Annonce

Debat: Skræmmebilleder skader integrationen

Hvor ordentlighed kan komme nemt i fredstid, kræver det en ekstra opmærksomhed at fastholde den, når krisen banker på. Det bør vi gøre en indsats for at huske
Foto: Colourbox
Den seneste tid har vi set en række eksempler på en retorik inden for integrationsdebatten, der blandt andet antyder at bestemte grupper målrettet arbejder for at undergrave det danske samfund.

Eksemplerne begrænser sig ikke til kommentarfelterne på sociale medier, men kan ses blandt fremtrædende repræsentanter inden for politik og meningsdannelse, og hvor det før var noget man primært hørte fra højrefløjen, er det nu at finde på det brede politiske spektrum.

Vi oplever en stigende strøm af flygtninge og indvandrere, der søger mod Europa. Det er en reel problemstilling, både for os som samfund og for dem, der søger hertil – god integration tager tid og kræver ressourcer.

Samtidig står vi overfor at mangle arbejdskraft i fremtiden, hvilket gør en vellykket integrationsproces endnu vigtigere.

EU’s nye Migration og Asylpagt

Parlamentet i EU har netop godkendt en ny pagt om migration og asyl.

Den er lavet for at sikre både en mere solidarisk fordeling af dem, der skal blive, en mere sikker vej til Europa for dem der rejser, en hurtigere sagsbehandling og et hurtigere og mere effektivt kriseberedskab.

I Danmark er vi ikke omfattet af EU’s regler om asyl

EU-landene kan hver især vælge om de vil modtage asylansøgere, bidrage finansielt eller yde operationel støtte.

I Danmark er vi ikke omfattet af EU’s regler om asyl, da vi har vores retsforbehold, og dermed ikke er forpligtet til at indgå i aftalen.

Som et lille land med en høj økonomisk omfordeling kan det være fornuftigt, at vi selv tilrettelægger modtagelse og integration i et tempo, der er realistisk for både os der bor her, og dem der kommer til.

Med en høj grad af selvbestemmelse følger også større krav til, at vi aktivt tager stilling til, hvordan vi tilrettelægger vores integration, og hvilke værdier og menneskesyn den er baseret på.

Skræmmebilleder skader integrationen 

Uanset hvor mange vi vælger at tage imod i fremtiden, har vi allerede en stor andel af borgere i Danmark, der har anden etnisk baggrund end dansk.

De bor, arbejder og deltager på daglig basis i det danske samfund, og det er vigtigt, at vi aktivt bliver ved med at understøtte deres muligheder for at gøre netop det. Det går generelt bedre med integrationen af udlændinge i Danmark.

I 2012 introducerede den daværende SRSF-regering et integrationsbarometer for at måle fremskridt inden for ni specifikke integrationsmålsætninger i Danmark.

Dataene viser også en positiv tendens

Siden offentliggørelsen har barometeret vist en positiv udvikling i seks af disse målsætninger, som dækker områderne arbejde, uddannelse, selvbestemmelse, og kriminalitet.

Den mest markante forbedring har fundet sted inden for uddannelse, hvor andelen af 25-39-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund, som er opvokset i Danmark og har opnået en videregående uddannelse, er steget betydeligt.

Fra 2012 til 2021 er denne andel steget fra 26 procent til 41 procent.

Mindre kriminalitet

På kriminalitetsområdet er der observeret en nedgang i antallet af unge mænd med ikke-vestlig oprindelse, der har begået kriminalitet.

Dataene viser også en positiv tendens i form af færre unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der oplever begrænsninger i deres selvbestemmelse over eget liv.

Samlet set indikerer resultaterne fra integrationsbarometret en overordnet positiv udvikling inden for de fleste af de opstillede målsætninger siden 2012.

Det er en udvikling vi bør værne om og understøtte.

Krisesituationer puster til den menneskelige trang til at rykke sammen

Når man ser på klimakrisens hastige udvikling, krige der eskalerer og magtbalancer, der forskubbes, er det svært ikke at blive bekymret for fremtiden og vores velfærdssamfund i Danmark.

Historisk set ved vi, at krisesituationer puster til den menneskelige trang til at rykke sammen og passe på sine nærmeste.

Vi skal huske vores værdier

Det er langt hen ad vejen et godt instinkt, men når tendensen når samfundsniveau kan det blive rigtig farligt, og resultere i dem-og-os tænkning, hvor man – for at kunne forholde sig til alt det skræmmende – begynder at projicere dårlige egenskaber og intentioner ind i andre befolkningsgrupper.

Netop i situationer hvor man som gruppe – eller her, som nation – kan føle sig presset eller truet, er det ekstra vigtigt at tale pænt og ordentligt om hinanden.

Ordentlighed kan komme nemt i fredstid

Danmark har historisk set formået at rumme mange forskellige befolkningsgrupper, og det er med til at gøre os til dem, vi er i dag.

Hvis vi vil bevare et stærkt velfærdssamfund, skal vi huske de værdier, det er bygget på. Her er fællesskab, tillid og ordentlighed stærke komponenter.

Og hvor ordentlighed kan komme nemt i fredstid, kræver det en ekstra opmærksomhed at fastholde den, når krisen banker på.

Det bør vi gøre en indsats for at huske.

Socialrådgiver og cand. pæd. i filosofi. 


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Vi hverken skal eller kan integrere kulturfremmede tilhængere af islam i et højtudviklet demokratisk land. De er imod demokrati og forpligtet til at efterleve en profet, der levede for 1.400 år siden. Det er derfor, at det er Sunnah for muslimer at spise på gulvet med fingrene. Der fandtes jo ikke møbler og bestik, da profeten levede.

Maja lyder som et venstrefløjs-ekko fra forrige århundrede, altså fra 80 erne og 90 erne.
Vi må endelig ikke skelne mellem dem og os. DET må hun endelig huske at fortælle de indvandrende mennesker.
DE skelner nemlig kraftigt på sig selv contra os indfødte.
Sidst Danmark mødte Tyrkiet i fodbold, var der ikke mange tyrkere der heppede på deres nye hjemland.
At Maja fremhæver at Danmark altid har integreret indvandrere er jo rigtigt, men hun fordrejer jo bevidst historien, så den passer til hendes hoved. De indvandrere hun historisk henviser til er typisk fra vore nabolande, og IKKE fra fremmede kulturer. Men det er desværre typisk når en debattør har egen agende, så ryger sandhed og facts i skraldespanden.

Det er også påfaldende, at såkaldte "flygtninge" kun vil giftes med fætre og kusiner i hjemlandet, der så skal familiesammenføres. Naturligvis i Danmark og aldrig omvendt. Der er muslimske klaner i Danmark, der har levet i flere generationer her i landet, hvor de eneste danskere, de har haft kontakt med, har været politifolk, fængselsbetjente, dommere og medarbejdere i boliganvisnings- og ydelsesafdelinger.

Jep, hun er helt på månen. Det er netop som at høre en stemme fra 80erne fuldstændig uvidende om de årtiers erfaring, vi har høstet siden.
Det burde slet ikke være muligt at være så realitetsbenægtende og verdensfjern i 2024. For slet ikke at tale om skamløs, for vi havde jo været der, hvor Sverige er nu, hvis hun og hendes ligesindede havde fået deres vilje.

Maja lyder da super fornuftig. Det er en kendsgerning, at det danske arbejdsmarked ville være grumt på røven, hvis der ikke var en stor portion udenlandsk arbejdskraft til at udfylde de mange huller, som ingen danskere åbenbart er mindede for at dække. Til gengæld så er der lidt "røsterne fra graven" over ovennævnte herrers automat-modstand imod alt, hvad der ikke emmer af Morten Korch og 50´ernes landsbyidyl-Danmark.

Se virkeligheden i øjnene, tør øjnene, og kom videre (hvis I kan og tør).

Kære Niels Fischer
Der er stor forskel på at være udlænding, som ikke er tilhænger af islam, og udlænding, som er tilhænger af islam. Man sondrer også mellem nazister og modstandsfolk.

Det er folk som Maja der har fingerne dybt begravet i de offentlige kasser, der er stærk
medvirkende til at ødelægge Danmark.