Aldi tvang ansatte til overarbejde

Fagforening vinder voldgiftssag mod tysk supermarkedskæde om udnyttelse af ansatte.
Foto: HK Hovedstaden
Mette Høgh, formand for HK Handel.
Supermarkedskæden Aldi har siden begyndelsen af 2021 pålagt fem mellemledere fast overarbejde, så deres ugentlige arbejdstid  nåede op på 42 timer selvom den aftalte arbejdstid i overenskomsten var på 37 timer.

Men den går ikke. Sagen blev taget op af de Aldi-ansattes fagforening HK Handel, som endte med at indbringe den for en faglig voldgift.

I sidste uge blev sagen afgjort af voldgiftsretten. Her fik HK Handel medhold i, at planlagt overarbejde er i strid med HKs overenskomst på området.

Afgørelsen fastslår samtidig, at den overenskomststridige praksis skal stoppe, og at planlagt overarbejde skal stoppe med mindre, der er klare driftsmæssige årsager bag.

Man er ansat 37 timer

”Vi har fået fastslået, at den normale arbejdstid for mellemledere er på 37 timer. Derudover er der en fleksibilitet, så man skal blive lidt længere på arbejdspladsen, hvis nogen for eksempel bliver syge, eller hvis der sker noget driftsmæssigt,” siger HK Handels formand Mette Høgh til Netavisen Pio.

Afgørelsen er en vigtig sejr

”Men mange steder har fleksibiliteten udviklet sig til, at arbejdsgiveren planlægger med vagtplaner på 42 timer og nogle steder op til 45 timer,” siger hun.

”Afgørelsen er en vigtig sejr, der signalerer, at vi nu endelig kan få sat stop for den grove udnyttelse af mellemledere, som vi ellers tidligere har set. Ingen arbejdsgiver skal helt kvit og frit have lov til systematisk at pålægge medarbejdere at arbejde fem timer eller mere ekstra om ugen end det, vi har aftalt i overenskomsten.”

”Vi anerkender, at overarbejde kan forekomme, hvis hensynet til driften gør det nødvendigt. Men det er alt andet end fair, at man fra arbejdsgiverens side bare automatisk lægger fem timers overarbejde ind om ugen,” siger Mette Høgh.

Principiel afgørelse

HK Handel betragter sagen som så principiel, at den kan få betydning for mange andre ansatte på funktionæroverenskomster indenfor detailhandelen.

”Vi skal selvfølgelig sikre os, at en lignende udnyttelse ikke kan finde sted for andre af vores medlemmer. Derfor vil vi nu se nærmere på, hvordan vi kan bruge kendelsen inden for andre overenskomster på handelsområdet, så samme vilkår også kommer til at gælde for dem,” siger Mette Høgh.

Vi har hele tiden sagt, at det ikke var intentionen

”Vi har hele tiden sagt, at det ikke var intentionen med vores overenskomst, at man kunne planlægge med fast overarbejde for mellemlederne.” 

“Hvis man har overarbejde, skal der også være nogle dage, hvor man kan gå tidligere hjem. Det kan man ikke, når arbejdet er planlagt med fast overarbejde,” siger Mette Høgh.

Hun oplyser, at HK Handel nu forhandler om efterbetaling til de fem HK-mellemledere med arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv, der som arbejdsgiverforening har været HK Handels modpart i voldgiftssagen.

Afviser efterbetaling

Ansættelsesretschef og advokat i Dansk Erhverv, Michael Elof Nielsen, siger i en kommentar til Netavisen Pio, at man noterer sig, at Aldi ikke er idømt bod for overtrædelsen af overenskomsten.

Ifølge Dansk Erhverv har voldgiftsretten dog afvist HK Handels krav om efterbetaling til de Aldi-ansatte.

Vi noterer os, at det fortsat er muligt for mellemledere at have overarbejde

“Vi var som ALDI af den opfattelse, at den anvendte praksis var i overensstemmelse med overenskomsten, men Dansk Erhverv og vores medlemsvirksomheder har taget afgørelsen til efterretning. Vi noterer os, at det fortsat er muligt for mellemledere at have overarbejde, og at dette også vil kunne planlægges i vagtplan,” siger Michael Elof Nielsen.

Hos Aldi siger pressechef Signe Kankelborg, at man tager afgørelsen til efterretning.

“Vi var den opfattelse, at de 42 vagtplanlagte timer var i overensstemmelse med overenskomsten. Men vi tager selvfølgelig sagens afgørelse til efterretning og går i den forbindelse i gang med at afklare vagtplaner og kontraktforhold i tråd med kendelsen,” siger pressechefen.

 

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Deutsche Lohn- und Arbeitsbedingungen durch die Hintertür. Nein danke.

Det er jo langt fra første gang Aldi kommer i vælten for uacceptable løn- og arbejdsforhold, som er normalitet for de dårligst lønnede lønmodtagere i Tyskland. Da de åbnede i Danmark for efterhånden mange år siden blev de udsat for regulær kundeflugt grundet deres behandling af deres ansatte. Men Aldi bliver i Danmark. Ikke fordi de kan tjene penge. Men af ren og skær princip i håbet om at tyske løn- og arbejdsforhold for fremtiden sætter sig igennem i Danmark efterhånden som de ægte fagforeninger mister fodfæste - Hvilket bare ikke må ske.

Hvis de danske lønmodtagere ikke vender de gule fagforeninger ryggen og støtter de ægte fagforeninger kommer det i allerhøjeste grad til at gå ud over dem selv. Ikke mindst de ufaglærte og lavt uddannede kan se frem til løn- og arbejdsforhold til en overlevelses løn. Eksempler har der efterhånden været flere af med f.eks. Jensens Bøfhus og Nemlig.com.

Et eksempel på den blå svindel og bedrag er netop inden for beskæftigelsesområdet, hvor blå politikere, medier og arbejdsgivere har rottet sig sammen mod lønmodtagere og velfærdsstaten med krav om at øge arbejdsudbudet, samtidig med der er langt over 100.000 ledige, og dermed undergarve de danske lønmodtagere og den danske velfærdsstat. For det blå svindler hold er INTET hellig. Alle beskidte tricks gælder. Og bliver anvendt mod den danske lønmodtager.

Den blå svindel, bedrag og manipulation mod den danske befolkning fortsætter. Hvor længe tør du lade det stå på?

den blå svindel
det blå svindler hold
Den blå svindel

det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark
det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark
det RØDE SVINDLERHOLD har hentet en etbenet pirat til Danmark
.

Nu er det der jo så LANGT fra emnet som vi nærmest kan komme. Er du lønmodtager er det faktuelt at skyde sig selv i foden, hvis man stemmer til højre for Rad.
At forsvarets mission med at jage pirater måske ikke lige er det bedste har INTET med danske arbejdsmarkedsforhold at gøre.

Kurt ! Kan du ikke snart skrive noget fornuftigt ???

Man skal have nogle principper vedrørende hvilke firmaer man omgås, jeg har det princip at jeg aldrig handler i Aldi eller LIDL pga. deres behandling af de ansatte i deres butikker.

I Tyskland var ALDI brødrene de to rigeste tyskere. De skabte en multi milliard stor formue ved at "optimere" driften i deres butikker ved at presser indkøbspriserne ned på et eksistensminimum for deres leverandører og ved at presse deres personale så langt ned i løn, at de næsten lige så godt kunne samle flasker i stedet og tjene mere på det. Og arbejdsforhold? Ha ha ha. Hvad er det spurgte ALDI brødrene hinanden om, mens de slog en latter op.

ALDI brødrene er nærmest synonym på den blå svindel og bedrag, hvor udnyttelser af mennesker er en selvfølge og en kristen ret.

Kristendom er den eneste religion, som bygger på kapitalisme og udnyttelse af andre mennesker. Armen.

Men den har da givet os påskeferien.

Annonce