening.

Behov for en genopretningsplan for velfærden
Vi mener, at der er behov for en genopretningsplan, som giver Danmark og danskerne velfærden tilbage. Rent faktisk er vi et af verdens rigeste lande, så der er råd til det. Det handler om at prioritere. At vælge velfærden frem for skattelettelser.

Vejen frem er at sætte borgerne i centrum

Vejen frem er at sætte borgerne i centrum - i stedet for kun at tale om den offentlige sektor som en udgift. Omprioriteringsbidrag og bevidstløse nedskæringer må erstattes af en konstruktiv dialog om kvalitet. Vi ønsker et opgør med den nuværende skruetvinge, hvor politikerne på Christiansborg gennem puljestyring reelt har sat en stopper for det kommunale selvstyre, og hvor styringen i virkeligheden går ud på at fodre hunden med dens egen hale.

Kort sagt: Danmark har brug for et nyt paradigme for den offentlige sektor – og en genopretningsplan, hvor vi forbedrer, fornyer og moderniserer den offentlige sektor, så den i højere grad kan bidrage med en kvalitet, der skaber vækst og velstand i Danmark.

 

Bodil Otto er formand for HK Kommunal og tillige formand for Offentligt Ansattes Organisation (OAO), der er en sammenslutning af 29 fagforeninger med i alt 200.000 ansatte på offentlige arbejdspladser. Hun er oprindeligt Kontoruddannet fra Helsinge Rådhus.

Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


placeholder

Annonce