Flere sejre end nederlag: FH-formand gør regnebrættet op

Fire år efter at LO og FTF fusionerede og blev til FH er der skabt store resultater for lønmodtagerne, lyder det fra FH-formand Lizette Risgaard. Men faldende medlemstal truer.
Foto: Jesper Ludvigsen
Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Trods fortsat medlemsflugt har Fagbevægelsens Hovedorganisationen FH  haft stor indflydelse de sidste fire år.

Det skriver FH’s formand Lizette Risgaard i kronik på FHs hjemmeside, hvor hun opsummerer de resultater, som FH har opnået siden organisationen blev dannet i 2018, som resultat af fusionen mellem LO og FTF.

“Sandheden er, at der har været både sejre og nederlag. Vi kan se tilbage på fire år med stor indflydelse på trods af medlemsflugt,” skriver Lizette Risgaard blandt andet.

Sandheden er, at der har været både sejre og nederlag

Hun er især stolt af de i alt 19 trepartsaftaler, som blev indgået, mens corona-pandemien rasede. Det sikrede lønkompensation, arbejdsfordeling, barselsdagpenge og coronapas. Det reddede ifølge Lizette Risgaard 81.000 jobs.

Dertil kommer en række politiske aftaler, som er kommet i stand siden LO-FTF-fusionen:

  • Forhøjelse af dagpengebeløbet med 3.600 kroner under de første tre måneders ledighed.
  • Arne-pension og forbedringen af seniorpensionen.
  • Øremærket barsel, der stiller forældrene lige i fordelingen af barselsorlov.
  • Trepartsaftale om sexchikane med højere bødesatser.
  • Og endelig, at a-kasserne fra nytår 2024 overtager det fulde ansvar for lediges første tre måneder uden job.

Tidsler og hængepartier

Alt er dog ikke i den skønneste orden i fagbevægelsen eller i det politiske arbejde i Folketinget.

På minussiden peger Lizette Risgaard på, at et politisk flertal i løbet af sommeren sænkede beløbsgrænsen, så udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU kan komme til Danmark på lavere lønninger end før.

FH-formanden savner også et markant løft af erhvervsskoler og professionsuddannelser, som nogle steder er i så dårlig forfatning, at lærlingene gør oprør.

Savner også et markant løft af erhvervsskoler og professionsuddannelser

Internt i fagbevægelsen er der også udfordringer. Medlemstallet i FH’s medlemsorganisationer falder, og det kan på sigt undergrave fagbevægelsens evne til at levere sin kerneydelse: Overenskomster, som sikrer ordentlige løn- og arbejdsforhold til medlemmerne.

Hver anden fravælger fagforeningen

FH-organisationerne har i dag omkring 1,3 million medlemmer, men alene de sidste to år er det samlede medlemstal faldet med omkring fem procent.

En stor del af lønmodtagerne arbejder ganske vist i en virksomhed, der er overenskomstdækket, men nogle steder er mere end halvdelen af de ansatte ikke medlem af den overenskomstbærende fagforening.

“Næsten en million mennesker arbejder nu i Danmark under en overenskomst uden selv at være medlemmer af en overenskomstbærende fagforening. Den danske model kan ikke blive ved med at holde til, at flere og flere nyder godt af fagbevægelsens kampe og sejre uden selv at bidrage,” skriver Lizette Risgaard, som kalder medlemsflugten for det vigtigste udfordring for fagbevægelsen.

Flere og flere nyder godt af fagbevægelsens kampe og sejre uden selv at bidrage

“Vi tager ikke vores indflydelse på Christiansborg og vores styrke over for arbejdsgiverne for givet. Det suverænt vigtigste for FH og vores medlemsforbund er at få vendt medlemsudviklingen. Ingen tvivl om det.”

“Vi har 1,3 millioner lønmodtagere i ryggen. Fortsætter det tal med at falde, bliver det sværere at åbne døre på Slotsholmen og fastholde ordnede forhold på arbejdsmarkedet,” skriver Lizette Risgaard, som også peger på, at organisering og overenskomstdækning er afgørende for freden på arbejdsmarkedet.

“Så vi er også nødt til at sige til politikerne, at de ikke kan tage det fleksible, fredelige og ordentlige danske arbejdsmarked for givet,” siger Lizette Risgaard.

 

Henrik Rasch er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

ANG Dronnigens fratagelse af prins Joachims børns titler
som prins og prinssese.

Det kan hun ikke være bekendt

Det er en ommer

Jens Kamp, Du glemmer helt at nævne de kr. 1.000 du bliver "snydt" for hver måned p.g.a. 225 timers-reglen, hvad er der sket siden du nu kun er optaget af at nogle såkaldte prinser får frataget deres prinse- og prinsessetitel og nu "kun" er grever/grevinder, hvor er det da også synd for dem de stakler.

Ja jeg undrer mig også. Jeg er sgu heller ikke prins, men kan nogen høre mig brokke mig over det?

Skær 20 % på gymnasier, man kan jo fodre svin med dem, og tilfør, det fulde beløb, til erhvervskolerne.
Det sker så desvære ikke, pga Ac'ernes børn går jo ikke der.

Ingen fra spelt segmentet, er i stand til at tænke to dage frem.

Der kommer kæmpe mangel, på sosoer håndværker pædagoger, sygeplejsker

Annonce

Annonce