Annonce

3F varsler omfattende konflikt mod Jensens Bøfhus

Jensens Bøfhus har frigjort sig fra overenskomsten med 3F: “Vi går efter at presse ledelsen tilbage til forhandlingsbordet,” siger 3F-forhandlingssekretær
 

Jensens Bøfhus har mandag endeligt frigjort sig fra overenskomsten med fagforbundet 3F. Det har direktør Anders Nikolaisen skriftligt meddelt 3F.

3F bekræfter over for Netavisen Pio, at forbundet har modtaget en meddelelse herom fra Jensens Bøfhus.

Meddelelsen kommer efter en fjorten dage lang lockout, hvor Jensens Bøfhus lockoutede de 27 medarbejdere, der er medlemmer af 3F.

3F beklager situationen, men varsler nu en omfattende konflikt mod bøf-kæden.

Højst usædvanligt har Jensens Bøfhus tilbudt de tidligere lockoutede medarbejdere, at de kan fortsætte i deres hidtidige jobs. De er blevet tilbudt akkurat samme job-funktioner som hidtil - og på samme løn- og arbejdsvilkår som hidtil.

Arbejder videre på 3F-overenskomsten

Jensens Bøfhus har meddelt sine ansatte, at bøfkædens samtlige nuværende cirka 700 medarbejdere lønnes som hidtil og beholder deres jobfunktioner med mere akkurat som hidtil - efter den hidtil gældende overenskomst med 3F.

Dog strides Jensens Bøfhus og 3F om tilbagetagelse af to tillidsfolk, som bøfkæden ikke umiddelbart ønsker at lade fortsætte hos Jensens Bøfhus.

Fremadrettet vil Jensens Bøfhus ved nyansættelser lade nyansatte følge buffet-kæden Flammens enhedsoverenskomst.

3F beklager situationen, og varsler nu en omfattende konflikt mod bøf-kæden:

Vi styrer nu mod en omfattende konflikt mod Jensens Bøfhus

“Vi styrer nu mod en omfattende konflikt mod Jensens Bøfhus. Vi arbejder netop nu på at afgive konfliktvarsel. Det betyder, at 3F’ere ikke må tage arbejde hos Jensens Bøfhus. Det betyder, at vi efter udløb af konfliktvarslet tager vores medlemmer ud af virksomheden. Og så står den på omfattende sympatikonflikt, hvor Jensens Bøfhus vil få mere end svært ved at få vareleverancer frem” siger forhandlingssekretær hos 3F Privat Service, Hotel  og Restaurant (3F PSHR), Peter Lykke Nielsen, til Netavisen Pio.

I ly af corona-krisen: “Fejt”

Han finder det skærpende, at Jensens Bøfhus i ly af corona-krisen forsøger at frigøre sig fra overenskomsten med 3F:

At gøre det her i ly af corona-krisen, det er dybt usympatisk, og det er fejt

“Det er fejt. Vi kan i praksis ikke tage kampskridt overfor Jensens Bøfhus på grund af forsamlings-forbuddet og de særlige vilkår, der gælder under corona-krisen. At gøre det her i ly af corona-krisen, det er dybt usympatisk, og det er fejt. Men nu styrer vi efter en omfattende konflikt mod Jensens Bøfhus - vi går efter at presse ledelsen tilbage til forhandlingsbordet,” siger Peter Lykke Nielsen.

Flammens overenskomst indbærer, at Jensens Bøfhus tjenere vil få cirka tyve kroner mindre i timen.

Flammen har ikke bordservering, som man har hos bøf-kædens restauranter. Flammen har udelukkende buffet-mad, som gæsterne selv må tage fra buffeten.

Det er Jensens Bøfhus’ manglende anerkendelse af, at tjenerne udfører tjener-arbejder, der er kernen i konflikten mellem 3F og bøfkæden.

I Sverige er Jensens Bøfhus enige med fagbevægelsen

"I Sverige er Jensens Bøfhus enige med fagbevægelsen i, at tjerner-arbejde er faglært arbejde - også selv om tjernerne er ufaglærte," understreger Lykke Nielsen.

Jensens Bøfhus’ restauranter er for tiden som andre restauranter lukkede på grund af corona-krisen. Bøfkædens restauranter sælger dog mad ud af huset.

Givet situationen finder Jensens Bøfhus det ikke betimeligt at deltage i interview eller lignende med fagbevægelsens egne fagblade og medier

Netavisen Pio har bedt Jensens Bøfhus' direktør, Anders Nikolaisen, kommentere, at 3F nu varsler omfattende konflikt mod Jensens Bøfhus. Netavisen Pio har fået følgende kommentar fra bøfkædens presseansvarlige, Peter Arnfeldt:

"Givet situationen finder Jensens Bøfhus det ikke betimeligt at deltage i interview eller lignende med fagbevægelsens egne fagblade og medier."

Opdateret kl. 14.05 med kommentar fra Jensens Bøfhus

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Nationalsocialister" Mærkelig kommentar. Har ikke en skid med venstrefløjen, eller fagbevægelsen at gøre.
Betragter det som manglende viden.

Thomas, det er direkte dumt og ude af enhver sammenhæng, at kalde fagbevægelsen for nationalsocialistisk og mafia.
Nationalsocialisme er historisk set lig med nazisme.
At du ikke har historien på plads er een ting, det var vi efterhånden alle klar over herinde.
En anden ting er, at du efterhånden kommer med direkte ærekrænkende udtalelser!
Det har ikke noget med fri debat at gøre!
Jeg ved jo, at det er spildte ord på Ballelars, men forsøger alligevel:
Thomas - pis af!

Thomas lille ven, 8 mennesker i verden ejer halvdelen af verdens rigdom.
Hvis nu det var 80 eller 800 menneskers rigdom i verden, der var gjort op, i andel af verdens rigdom.
Hvor mange procenter eller promiller, ville der så mon være, til de resterende ca. 7 milliarder verdensborger.
Så fagbevægelsen er socialister. Mon ikke de bare prøver, om de kan rette en enkelt eller to promille, til de ca. 7 milliarder resterende verdensborger. Jeg vil i hvert fald gerne støtte, den holdning fagbevægelsen arbejder for, men det vil du, lille ven, Thomas så ikke kan jeg forstå og det synes jeg i hvert fald er sørgeligt, eftersom du ved en tidligere lejlighed, har antydet du tilhører arbejderklassen.

Thomas, det gør da ingen forskel om de 8 rigeste bor i udlandet, de besidder og kontrollerer stadig halvdelen af verdens værdier, som de jo ikke har arbejdet sig til, men haft millioner og atter millioner af mennesker til, at arbejde for sig, så de kunne score kassen. Er det ikke ca. 100 kroner en Inder behøver, for at starte en forretning, som giver mulighed til den enkelte, at eksistere fremadrettet, blot er det meget få Inder, der har mulighed at skaffe/låne 100 kr. Det er det samme her i DK, de fattige har få muligheder for at trænge i gennem. Kun fagbevægelsen arbejder for, at de fattige får bedre vilkår. Fagbevægelsen er ikke politisk, men fagbevægelsen har da en holdning, det er to adskilte ting.
Vilkårene i verden i dag er globale, altså kan vi ikke bare sige, i Danmark passer vi os selv, vi behøver ikke alle de andre verdensborger. Mener du, vi kan klare os selv i Danmark og mener du at alle i Danmark tjener det samme og altså ingen behov for nogen foreninger.
Det skal jeg ikke nyde noget af, jeg agter at dø som Socialist.

Det er ihvertfald godt, at der nu tages skridt til at få stoppet denne samfundsskadelige fribyttervirksomhed. Jensens Bøfhus har aldrig været andet end et grådigt og samfundsfjendsk spekulationsprojekt, og hvis resultatet skulle blive, at de blev udraderet fra jordens overflade, ville der være mange, der ville græde tørre tårer over det. Men det er ikke formålet med aktionen. Formålet er at få dem til at tegne overenskomst, og få dem til at overholde den. Der er jo vittigheden om købmanden, der faldt i vandet og ikke kunne svømme, fordi han kun kunne bevæge armene i en bevægelse ind imod sig selv. Dette er der også tale om her. Ejerne af Jensens Bøfhus er grådige spekulanter med det der kolde fiskeblik på verden. Her er der ikke nogen ildsjæle, der er optaget af at servere god mad. Synspunktet er, at hvis idioterne vil tage til takke med et mådeligt produkt, så lad dem dog for guds skyld det. Andre har måttet lære det der med færdselsreglerne i et organiseret samfund på den hårde måde, og det er på denne måde, at vi har bevæget os fra tilstande med børnearbejde i fabrikker 12 timer om dagen til det lidt mere humane samfund, vi har i dag. Vi ved jo, at der er kapitalisttyper, som ingensomhelst problemer har med at se medarbejdere lide, og som ingen tanker gør sig om medmennesket, og som hverken ansvar eller samfundssind føler for folk, de har i deres brød, og som alene i kraft af egen økonomisk magt føler sig berettiget til at tolde groft på samfundsværdierne.

@Thomas eller hvad du/ I nu hedder.- Tydeligt du er imod faglige overenskomster, d.v.s. aftaler mellem to eller flere parter. tydeligt du taler arbejdsgivernes sag. Arbejdsgiverne vil helst ikke betale løn, feriepenge, pension mm til Deres ansatte. Men igen igen. du skal eller får folkepension, betalt sygedage, betalt frit sygehus, fri læge, ret til ferie, helbredsmæssig fornuftig arbejdstid, m.m.- Jeg tro du nasser på disse ting, som arbejderen og deres sammeslutninger, også kaldet fagforeninger har skabt. Vi burde måske indrette et samfundet til din slags.Sådan så vi alle kan være her. Vi forestiller os, at Du fritages for at betale skat og fritages for mulighed for lovligt at være faglig løsgænger, altså helt uden for fællesskabet, men så skal Du selv forhandle arbejdstid og løn med arbejdsgiveren, du skal selv betale for at komme til læge, hospital, betale for at bruge landets infrastuktur- veje, broer mm. selv betale dine sygedage, feriedage og ingen folkepension. Er det det du vil, så for mig ingen problem deri. Men "vi" bliver noget vanskelige at forhandle med, når du kommer krybende og anmoder om at komme ind i varmen. Er det det du vil?