Generaldirektøren griber ind: DR trækker afslag på anmodning om aktindsigt i Price-sagen tilbage

Dramatisk kovending: DR er ved en beklagelig fejl kommet til fremsende “en standardformulering, som kan misforstås” hedder det i helt ny afgørelse fra DR
Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR
Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i DR.
DR trækker sit afslag onsdag på anmodning om aktindsigt i korrespondance i Price-sagen tilbage.

Det sker efter at Netavisen Pio torsdag bad DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn tage stilling til, om hun kunne stå inde for afslaget - og ikke mindst begrundelsen for afslaget - inden Netavisen Pio forelagde sagen for DR’s bestyrelse.

Få timer senere modtog Netavisen Pio torsdag ud på eftermiddagen en mail fra teamleder hos DR Jura, Sidsel Davidsen. I mailen beklager DR-teamlederen, at DR onsdag ved en fejl meddelte Netavisen Pio afslag på anmodningen om aktindsigt.

DR Jura var ved en beklagelig fejl kommet til at fremsende “en standardformulering, som kan misforstås”, forklarer teamlederen.

Det fremgår af mailen, at DR Jura i sin helhed ikke kan stå inde for den afgørelse - herunder begrundelsen for afslaget, som DR fremsendte til Netavisen Pio onsdag.

I DR’s afgørelse onsdag hed det:

Du meddeles på den baggrund afslag på din aktindsigtsanmodning

"Du meddeles på den baggrund afslag på din aktindsigtsanmodning.”

Forinden havde DR Jura anført baggrunden for afslaget således:

“DR kan oplyse, at der ikke findes eksisterende dokumenter i form af oversigter eller lignende, der indeholder oplysninger svarende til de oplysninger, som du anmoder om aktindsigt i.”

Og: 

“Det er heller ikke muligt ved hjælp af få og enkle kommandoer at foretage en sammenstilling, der viser de efterspurgte oplysninger (datatræk), jf. offentlighedslovens § 11, stk. 1.”

DR’s nye forklaring: Formodede akter findes ikke

Nu forklarer teamlederen hos DR Jura stik modsat i en de facto helt ny afgørelse, at DR rent faktisk har foretaget en søgning af de formodede akter i Price-sagen, som Netavisen Pio anmodede om.

DR har yderligere spurgt den relevante DR-personkreds, der har haft med og ansvaret for produktionen af afsnittet af madprogrammet ‘Spise med Price’, der gik i luften 4. september, at gøre, om de kender til mail eller dokumenter, som falder ind under Netavisen Pios anmodning om aktindsigt. Og det har de pågældende så sagt nej til:

dels adspurgt de relevante personer, som har at gøre med produktionen, om de har haft en sådan korrespondance

“DR har i forbindelse med behandlingen af din anmodning efter fast praksis dels søgt i DR’s journalsystem, dels adspurgt de relevante personer, som har at gøre med produktionen, om de har haft en sådan korrespondance.”

Herefter forklarer DR Jura, at DR ikke har fundet korrespondance af den art, som Netavisen Pio har efterspurgt:

“Sagen er den, at DR ikke har fundet frem til korrespondance af den type, som du beder om aktindsigt i (afgrænset ved tidsperiode, emne og personkreds). Svaret på din anmodning burde derfor have været, at DR ikke er i besiddelse af sådanne dokumenter, og der allerede af den grund ikke er noget at give aktindsigt i.”

DR har fundet en mail fra Adam Price 

DR Jura føjer dog til, at DR under sin søgning faktisk har fundet et enkelt dokument, som falder ind under Netavisen Pios anmodning om aktindsigt i korrespondancen mellem DR og Price-siden.

Det drejer sig om en mail fra den ene af de to værter i Spise med Price-madprogrammerne, Adam Price.

I mailen fastholder Adam Price, at der ikke er nogen sammenhæng mellem satire-indslagene i ‘Spise med Price’-episoden 4. september, hvor James og Adam Price sender stikpiller til fagbevægelsen - og så den faktiske virkelighed, hvor de tre Brdr. Price-restauranter ligger i faglig konflikt med fagforbundet 3F.

Mailen er sendt af Adam Price til Netavisen Pio 12. september, men med et 'cc' til programansvarlig for ‘Spise med Price’-serien, chef for Bred kultur og fakta i DR, Lisbeth Langwadt.

Price har også sendt mailen 'cc' til DR-programredaktøren på ‘Spise med Price’-programmerne, Jacob Benjamin Snedevig - og til sin bror og medvært, James Price samt direktøren for og medejeren af de tre Brdr. Price-restauranter, Mads Bøttger.

Teamlederen hos DR Jura, Sidsel Davidsen, understreger, at DR ikke giver Netavisen Pio aktindsigt i dokumentet, da det er sendt til Netavisen Pio fra Adam Price:

“Da det ikke udgør korrespondance mellem DR og Adam Price, har vi vurderet, at mailen ikke er omfattet af din anmodning. Vi har også lagt vægt på, at du allerede er i besiddelse af mailen selv,” hedder det i DR’s nye afgørelse.

DR’s afgørelse nummer to forklarer ikke, hvorfor DR i sin behandling af anmodninger om aktindsigt opererer med “standardsvar”.

Netavisen Pios anmodning om aktindsigt i Price-korrespondance

Her kan du læse ordlyden af den anmodning om aktindsigt, som Netavisen Pio fremsendte til DR 18. september:

”Netavisen Pio skal hermed - i henhold til Lov om Offentlighed i Forvaltningen - udbede sig samtlige akter udvekslet mellem Adam Price/James Price og DR i perioden 17. september 2022 og d.d., der handler om: 

1) Mulige betænkeligheder omkring fagforenings-vittighederne, som indgår i Spice med Price-episoden, som bringes 4. september 2023, 

2) Mulig korrespondance omkring hvordan man bør forholde sig til den offentlige kritik af Spise med Price-episoden efter at den blev bragt 4. september 2023, 

3) Spørgsmål fra DR til Adam Price/James Price/A&M Productions vedrørende den offentlige kritik af fagforeningsvittighederne i 4. september 2023-episoden, herunder også kritikken af manglende overenskomst med Dansk Journalistforbund m.m. hos A&M Productions - og svarene på DR-spørgsmålene fra Adam Price/James Price og /eller A&M Productions/Sam Productions, 

4) Andre akter som falder ind under vores anmodning om aktindsigt, herunder mulige redegørelser fra Adam Price/James Price, Sam Productions/A&M Productions, Brdr. Price omkring Brdr. Price-konflikten med 3F, inklusive mulige fremsendte tidslinjer og fakta-prægede oplysninger.”

Den faglige konflikt mellem Brdr. Price og 3F

Baggrunden for den faglige konflikt mellem Brdr.Price-restauranterne og 3F er, at Brdr. Price-restauranterne, Dragsholm Slot og A Hereford Beefstouw-kæden i et samarbejde november sidste år opsagde deres hidtidige overenskomster med 3F og Horesta Arbejdsgiver.

  • Som Netavisen Pio tidligere har afdækket opsagde Price-siden deres overenskomst med 3F/Horesta Arbejdsgiver to dage før TV-optagelserne til den kritiserede ‘Spise med Price’-episode fandt sted 1. december 2022.
  • DR-chef Lisbeth Langwadt har tidligere over for Netavisen Pio erkendt, at hun og DR først blev bekendt med, at Price-siden opsagde overenskomsten med 3F to dage før TV-optagelsen 7. september i år. DR har genbekræftet oplysningen i et svar til Enhedslistens medie- og kulturordfører, Søren Søndergaard.
  • DR-chef Lisbeth Langwadt har til DR-programmet ‘Kulturen på P1’ udtalt, at hvis DR havde kendt til, at Price-siden havde opsagt sine overenskomster med 3F to dage før den kritiserede ‘Spise med Price’-episode fandt sted, så havde DR sandsynligvis handlet anderledes.
  • Langwadt har samme sted udtalt, at ‘Spise med Price’-forløbet bør evalueres.
  • Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har i et svar til Søren Søndergaard (EL) fundet anledning til at understrege, at han forventer, at “DR er sit ansvar bevidst, herunder også hvad angår sikring af ordnede arbejdsvilkår i deres produktioner.”
  • Minister-reprimanden til DR falder, fordi - som afdækket af Netavisen Pio - at det Price-medejede TV-produktionsselskab, A&M Productions, som udfører postproduktion på ‘Spise med Price’-programmerne, ikke har overenskomst.
  • I Spise med Price-episoden 4. september sendte værterne, Adam og James Price, diverse stikpiller til fagbevægelsen. Det har 3F kritiseret, fordi det sker samtidig med at 3F og Brdr. Price-restauranterne ligger i konflikt. Adam Price - og DR - afviser over for Netavisen Pio, at der er sammenhæng mellem satire-laget i Spise med Price-episoden 4. september og den virkelige verden.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er jo helt fantastisk at DR lufter muligheden for at noget kunne være blevet blåfarvet et sted i processen. Spændende at se om noget slipper ud eller om låget holder tæt.
Måske vil samme kræfter blive blotlagt, som i sin tid, under efterløns debatten, i de fleste tilfælde fremstillede efterløns modtagere som golfspillende, velstillede, sunde mennesker. De nedslidte, fysisk og eller psykisk så man ikke så meget til.
Det næste kunne blive om DR, som tror på hemmelige agenter sam samarbejder med PET o.a.ville se på hvorfor 3 blå ministre, nu forhenværende ,rejste hemmeligt til ministermøder i Caribien.
Det er der også lagt låg på, så hvis låget lettes en anelse må man se hvad der kommer op, blå røg måske? Vi ved det ikke. Godt gået af Netavisen Pio.

HURRA, Price-sagen fortsætter. Jeg var helt bange for at krigen i Ukraine, vort vaklende sundhedsvæsen, de pinlige og uretfærdige udvisninger af velfungerende mennesker, de voldsomme kommunale nedskæringer m.m. ville overskygge denne alvorlige og store sag.
Godt vi har PIO der kan gennemskue hvilke sager der er alvorlige, og som kræver 100 % fokus.

>DR er ved en beklagelig fejl kommet til fremsende “en standardformulering, som kan misforstås"<

>... kommet til ...< jeg tænkte det nok - der er ikke styr på det DR

>... som kan misfortås< og DR som det forventes kan kommunikere klart og tydeligt, selvom det halter med 'FEDT' og 'SUPER' anvendt i en uendelighed

hvorfor svarer DR Jura når det er Maria RR PIO henvender sig til?
hvor mange er der ansat i DR Jura?

Det hjælper åbenbart med at få svar når DR bliver 'truet': ”Netavisen Pio skal hermed - i henhold til Lov om Offentlighed i Forvaltningen - udbede sig ----" det skriver vi os lige bag øret
.

Slette-Mette og Rømme-Rønn!

Af skade bliver man klog!

Og med Ritt Bjerregårds kvinde-netværk, skulle det undre om ikke fru Rønn har lært et eller andet!

Kors-edderkoppen sidder hele tiden på lur!

Men kan man sit netværk!

Ja, så går det!

Selv for en Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i DR.

Det nette, er at slette!

Ritt Bjerrregaard nægtede at undskylde for sit ophold på hotel Ritz i 1978!

Hold fast! Stå fast!

Stå aldrig til søs! Lad de andre stå!
I får stribevis af kors og bånd og stjerner på!

Vi hører dagligt om alle de mest fantastike mennesker. men vi hører aldrig om de tusindevis af alvorligt syge mennesker i det danske samfund, som bliver efterladt til sig selv.

Men selfølgelig. vi skal være robuste og ikke kimse af at efterlade alvorligt syge i affaldsspanden.

Det er i det mindste Mette Frederieksens meddellelse til den danske befolkning, som skal arbejde meget meget mere for at betale deres sundhedsforsikting og få skattelettelser.

Ja Pio er nr. 1 når det gælder om at forfølge fornærmelser mod det hellige socialfacistiske velfærdsdiktatur i den velfungerende ukorrumperede formynderstat.

Annonce