Blikkenslagere vil fjerne anlægsloftet og satse grønt

Det kommunale anlægsloft skal fjernes permanent. Sådan lyder det i et splinternyt og ambitiøst grønt udspil fra fagforbundet Blik og Rør.
For at undgå udskudte eller nedprioriterede energirenoveringer skal det kommunale anlægsloft afskaffes helt og ikke kun midlertidigt for 2020.

Det foreslår fagforbundet Blik og Rør, som blandt andet organiserer blikkenslagere, VVS’ere, ventilationsteknikere og skorstensfejere.

Tirsdag lancerer Blik og Rør sit spritnye udspil “Genopbygningen af Danmark - den grønne vej mod vækst”.

Udspillet kommer på baggrund af, at Blik og Rør i et stykke tid har fået meldinger fra deres medlemmer omkring indeklima i blandt andet institutioner og kulturbygninger.

Anlægsloft begrænser kommunerne

Et af de konkrete forslag i udspillet er at afskaffe det kommunale anlægsloft permanent, så kommunerne har mulighed for at investere i energirenoveringer.

Det kommunale anlægsloft dækker over det beløb, som Danmarks 98 kommuner samlet set må bruge til blandt andet at renovere og bygge nye bygninger.

Anlægsloftet skaber nemlig ifølge Blik og Rør begrænsninger for kommunernes investeringer omkring bygninger og renoveringer.

Det betyder, at energirenoveringer ofte risikerer at blive udskudt eller nedprioriteret på baggrund af de investeringer, som kommunerne skal lave, fordi der også er almindelige vedligeholdelsesopgaver.

Man slukker små ildebrande rundt omkring i stedet for at lave den helt store renovering på længere sigt

“Når man har den her begrænsning, bliver man ved med at udskyde energirenoveringerne, og man får i hvert fald ikke ordentlige dybe spadestik. Man slukker små ildebrande rundt omkring i stedet for at lave den helt store renovering på længere sigt,” siger Henrik W. Petersen, der er forbundsformand for Blik og Rør, til Netavisen Pio.

Det er glædeligt, at regeringen har ophævet anlægsloftet midlertidigt for 2020, mener Blik og Rør, som også har rost det tiltag. Dog er der et problem.

“Problemet er bare, at man får lavet nogle ting lige nu og her, men på den lange bane vil du igen falde tilbage til at tilsidesætte en del energirenoveringer på grund af anlægsloftet,” siger Henrik W. Petersen.

Blik og Rør ønsker bedre indeklima

Det nye udspil er, ifølge forbundsformanden, vigtigt for Blik og Rørs medlemmer, fordi de har en interesse i at være med til at genoprette Danmark økonomisk via grøn omstilling og vedvarende energi, som skal sikre et bedre indeklima.

Vi har i et stykke tid arbejdet med at få lavet en indeklimahandlingsplan

“Vi opholder os langt størstedelen af tiden indendørs, og i disse coronatider tror jeg, at det er gået op for os, at et sundt indeklima er ret væsentligt,” fortæller Henrik W. Petersen.

Netop indeklima har Blik og Rør i længere tid haft et stort fokus på.

“Vi har i et stykke tid arbejdet med at få lavet en indeklimahandlingsplan. Så kommer hele den grønne omstilling. Den har vi selvfølgelig også været inde på, da vores medlemmer jo har ret meget at gøre med energieffektivisering, eftersom vores medlemmer arbejder med elementerne: vand, luft og gas,” lyder det fra Henrik W. Petersen.

CO2-grænseværdien skal ikke overskrides i fremtiden

Blik og Rør har tidligere konstateret, at CO2-grænseværdien er langt over det tilladte på langt over halvdelen af landets folkeskoler.

Derfor skal en indeklimahandlingsplan indeholde en plan for kommunernes bygninger; herunder folkeskoler, plejehjem og daginstitutioner.

Målet er, at indeklimaet bliver sådan, at CO2-grænseværdien ikke overskrides i fremtiden.

Svært at efterleve 

Indtil nu har kommunerne ikke kunnet leve op til indeklimahandlingsplaner på grund af anlægsloftet, mener Henrik W. Petersen, som medgiver, at han godt kan forstå, at  kommunerne ikke prioriterer det.

“Jeg kan til dels godt følge dem, for de har jo ret i, at hvis vi ikke afskaffer anlægsloftet, så er der jo den begrænsning for, hvad de må investere og renovere, og hvad de må bruge på renovering og nybygning,” siger han.

Hvis vi skal i mål, så er det en klar begrænsning

Det bliver svært at efterleve de planer, som Blik og Rør vil have indført, hvis ikke anlægsloftet bliver afskaffet permanent.

“Det er jo ikke sådan, at man ikke kan lave en indeklimahandlingsplan uden at afskaffe anlægsloftet, men hvis vi skal i mål, så er det en klar begrænsning,” udtaler Henrik W. Petersen.

Klimaanbefalinger fra Blik & Rør

1. En grøn renoveringsstrategi
– Iværksæt en grøn renoveringsstrategi for Danmark, der som minimum lever op til kravene i EU’s bygningsdirektiv
– Indfør incitamentordninger, som kompenserer bygningsejere for at foretage energibesparende renoveringer som fx brug af fjernkøling ved havvand eller genbrug brugsvand og regnvand, hvor det er muligt


2. Indfør krav til indeklimaet i alle kommunale bygninger
– Indfør krav om udarbejdelse og efterfølgelse af kommunale indeklimahandlingsplaner, som indbefatter alle kommunale bygninger, hvor der færdes mange mennesker til dagligt
– Afskaf anlægsloftet permanent, så kommunerne har mulighed for at investere i energirenoveringer og bedre indeklima
– Indfør krav om at kommuner og regioner skal energirenovere 3 procent af bygningsmassen årligt, som det allerede kræves for statens bygninger.


3. Styrk incitamentet for energioptimering i private boliger
– Nytænk Boligjobordningen, så materialeudgifter til grønne investeringer støttes af ordningen, og indfør mulighed for at boligejere fremover kan opspare flere års fradrag til større tiltag og dermed flere og dybere energirenoveringer
– Styrk finansieringsmulighederne for husejere – særligt uden for de større byer – som ønsker at foretage energirigtige renoveringer eller optimeringer af energiforbruget, fx gennem en garantipulje, som bankerne og realkrediinstitutterne kan bruge til at risikodække lån til kunder
– Styrk økonomien og kvaliteten i varmepumper ved at forhøje støttepuljen til omlægning fra oliefyr til varmepumpe og ved at gøre den statslige VE-godkendelsesordning obligatorisk, så der sikres en høj kvalitet i installationerne.


4. Sæt krav om energieffektivisering af boliger i den almene sektor
– Frigiv Landsbyggefonden, så der åbnes op for de 453 godkendte (og finansierede) renoveringsopgaver, som står i kø
– Indfør krav energirenoveringer på 3 procent årligt af boligselskabers samlede bygninsgmasse
– Giv boligselskaberne mulighed for at optræde som energiselskab, så de kan investere i
mere energirigtige løsninger.

Tim Tørnqvist Jensen er journaliststuderende på Roskilde Universitet og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce