Annonce

Arnes søster får tre år færre på arbejdsmarkedet

Inden forhandlingerne om en pensionsreform fastslår ny undersøgelse, at lønmodtagere med et hårdt fysisk arbejde kan se frem til færre år på arbejdsmarkedet
At snedkere, tømrere og murere - og andre med et hårdt fysisk arbejde – slides hurtigere ned end andre faggrupper, og må stoppe med at arbejde tidligere end gennemsnittet, kommer nok ikke som en overraskelse for nogen.

Men en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) afslører nu, hvormange færre år og måneder de egentlig har på arbejdsmarkedet. Og der er netop ikke kun tale om måneder, men om år. Tre år for en 30-årig kvinde.

“Der er masser af undersøgelser som viser, at hårdt fysisk arbejde er belastende for helbredet,” siger professor ved NFA, Lars Andersen, til Netavisen Pio.

Lars Andersen fortsætter:

“Men det har været svært at omsætte resultaterne til noget, som almindelige mennesker kan forstå og på den måde spille ind i debatten ikke bare herhjemme men i en række andre europæiske lande om et langt og sundt arbejdsliv. Antal år og måneder er til gengæld noget, som alle kan forstå – og noget som vi faktisk kan opgøre.”

11 måneder mere som ledig og 16 måneder mere på sygedagpenge

Undersøgelsen, der er udarbejdet af forskere fra NFA i samarbejde med forskere fra det finske arbejdsmiljøinstitut FIOH, er den første af sin art i verden og forskerne har fulgt 1,6 millioner danske lønmodtagere i en fireårig periode fra 2014. Og resultatet, som netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige britiske tidsskrift British Medical Journal, afslører, at ikke bare kan en 30-årig kvinde med høje fysiske krav i arbejdet forvente at være tre år mindre i arbejde. Hun kan også se frem til 11 måneder mere som ledig og 16 måneder mere på sygedagpenge end en jævnaldrende kvinde med lave fysiske krav i arbejdet. For en 30-årig mand er tallene henholdsvis to år mindre i arbejde, 12 måneder mere i ledighed og otte måneder mere på sygedagpenge.

Hun kan også se frem til 11 måneder mere som ledig og 16 måneder mere på sygedagpenge end en jævnaldrende kvinde med lave fysiske krav i arbejdet

“Undersøgelsen forklarer ikke årsagerne til forskellen mellem mænd og kvinder, men vi kan konstatere, at sådan er det,” siger Lars Andersen. “Når vi taler om fysisk belastende arbejde, er mænd jo – som udgangspunkt – stærkere end kvinder og kan måske bedre holde til det, hvis vi snakker om den samme belastning. Det er det så måske ikke helt i praksis, fordi der jo i nogle fag er flere enten mænd eller kvinder. Men snakker vi om det helt samme arbejde, vil dette være fysisk hårdere for kvinder, fordi de biologiske forskelle gør, at de ikke er så stærke som mænd. Så skal vi også huske på, at muskelstyrken falder gradvist med alderen, så et hårdt arbejde kan blive endnu hårdere sidst i arbejdslivet.”

Arnes tur

Undersøgelsen kommer samtidig med, at statsminister Mette Frederiksen (S) har bebudet at indføre en ny ret til tidlig folkepension for “de mest nedslidte – og dem, der har været længst på arbejdsmarkedet”.

“Nu er det Arnes tur,” som Mette Frederiksen bekendt ved flere lejligheder – og senest i sin 1. maj-tale - har lovet den 59-årige bryggeriarbejder Arne Juhl fra Sønderjylland. Han var under den seneste valgkamp Socialdemokratiets ansigt på plakater og pjecer om pensionsreformen.

Idéen er en ret til at gå tre år tidligere på pension, hvis man har arbejdet over 40 år i et nedslidende job. Hvilke brancher eller job der er tale om, har regeringen dog endnu ikke villet sige noget om.

“Undersøgelsen viser i hvert fald, at dem, som har det hårde fysiske arbejde, også har en kortere forventet arbejdsliv og har mere sygfravær og ledighed,” siger Lars Andersen. “Men derfra og til at sige, at de så skal have lov til at gå tidligere på pension, det er en politisk diskussion, som jeg i min rolle som forskerhverken skal – eller kan – have nogen holdning til.”

Undersøgelsen viser i hvert fald, at dem, som har det hårde fysiske arbejde, også har en kortere forventet arbejdsliv

Det har 3F til gengæld. 3F’s næstformand, Tine Christensen, understreger, at fagforbundet fortsat arbejder “hårdt” for at få indført en sådan differentieret pension.

“Behovet er stort, og det er kun retfærdigt, når man tager ulighed i sundhed og levealder i betragtning,” siger Tine Christensen til Netavisen Pio. “Den ny undersøgelse fra NFA underbygger den sociale skævhed, vi også kan konstatere: At lønmodtagere med hårdt, fysisk arbejde bliver ramt på deres helbred. NFA dokumenterer her, at det i gennemsnit betyder 16 og otte måneder mere på sygedagpenge for henholdsvis kvinder og mænd end deres kønsfæller, som ikke har et fysisk belastende arbejde. Samtidig trækker de med fysisk hårdt arbejde sig tilbage fra arbejdsmarkedet, flere år før deres kønsfæller gør.”

Reform efter sommerferien

Selv om coronakrisen har fået blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til at advare om, at der på den anden side af denne ikke bliver råd til Arne, så fastholder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) planerne. Han har tidligere meldt ud, at regeringen regner med at skulle bruge tre milliarder kroner årligt på tidligere tilbagetrækning.

“Resultaterne viser, at lønmodtagere med høje fysiske krav i arbejdet har væsentligt færre år med arbejde og væsentligt flere år som ledige og på sygedagpenge, når man sammenligner med lønmodtagere med lave fysiske krav i arbejdet,” skriver Peter Hummelgaard i en kommentar til NFA’s undersøgelse 

Peter Hummelgaard fortsætter:

“Regeringen er meget optaget af at få gennemført en ret til tidlig pension for dem, som er begyndt tidligt på arbejdsmarkedet og har haft lange og ofte også hårde arbejdsliv, så de kan trække sig tilbage, inden de er nedslidt. Regeringen vil derfor hurtigst muligt efter sommerferien fremlægge sit udspil om tidlig pension.”

Hønge: “Tak min bare røv”

SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, er ikke overrasket over resultatet. Han er selv tidligere tømrer og formand for fagforbundet TIB/Træ Industri Byg på Fyn, der i dag er en del af 3F.

“Nu er jeg jo faktisk selv belastet af tidligere at have haft et belastende arbejde, så jeg er belastet af konkret viden fra virkeligheden om, hvordan det,” siger beskæftigelsesordføreren til Netavisen Pio.

“Men man skal nu heller ikke have en Ph.d i medicin for at regne ud, at hvis man - som jeg tidligere gjorde - går på en byggeplads og knokler, så kan det godt være, at det har en betydning for ens antal år på arbejdsmarkedet. Det er indlysende og nu bliver det så dokumenteret, hvilket yderligere underbygger, at vi skal have en differentieret pension. Så ved jeg godt, at nogle siger, at sådan var det kun i gamle dage, og i dag er der kommet alle mulige smarte hjælpemidler, men tak min bare røv. Det ændrer ikke på, at det stadig er nedslidende. Det kan godt være, at der kommet flere hjælpemidler, men til gengæld er tempoet sat op.”

Det kan godt være, at der kommet flere hjælpemidler, men til gengæld er tempoet sat op

Karsten Hønge er derfor tilfreds med, at Peter Hummelgaard gentager, at der skal ske noget efter sommerferien. Selv har SF fire krav til en tidlig pension eller – bredere formuleret - pensionsalderen:

For det første skal “elevatoren” mod pensionsalderen stoppe på flere etager, som beskæftigelsesordføreren formulerer det. Hvilket i praksis betyder, at en differentieret pension både skal tage hensyn til, hvor mange år folk har været på arbejdsmarkedet - og hvor nedslidte de er. Og for det andet skal disse to hensyn suppleres af andre to, som ikke direkte handler om pensionsalderen. Der skal nemlig både skabes et sundt og sikkert arbejdsmiljø, så folk bliver mindre nedslidt, og så skal der være bedre muligheder for voksen- og videreuddannelser, så man kan skifte arbejde i løbet af livet.

EL: "Vi skal have et stop for pensionsalderen"

Ifølge Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velasquez, dokumenterer undersøgelsen, hvad hun hører fra mange:

"Personlige beretninger gør selvfølgelig indtryk, men vi står stærkere i vores argumentation, når vi nu har en undersøgelse i ryggen," siger beskæftigelsesordføreren til Netavisen Pio. "Vi hører jo rigtig meget fra regeringen om uddannelse og sporskifte, men ikke så meget om, hvordan dette faktisk skal ske: Hvordan man får pengene og tiden til det. Og selv om vi får en differentieret pension, så skal man huske, at den generelle pensionsalder stadig bliver hævet til efteråret som planlagt. Men det her viser klart, at vi skal have et stop for pensionsalderen."

Fysiske krav i arbejdet

Ved fysiske krav i arbejdet forstås i undersøgelsen et samlet mål på otte spørgsmål, man skal svare på, om hvorvidt man har arbejde, der kræver følgende:

  1. at stå på samme sted,

  2. arbejde i foroverbøjet stilling,

  3. vrid og bøj i ryggen flere gange i timen,

  4. arbejder med armene til eller over skuldrehøjde,

  5. gentagne armbevægelser mange gange i minuttet,

  6. sidde på hug eller ligger på knæ,

  7. skubbe eller trække

  8. bære eller løfte.

Studiet deler de fysiske krav i arbejdet op i kategorierne lav grad, medium grad og høj grad af fysiske krav i arbejdet, men der deles ikke op i jobgrupper eller fagområder.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce