Annonce

Lars Løkke: Der er brug for brugerbetaling på ældreområdet

”Der er et enormt behov for, at vi får truffet de nødvendige beslutninger,” mener udenrigsministeren - AE-økonom: “Dårlig løsning på et problem, der ikke findes”
Foto: Lars Peckert/Thrane Media
Lars Løkke Rasmussen (M), udenrigsminister
Moderaternes formand, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), taler nu åbent om brugerbetaling for visse velfærdsydelser.

Konkret nævner Lars Løkke Rasmussen ældreplejen som et område, hvor man kunne indføre brugerbetaling.

Vi er nødt til at gentænke det skandinaviske velfærdssamfund

“Vi er nødt til at gentænke det skandinaviske velfærdssamfund. Det holder fint min tid ud. Men virkeligheden er en anden om 60 år. Det er et enormt behov for, at vi får truffet de nødvendige beslutninger,” siger Lars Løkke Rasmussen i et interview med Avisen Danmark.

Det fremgår af interviewet, at Løkke forestiller sig, at brugerbetalingen kan komme på tale langt tidligere, nemlig i forbindelse med det han betegner som “generationsplaner”, reformer, der skal række 15 - 30 år frem.

Lars Løkke nævner, at man kunne sikre en ordentlig ældreomsorg for alle ved at sådan en, som ham selv, der kan se frem til en rigtig pæn politikerpension, skal betale for noget af sin ældreomsorg.

Lars Løkke mener, at ingen tør tage debatten i dag, fordi man som politiker så bare bliver hældt ned af brættet af formanden for Ældresagen, Bjarne Hastrup. Løkke fastholder, at vi i dag er nødt til at tage debatten om, hvordan Danmarks skal se ud om 20 år. Ellers taber vi det hele på gulvet.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Problemet findes ikke

Økonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Gustav Elias Dahl, mener, at Lars Løkke “kommer med en dårlig løsning på et problem, der ikke findes”.

“Hvad er det så for nogle "kæmpestore strukturelle problemer" vi står med om 60 år? I hvert fald ikke økonomiske. Om 60 år står vi til at have et årligt overskud på de offentlige finanser på 75 mia. kr. - stigende til 135 mia. kr. i 2100,” skriver han på Twitter og fortsætter:

“Løkke pointerer, ganske rigtigt, at i takt med at vi bliver rigere, forventer vi også en bedre service, ikke blot samme service som i dag. Men fremskrivningen af de offentlige finanser er netop velstandskorrigeret, og tager dermed allerede højde for dette.”

AE-økonomen understreger, at der også er taget højde for demografiske ændringer:

“Der er ligeledes taget højde for demografiske ændringer: At vi lever længere, og flere ældre dermed har brug for pleje i de kommende år. Alligevel ser vi ind i kæmpe overskud på den lange bane.”

Gustav Elias Dahl konkluderer, at Lars Løkke med sine brugerbetalingsplaner netop skaber det, han påstår at ville undgå: Et A- og et B-hold:

men ret klart er det, at det netop vil skabe et A- og B-hold i velfærdssamfundet

“Det er ret uklart, hvordan vi skulle få bedre råd til ældrepleje og anden velfærd af at gå fra skatte- til brugerbetaling, men ret klart er det, at det netop vil skabe et A- og B-hold i velfærdssamfundet.”

Frederik Vad: Brugerbetaling ikke en af forudsætningerne

DSU’s tidligere formand, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Frederik Vad, understreger at den danske velfærdsmodel “har leveret frihed og tryghed til den brede befolkning på et enestående niveau globalt”.

På Twitter opregner han tre forudsætninger for at den danske velfærdsmodel kan eksistere og opretholdes:

“Tre forudsætninger for dens eksistens: 1. Alle i relevant arbejde 2. Progressiv skattebetaling 3. Sammenhængskraft (bl.a. kulturel homogenitet),” skriver han på Twitter.

Frederik Vad får dermed også understreget, at brugerbetaling efter hans mening ikke er en af forudsætningerne for den danske velfærdsmodel.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

60 år. Er det ikke lidt at tage sorgerne på forskud? En anden ting er så, at der er intet i dag, som forhindre en velhavende ældre med et behov at ansætte lige så meget personale til personlig pleje som der måtte ønskes.

Så sædvanen tro, når det handler om Den-Lille-Svindler. er dagsorden en helt anden. At afskaffe velfærdsstaten og privatisere alle offentlige serviceydelser finansieret gennem forsikringer. Hvis du har set den seneste DR Kontant, så har du fået en forsmag på, hvad forsikringsfinansieret velfærd betyder.

Med Den-Lille-Svindlers idekatalog vil det være slut med en tryg alderdom for største delen af den danske befolkning.

At bruge penge som en undskyldning for at ødelægge velfærdsstaten er det rene sludder og vrøvl. Danmark har aldrig nogensinde bare tilnærmelsesvis været så rig som vi er det nu. Og vi har kun til udsigt at blive endnu rigere. Så det er ikke mangel på penge. Men derimod mangel på medmenneskelighed. Jo rigere vi bliver jo mere umenneskelige bliver vi.

Det vil være nemmere at se fremad, hvis man begynder med i dag.
Først - få styr på pensionerne. - så få ryddet op i efterslæbet på de nedgraderede pensioner.
Når der kan skaffes penge til de rigeste, så burde det ikke være et problem, at folkepensionen følger lønudviklingen.
At der er blevet flere folkepensionister, er et succeskriterie, at der er blevet flere der ikke kan arbejde til de skal pensioneres er en politisk tabersag/fiasko.
Der har altid været kæmpet for mere fritid, så det er muligt at have fri til familie og venner. - Når fritid bliver fjernet fra dem der arbejder, betyder det større dødelighed. Dem der har råd til at betale for friheden, er dem der samtidig lever længst og egentlig kan være ligeglade med folkepensionen, - de har allerede mange år før de forlader arbejdsmarkedet, nok penge til at forsørge sig selv og familien. Og så bliver der også plads til arveforskud til børn og børnebørn.
Ideen om at alle skal have FP er lige så fjollet som at pensionen til stadighed skal udhules.
De fleste ældre bliver i det parti de har fulgt gennem livet. Oprøret på ældreområdet er op af bakke.
De rige bestemmer som sædvanlig over de fattige - i Egypten spiste de sten for nogle tusind år siden.

De lavtlønnede dør i gennemsnit 13 år før de vellønnede med det behagelig liv. Så dem der udgør pensionist udfordringen er de velhavende med det velbetalte lette arbejde. Særligt C holdet dør langt tidligere.

Frederik Vad peger på et økonomisk potentiale, når han nævner samfundets sammenhængskraft. Det er på tide, at Socialdemokratiet frigør sig fra at acceptere offergørelsen af især muslimske borgere, så kun de virkeligt trængende får offentlige ydelser.
De små tilskud til ældreplejen kan hentes fra Lars Løkkes og ligestilledes pensioner.

Undskyld, men hvad fanden bilder LLR sig ind?
Det er simpelthen uartigt, men pli ejer dem mand jo ikke.

Spareforslag:
- ingen offentlig støtte til tænketanke, de ansatte skal ud på arbejdsmarkedet der mangler hænder
- ingen offentlig støtte til Institut for Menneskerettigheder
- blyantspenge (30.000kr. skattefrit) til eu parlamentarikere afskaffes
- der forelæses kun på et universitet pr. studiefag
- afskaffelse af partistøtte
- ingen spindoktorer for offentlige midler
-
-

Det er direkte uanstændigt. 60 år ud i tiden er der meget der ser væsentlig anderledes ud. Så formålet kan kun være en forringelse her og nu.
Vi har mange ældre der kun har folkepension og atp, de er udfordret dagligt på økonomi, så nej, LLR SKAL HOLDE SNUDEN VÆK, OG NØJES MED AT LAVE ULYKKER I SIT EGET MINISTERIUM.

Løkke er vel bare ude på at sikre, at de rige ikke behøver blive spist af med det, som man byder fattigrøvene. De rige er jo trods alt bedre vant, og vil sikkert have meget svært ved at vænne sig til lavere standarder. Vi kan jo ikke have, at de skal få traumer, vel?

Forslag til folketingsbeslutning:
LLR kan ikke få udbetalt pension fra sit 'arbejde' i folketinget og som minister før han er fyldt 70 år.

Det er besynderligt at tænke på ,at før vi fik den velsignede velfærd, fungerede sygehusvæsenet meget bedre end
i dag ,og der var nærsygehuse næsten overalt. Det var ikke nødvendigt at køre tværs over landet for at blive
opereret. der blev sparet meget på kørslen til fordel for de syge og besøgende, samtidigt var det godt
for CO2 udslippet.
Ligeledes havde vi et rimeligt godt fungerede forsvar, hvad vi ikke kan rose os af i dag.
Ovennævnte viser at det ikke er mængden af penge alene der gør det ,men hvordan man bruger dem.

Besynderlig Løkke har glemt,hvem der ødelagde nærsyge husene og nu vil den KLOGE mand også gøre ældres alderdom til et uværdigt ældreliv . Hvor ofte,de senere år,har vi ikke hørt,de ældre koster penge, men husk,de har bidraget til velfærdssystemet (som det kaldes) vi hårdt arbejde, betalt skat i årevis. Bør de ældre ikke have lidt goder, når omsorg er behov og helbred driller.?

Det er besynderligt at tænke på ,at før vi fik den velsignede velfærd, fungerede sygehusvæsenet meget bedre end
i dag ,og der var nærsygehuse næsten overalt. Det var ikke nødvendigt at køre tværs over landet for at blive
opereret. der blev sparet meget på kørslen til fordel for de syge og besøgende, samtidigt var det godt
for CO2 udslippet.
Ligeledes havde vi et rimeligt godt fungerede forsvar, hvad vi ikke kan rose os af i dag.
Ovennævnte viser at det ikke er mængden af penge alene der gør det ,men hvordan man bruger dem.

Det er besynderligt at tænke på ,at før vi fik den velsignede velfærd, fungerede sygehusvæsenet meget bedre end
i dag ,og der var nærsygehuse næsten overalt. Det var ikke nødvendigt at køre tværs over landet for at blive
opereret. der blev sparet meget på kørslen til fordel for de syge og besøgende, samtidigt var det godt
for CO2 udslippet.
Ligeledes havde vi et rimeligt godt fungerede forsvar, hvad vi ikke kan rose os af i dag.
Ovennævnte viser at det ikke er mængden af penge alene der gør det ,men hvordan man bruger dem.

Det er besynderligt at tænke på ,at før vi fik den velsignede velfærd, fungerede sygehusvæsenet meget bedre end
i dag ,og der var nærsygehuse næsten overalt. Det var ikke nødvendigt at køre tværs over landet for at blive
opereret. der blev sparet meget på kørslen til fordel for de syge og besøgende, samtidigt var det godt
for CO2 udslippet.
Ligeledes havde vi et rimeligt godt fungerede forsvar, hvad vi ikke kan rose os af i dag.
Ovennævnte viser at det ikke er mængden af penge alene der gør det ,men hvordan man bruger dem.

Det er besynderligt at tænke på ,at før vi fik den velsignede velfærd, fungerede sygehusvæsenet meget bedre end
i dag ,og der var nærsygehuse næsten overalt. Det var ikke nødvendigt at køre tværs over landet for at blive
opereret. der blev sparet meget på kørslen til fordel for de syge og besøgende, samtidigt var det godt
for CO2 udslippet.
Ligeledes havde vi et rimeligt godt fungerede forsvar, hvad vi ikke kan rose os af i dag.
Ovennævnte viser at det ikke er mængden af penge alene der gør det ,men hvordan man bruger dem.

LLR. Danmarks skygge-statsminister. Mette F. klapper hælene sammen, og munden i.

Løkke der fik sit tøj betalt af partiet, er også den rette til at tale om brugerbetaling.

Lars - kig på Tyskland. Boligforeningerne solgtes under Merkel til kapitalfonde og gs huslejen steg med 50 - 60%
Lidt a la det Blackstone ville med Den Sønderjyske by.
Ældrehjem som er private i Tyskland går konk og de gamle sættes på gaden.
Sygehuse har ikke mere penge i Tyskland - de er tit private også.
Ja DET ER SÅ SANDELIG LIBERALISMENS LYKSALIGHEDER.

Åh nej.
Ikke tyske tilstande i offentlig om- og forsorg i Danmark. Det er skidt. Den tyske model viser ikke et tysk bedre samfund. Nordtyskere drager til Danmark for at bo og arbejde.

Og jeg glemte vist at i Tyskland er folkepensionen så lav at de ældre som kan må klare sig med job som avisbude og reklameomdelere og Rote Kreuz nødhjælp har ikke hjælp nok til de fattige - især gamle mennesker.
JA LARS DIN EGOIST - DU ER IKKE RIGTIG KLOG.

Det er på tide landet får indført "AKTIV DØDSHJÆLP"...Så enhver ældre eller anden der ikke længere kan klare "mosten",HURTIGT og EFFEKTIVT kan "komme væk" her og nu efter EGET ønske. Den fremtid ÆLDRE og dem der går mod ALDERDOM har i sigte vil blive værrer end værst. Mere UVÆRDIG end nogensinde. Helt drænet for medmenneskelighed og omsorg.Tilsat ENSOMHED.

Herhjemme "UDSULTER" vi også alle vore ældre og FOLKEPENSIONISTER. På en almissesats der er så lav at ubemidlede
kan gå i årevis og FRYGTE den dag de overgår til denne fornedring.

Ika! du har fuldkommen ret, mette er en ringe statsminister der forfordeler resurserne efter at få flest
stemmer, hun ville egne sig godt som formand for en fagforening, nogen god statsminister bliver hun aldrig.

Ja Lars Løkke skal jo ha fler penge til sig selv

Mette Frederiksen og kvinderne på Borgen elsker co2 frie importerede luksusvarer fra alverdens lande.

Se blot deres tøjstil i folketinget!

Nu begynder så sommerferien!

Og alle flyver til udlandet i en måned eller to!

Klima-tosser alle sammen!

Deres udenlandske ophold tæller jo ikke med i det danske klima-regnskab!

Og når de så bliver gamle, ja, så samles de i enklaver i Sydspanien eller Monaco sammen med nordmænd og Holger Rune!

Altsammen skrevet i runesten:

Verdens mest klimavenlige pensionister!

Med verdens reneste samvittighed!

Hvordan vognmænd, landmænd, sygeplejersker og folkeskolelærere sammen med lærer Madsen klarer sig som gamle, ja, det kan du se i årets Cirkus-revy!

Knokl til du segner!

Og Mette Frederiksen elsker at arbejde!

Det giver råd til en ny klima-neutral importeret outfit til enhver optræden på de skrå brædder!

Og optræder man i udlandet!

Ja, så tæller klima-aftrykket ikke med i det danske regnskab!

“kæmpestore strukturelle problemer"

Ja, med danskernes privatforbrug får Danmark ikke råd til at “budgettere pensionister som en del af det indenlandske klimaaftryk”!

Alle der ikke arbejder må flytte til Sydeuropa eller Sverige!

Ellers passer klima-regnskabet jo ikke!

Holger Rune er en foregangsmand af rang!

Rig, forbrugende, men klima-fri!

Sådan må alle kommende og forbrugende pensionister leve!

Og det gør alle direktører allerede!

Kun når kroppen slår bak, melder de sig ved indgangen til Rigshospitalet!

Lars Løkkes problem er alle de hårdt arbejdende danskere!

De tæller i klima-regnskabet!

Det klimaregnskab som Parisaftalerne taler om!

Mette Frederiksens ambition for verden!

At alle skal dø uden for landets grænser!

Paris-aftalen 2080!

Tallene gik i nul!

For Lars Løkkes ufødte børnebørn!