Annonce

Hvad blev der af religionens vigepligt?

Regeringen kapitulerer over for trusler om vold. Hvad blev der af Socialdemokratiets konsekvente kamp mod religiøse dogmer? Sådan spørger Netavisen Pios chefredaktør, Niels Jespersen, i dagens leder.
Foto: Grafisk afdeling
Niels Jespersen, chefredaktør på Netavisen Pio.
“Når religion og demokrati støder sammen, så er det Gud, der har vigepligt.”

Sådan lød det i 2019 fra daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Anledningen var Udlændinge- og integrationsministeriets årlige medborgerskabsrapport, der viste at op mod halvdelen af andengenerationsindvandrere var helt enige i, at det burde være forbudt at kritisere religion.

Tesfaye kaldte tallene for triste og udtalte, at “når halvdelen af efterkommere mener, at religion bør undtages kritik, så tolker jeg det som, at man mener, at demokratiet har vigepligt.”

Om Tesfaye mener det samme i dag vides ikke, for meget er åbenbart sket siden 2019. I dag er det regeringens udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), der fører an i kampen mod kritik af religioner.

Helt konkret vil han “finde et juridisk værktøj” til at forhindre flere af de koranafbrændinger, der hen over sommeren har sat ild i Danmarks forhold til en række muslimske diktaturstater.

Koranafbrænderne er idioter, men det har de lov til at være

Det er de færreste danskere, der har sympati for Rasmus Paludan og hans lille flok af sølle provokatører. Ytringsfriheden kunne næppe finde værre forkæmpere, end den yderste højrefløj.

Ironisk nok, så er det i Vesten, at muslimer har størst frihed til at dyrke deres religion

Det skulle da lige være de muslimske lande, der ikke alene diskriminerer kristne og seksuelle minoriteter, men også nådesløst forfølger muslimer, der afviger fra den ortodokse majoritet.

Ironisk nok, så er det i Vesten, at muslimer har størst frihed til at dyrke deres religion.

Nu skæres endnu et hjørne af grundloven

Men ved at bøje sig fra presset, så anerkender regeringen, at repræsentanter fra diktaturstater, der hverken er valgt af den danske eller deres egen befolkning, skal bestemme, hvad der foregår inden for Danmarks grænser.

I forvejen tør de fleste af os i medierne ikke trykke Muhammed-tegningerne 

Dermed skæres endnu et hjørne af den grundlov, der hævdes at sikre danskernes ytringsfrihed. Hvad bliver det næste? 

I forvejen tør de fleste af os i medierne ikke trykke Muhammed-tegningerne. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men fordi vi frygter for konsekvenserne og ved, at staten ikke kan beskytte os.

Socialdemokratiet kan ikke gemme sig bag Løkke

Det er nemt at afskrive Løkke som en principløs opportunist, der mener hvad som helst, så længe det gavner hans egen karriere.

Men hvad bliver der af hans ministerkollegaer? Der må da sidde nogle Venstre-folk, der husker Anders Foghs principfaste, ja nærmest dumstædige stejlhed under den første Muhammed-krise?

Og hvad med Socialdemokratiet? Partiet, der i århundreder har kæmpet mod overtro og sorte præster, og som de seneste år synes at have genfundet sin selvsikre sekularisme? 

De socialdemokratiske værdikæmpere må på banen

Er det eksportarbejdspladserne eller sikkerheden for danskere i udlandet, som afgør sagen?

Eller handler det om, at vi kan købe tjenester til Ukraine ved at bøje os for islamisternes pres? 

De socialdemokratiske værdikæmpere må på banen. For lige nu ligner det, at regeringen lader demokratiet vige i mødet med religionen. Og det er mildest talt trist.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Glimrende leder til at begynde en ny sæson på.
Lige bortset fra at man ikke bør kalde Rasmus Paludan og han støtter for idioter. Man kan kalde deres handlinger for idiotiske, men det er de jo strengt tager heller ikke. De virker jo. Hver gang.

Enhver handling, der indebærer koranen, er idiotisk. Det er jo netop det, de vil demonstrere. Dog er det markant mere fornuftigt at brænde den og spytte på den, end at læse i den.

De danskere, der kalder den for et "helligt skrift" bør flytte til Saudi-Arabien eller Iran, hvor den allerede er beskyttet af blasfemilove med dødsstraf.

Jeg forstår ikke, hvad det er, de mener, der er helligt. Er det kvindernes status eller synet på homoseksuelle?

Er det Sura 4,34, de er fascinerede af?

"Mænd står over kvinder som følge af, hvad Allah har begunstiget nogle af dem med frem for andre, og ved det, hvormed de har forsørget (kvinderne) af deres ejendele; så de retskafne kvinder er lydige, agtpågivende over for hvad der er skjult, fordi Allah giver agt på det. Og dem, for hvis opsætsigheder I nærer frygt, skal I formane og undgå dem i sengelejerne, og slå dem. Men hvis de er føjelige over for jer, da søg ingen vej imod dem, sandelig, Allah er ophøjet, stor"

Det er faktisk blandt 13 adspurgte islamisk lærde, en foretrukken måde at bortskaffe udtjente korankopier på, nemlig at brænde dem. Det fremgår af nedenstående undersøgelse. Og hvorledes man vil lovgive i Danmark mod den foretrukne måde at bortskaffe udtjente koran-bøger på som allerede er den foretrukne blandt islamisk lærde selv, må svæve i det uvisse.

file:///C:/Users/Bruger/Downloads/hjteo,+RVT707~1.PDF.pdf

Du har ret, Torben. Det nye forslag fra regeringen er dybt islamofobisk!

Det er jo heller ikke værre end at 'de' meget gerne vil bo i DK - og for alt for manges vedkommende endog lade sig forsørge af os.

Nu ser vi endnu en gang konsekvenserne af de uhæmmede indvandring
.

Kan du slet ikke forny dig. Du er møg kedelig med dine evindelige gentagelser. Og demokrat bliver du aldrig.

Der er 57 erklærede muslimske stater i verden, hvor koranafbrændinger allerede er forbudt. De muslimer, der vælger at bosætte sig i Danmark, ønsker åbenlyst at bo i et land, hvor det er tilladt at afbrænde og håne koranen. Ellers var de blot flyttet til Saudi-Arabien, Iran eller Irak.

Jack Rene Melchior - hvorfor læser du mine kommentarer?
Er du dum eller skal du bare hjælpes?
.

Jack Rene Melchior optræder oftest som en latterlig, og bevidst uvidende islamofil. Det kan der næppe gøres noget ved. Han vil ikke blive klogere.

Du aner vist ikke hvad demokrat er, for i øjeblikket er ingen i Danmark demokrater. Vi er indskrænkede demokrater, da vi lever i et indskrænket demokrati, nemlig "det repræsentative demokrati". Du skal til Schweitz for at finde demokrater, her stemmer befolkningen nemlibg om alle love, da de har direkte demokrati. Måske skyldes din og andres misforståelse Mette Frederiksen, der laver samme fejl og udbreder forkerte oplysninger, med mindre det er bevidst, for så er det jo løgne.

TAK, Jespersen, for endnu engang at indtage rollen som fornuftens stemme. Hvad der foregår i regeringen lige nu er jo dybt skammeligt.

enig!

"Imam ønsker forbud al nedgørelse af hellige skrifter"

En ny lov kan snart forbyde afbrænding af koraner, men ifølge to imamer er det ikke nok.

'De' vil altid være 'krankede' - så lad dem!

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE16323119/imam-oensker-forbud-al-ne...

Det har intet med hverken religion eller ytringsfrihed at gøre.

Derimod handler det om Sveriges medlemskab af NATO: Tyrkerne er sure, så det tyrkiske parlament kunne måske finde på at sige nej til Sveriges optagelse i NATO, hvis Paludan og co. fortsætter med at brænde koraner af. Hvorfor den danske regering nu hopper på tungen i solidaritet med svenskerne.

NATO har altid været en hellig ko for Socialdemokratiet, som altid har været parat til at træde alle sine prinipper under fode for at tækkes krigsforbryderstaten USA. Så op i røven med ytringsfriheden.

Ah, det peger naturligvis alt sammen tilbage til USA.
Selvfølgelig! Hvorfor havde jeg dog ikke selv set det?

Alle veje fører til Rom, sagde man i gamle dage. Nogle år endnu vil alle veje føre til USA, men det er heldigvis snart slut. Jeg håber virkelig at de danske politikere kan se skriften på væggen og føre Danmark ind i det nye århundrede - som jo allerede er 23 år gmmelt. USA kæmper en håbløs kamp for at overleve som stormagt, og jeg kan virkelig ikke se nogen grund til at vi danskere skal følge amerikanerne med ned i deres store nedtur.

At brænde koraner af har intet med ytringsfrihed at gøre. At udvise sund fornuft er ej heller at underkaste sig. Jeg mener Løkke tackler det her fornuftigt. Og defå ekstreme personer som kun gør det for at provokerer, sal ikke have tilladelse hertil, de kan gøre hvad de vil i egen baghave, men ikke offentligt og de skal slet ikke have hverken politibeskyttelse eller mediebevågenhed.

Men når regeringen nu er i gang med at se på tilpasninger af lovgivningen, burde de så ikke ved samme lejlighed høre OIC-landene, om de evt. har flere krav til os?
Det vil jo uden tvivl være mest effektivt at få det hele med i samme omgang, nu der er åbnet for posen til lovændringer.

Eksempelvis har en kvindelig iransk skakspiller repræsenteret Iran i flere udenlandske turneringer uden at bære hijab, og nu er hun stukket af til Spanien.
Skulle hun en dag sætte ben på dansk jord, vil Iran meget forståeligt gerne have hende udleveret, så hun kan blive stillet til regnskab for sin skændige hån af både Iran og islam.
Men kan Danmark overhovedet imødekomme dette indenfor de nuværende regler? Det kan jeg da godt frygte, at vi ikke kan.

Bonnivhsen har været ude med et forslag om at kalde koranafbrændinger for hærværk, og straffe det som sådan. Det er en løsning jeg godt kan gå med til.

*Bonnichsen, sry

Det kan aldrig være hærværk at ødelægge noget man selv ejer!

Helt enig, Helle. At brænde koraner af har intet med ytringsfrihed at gøre. At udvise sund fornuft er heller ikke ensbetydende med at underkaste sig. Ytringsfriheden begrænses jo i forvejen af fornuftige begrænsninger som presseetiske regler etc. Vi må ikke brænde andre landes flag af i det offentlige rum - hvorfor skal det så være tilladt at brænde bibler og koraner af?

Så du og SVM regeringen vil pisse på menneskerettighederne som giver folk lov til at brænde en bog af under artiklen om ytringsfrihed. For det er vel ikke fordi I ikke kender den? Her er den: Menneskerettighederne: Artikel 19.
Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser. #dkpol

Sund fornuft er alene et spørgsmål om perspektiv.. Løkke er en politisk opportunist som ingen principper har …han er gået fra straksopbremsning i 2015 til at stifte et parti som svælger i muslimske hensyn.

Jeg forestiller mig at Løkke i denne sag oversælger truslen mod Danmark. Kriser er sjovt nok noget som Mette nærmest har brugt som eksponent for at årelade lov og ret…Nu ser jeg Løkke forfølge samme strategi.

Bundlinjen er at ytringsfriheden er absolut, for ellers har den ingen relevans

Socialdemokratiet har før bøjet sig for magten. Det gjorde det 1940 - august 1943, og det vil det gøre igen over for OIC. Det drejer sig om økonomi og arbejdspladser. Det vil være nyt, hvis ideologi kommer først.
Pudsigt i øvrigt, at vi som støtte til Ukraines kamp for demokrati mod Rusland bøjer os for tilsvarende og ofte værre muslimske lande, med argumentet, at vi er i krig (for demokratiet) i Europa, og derfor ikke må lægge os ud med muslimske lande, men har brug for dem.
Og pudsigt, at mange er forargede over Koran-afbrændinger. Koraner vil stadig stå på bibliotekerne til fremme af viden, så sammenligning med Hitlers bogbrændinger kan ikke fremføres. Han rensede bibliotekerne for "utidig" litteratur. Ville de samme forargede i øvrigt også være forargede, hvis jøder brændte "Mein Kampf"? Jeg ville ikke blive forarget, men nazister er jo ikke ved magten i vor nærhed. Men at Koranen (altså bogen) udpeger vantro som undermennesker, må vi leve med, og tage hensyn til, fordi bogstavtro muslimer har indflydelse og magt i flere lande. Det er jo det, det drejer sig om. Ligesom vi tog hensyn til nazisterne under besættelsen. Desværre.

Hitler - eller nogen andre - har vel aldrig påstået at "Mein Kampf" er noget religiøst (sludder) der er kommet fra en eller anden der har mødt en profet (selvudnævnt person med høj IQ) eller nogen der kender én som kom ned fra et bjerg med nogle tavler ...

For god ordens skyld, så er der jo forskel på kritik og hån. Den afskafne blasfemiparagraf, hvor Socialdemokratiet var eneste parti, der stemte mod afskaffelse, gik på hån. Mattias’ bemærkning vedrørte kritik. Semantikken er vigtig - også i det her spørgsmål.

Politikkerne har selv lukket problemerne ind i landet, så nu lever vi med en sikkerhedsrisiko, hvis vi ikke lystrer Islam.
Ang. den højt roste ytringsfrihed, er det værd at bemærke at den allerede er begrænset. Man må fx. ikke fortælle sin sekretær om hendes ydre fordele, uden at få en sag på halsen. Så skulle idioterne få forbud mod at brænde en bog der åbenbart betyder meget for nogle fanatikere, så lever vi nok med det. Argumentet med at der så nok kommer flere muslimske krav, det må vi så tage til den tid. Langt de fleste danskere kan godt se det åndsvage i at rende rundt og provokere.

I disse dage er regeringen i gang med at udarbejde et lovforslag, der skal forhindre koranafbrændinger i Danmark. Udover de økonomiske motiver og ønsket om at mindske terror, har vi faktisk allerede en lovgivning, der kunne konkretiseres.
Stk 1 Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.
Stk. 2 Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.
Jeg kan faktisk godt bakke op om at moderate partier vælger den vej. Til gengæld kan jeg ikke udstå de samme moderate partier, som ikke får lukket af for islamisk indvandring. Hvorfor bliver der ikke gjort mere for at assimilere herboende muslimer? Antallet betyder noget, og retten til at afbrænde koraner offentligt, er lille i forhold til den udfordring samfundet står overfor.
Antallet af muslimer i et samfund betyder noget:
Første fase 0-2%:
Når de fremmede er under to procent i et land, vil de fremmede primært blive opfattet som en fredelig minoritet, der ikke udgør nogen trussel. De bydes endda velkommen af den kulturelle elite som et eksotisk indslag i gadebilledet og af erhvervslivet som et tilskud til arbejdskraften.
Anden fase 2-5%:
Når de fremmede udgør to til fem procent af befolkningen, begynder de at rekruttere fra etniske minoriteter og udsatte grupper samt i fængslerne og gadebanderne. De starter egne småbander, der begår hærværk og rapserier.
Tredje fase 5-10%
Fra fem procent vil de fremmede begynde at udøve en uforholdsmæssig stor indflydelse på samfundet. De vil f.eks. kræve special mad i institutioner og særregler på mange andre områder. De vil også begynde at true offentligt ansatte personer og butikspersonale. I form af f.eks. bilbrande, røveriske overfald og gruppevoldtægter udøver de terror mod omgivelserne.
Fjerde fase 10-20%
Når de fremmede når ti procent af befolkningen, bruger de udbredt vold og anden lovløshed som middel til at få deres krav opfyldt. Enhver handling bliver opfattet som en krænkelse — og fører til gadeoptøjer, brandstiftelser og overfald. Nogle grupper i befolkningen forfølges voldeligt. Gader og pladser bruges til magtmanifestation. Politiet er overbebyrdet, og fængslerne er fyldt til sidste plads med bandemedlemmer.
Nu springer jeg til sidste fase hvor Islam har overtaget et land. Hvad sker der i islamiske lande, hvis man mistænkes for at have afbrændt en koran? Videoen er optaget i Kabul i 2015 med vestlig militær tilstedeværelse, altså blandt såkaldt "moderate" muslimer, før Talebans middelalderkultur overtog magten igen.
https://www.bing.com/videos/search?q=the%20killing%20of%20farkhunda&&vie...

Jeg har ikke indtryk af at Løkke forstår et "vink med en vognstang"

Religion/tro/politisk overbevisning og anden overtro må ikke have overhånden i et moderne samfund.

Hvad mener du - vil du forbyde politiske partier?

Hvor skriver jeg "forbyde"?
Når religion/tro/politisk overbevisning(=ideologi) udøves med skyklapper, er det ikke sundt.

I øvrigt er politiske partier ikke nævnt i Grundloven.

Grundlovens § 56
Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

Jeg kunne godt tænke mig at vide;
Hvor mange muslimer der vil brænde en koran af, for at kunne få lov til at blive i Danmark ?
Jeg tror det vil være ca. 99 % hvis man spørger 1 ad gangen, det er kun i gruppen at de er muslimer med hud og hår, bortset fra ganske enkelte. Jeg mener simpelt hen at islam bygger på gruppepres, man tør ikke mene noget andet end det der forventes.

Kære Niels Jespersen,
Jeg er temmelig overrasket over din leder, specielt i relation til bemærkningerne om, at der skæres "et hjørne af grundloven", og hvad socialdemokratisk politik er.
Grundloven har aldrig villet indføre en uindskrænket ret til at sige og gøre, hvad man vil. Ytringsfriheden har, som juridisk begreb, aldrig været absolut. Grundlovens § 77 siger det ganske klart "dog under ansvar over for domstolene". Det samme gælder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Der er derfor ikke tale om at skære et hjørne af grundloven, men om at anvende de principper, der ligger til grund for grundloven, nemlig at ytringsfriheden skal udøves inden for visse rimelige grænser. Det er grunden til, at andre udviklede demokratier i Europa ikke accepterer en provokation over for anderledes troende, som bogafbrændingerne udgør.
Med hensyn til, hvad der er socialdemokratisk politik, kan det aldrig blive socialdemokratisk politik ikke at udvise respekt over for anderledes tænkende og deres ret til at udøve deres ret til at have deres synspunkter uden at blive udsat for unødvendige provokationer.
Bogafbrændinger er tidligere blevet brugt til at nedbryde demokratiet. Lad os beskytte vores demokrati i overensstemmelse med grundloven.

@Kristian Knudsen
Tro er jo noget, man vælger.
Det er ikke noget medfødt.
Ville børn tro på "Julemanden" eller "Gud", hvis ikke andre havde fortalt dem om begreberne? Nej, vel?

Inkluderer "anderledes tænkende" så også medlemmer af LGBT+++ ?
Og skal medlemmer af LGBT+++ så respekteres i alle lande?

Det som jeg ser som det vigtigste i Niels Jespersens artikel handler ikke om Islam, Muslimer, højre eller venstre kørsel eller Kristne! Det handler om vores ytringsfrihed, den vi har kæmpet for altid og åbentbart skal kæmpe om i fremtiden også. Vore danske værdier er jo netop frihed frem for alt og hvad regeringen påtænker lige nu er klart et indgreb i vores personlige frihed.

Fint Jespersen. Men nu kan vi da se at Putin også gerne ser hvad der sker Så NU BØR EUROPA SENDE ALLE INDVANDRERE TIL PUTINS RUSSISKE PARADIS. Han er jo glad for muhammedanere og islam.

Ideen med ytringsfrihed er vel, at vi skal kunne diskutere frit, med det formål at nå frem til fredelige løsninger på samfundets problemer. Argumenter mødes med modargumenter, indtil der opnås en eller anden form for konsensus, er idealet.

Mit spørgsmål er nu: Når man afbrænder en koran, hvad er så argumentet? Og hvordan modargumenterer man imod en brændt koran?

Ideen med ytringsfriheden er, at det står den enkelte selv og aldeles frit at vælge, hvilke ytringer, han/hun vil fremføre, samt hvordan og hvorfor det skal ske. Uden censur men indenfor rammerne af den øvrige lovgivning.

Til gengæld står det også andre frit at sige dem imod og gøre nar af dem. Også indenfor rammerne af den øvrige lovgivning.

Der er ingen krav om hverken ædle motiver eller gode argumenter. Og sådan skal det også være.

Du svarer ikke på mit spørgsmål. Hvad er argumentet, når man brænder en koran?

Der behøver jo netop ikke være et argument. Eller et motiv for den sags skyld. Eller et formål. Den enkelte afgør helt selv og ud fra helt egne kriterier, om en ytring skal ud i det offentlige rum.

For ytringsfriheden er for alle lige fra den højtuddannede over den stærkt ordblinde til analfabeten. Ingen krav til smag, æstetik, argumentation, motiv eller noget andet subjektivt bavl. Heldigvis.

En ytring, hvis mening ikke kan formuleres verbalt, er ikke en ytring. Hvis du ikke i ord kan redegøre for, hvad du vil sige med din handling, udsiger du ikke noget. Hvordan kan et tomt udsagn være en ytring?

Er problemet med koranafbrændinger ikke, at de rent faktisk har en formulerbar betydning, som sagtens kan formuleres sprogligt, men som udøverne af handlingen blot ikke har modet til at fremsætte åbent?

Jeg taler her ikke om de åbenlyse racister, som er ligeglade med at blive kaldt racister, men derimod om alle de "anstændige" og "liberale" mennesker, som godt ved, hvad en koranafbrænding betyder, men som ikke vil sige det åbent, fordi det vil sætte spørgsmålstegn ved deres påståede "anstændighed"?

Jeg er selv ytringsfrihedsfundamentalist, og forsvarer enhvers ret til at SIGE hvad som helst; hvad jeg efterlyser her, er at tilhængerne af koranafbrændinger, eller retten til at foretage koranafbrændinger, formulerer i ORD, hvad det konkret er for en ytring, som de forsvarer. Kan de ikke det, er der ikke tale om en ytring, men derimod om en - muligvis strafbar - handling. Ytringsfriheden er simpelthen ikke i spil, hvis ikke du kan demonstrere, at handlingen har en betydning.

Så jeg gentager: Hvad er betydningen eller meningen med en koranafbrænding? Hvad er det for en ytring, som udsiges?

"En ytring, hvis mening ikke kan formuleres verbalt, er ikke en ytring. Hvis du ikke i ord kan redegøre for, hvad du vil sige med din handling, udsiger du ikke noget."

Det er muligvis din opfattelse af ytringsfrihed, men det er ikke grundlovens. Og det er den, der tæller.

§77: "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene".

"På tryk, i skrift og tale", står der, hvilket jo må betyde, at hvis en handling skal have beskyttelse under §77 må den som minimum kunne formuleres på tryk, i skrift eller i tale. Der står intet om koranafbrændinger i Grundloven.

"...dog under ansvar for domstolene" står der gudhjælpemig også - så visse ytringer kan faktisk godt forbydes, uden at der er tale om et grundlovsbrud.

Måske du skulle tjekke op på din viden, Thor, før du fremsætter skråsikre udtalelser om Grundlovens formuleringer, som ikke holder i Byretten.

Det er stadig mig, der har ret.

1: "under ansvar for domstolene" er jo bare det, jeg skrev for længe siden: indenfor rammerne af den øvrige lovgivning. En anden formulering, samme betydning.

2: "visse ytringer kan faktisk godt forbydes, uden at der er tale om et grundlovsbrud". Og hverken jeg eller nogen anden i denne tråd har påstået eller bare antydet det modsatte.

3: "På tryk, i skrift og tale". Ja, sådan står der. Det er dog velkendt for (næsten?) alle, at i praksis er alle mulige øvrige former for udtryk OGSÅ beskyttede, det kan være gadeteater, skulpturer og øvrige former for kunst såvel som alt muligt andet - herunder afbrænding af koraner. Eksemplerne er efterhånden talløse.

4: "som minimum kunne formuleres på tryk, i skrift eller i tale". Nej, det er hverken det, der står, eller det, der menes. Det er helt og alene din egen ide.

Hvis en ytring er meningsløs, er det ikke en ytring. Er en koranafbrænding meningsløs? Hvis ikke, hvad er så meningen?

Hold nu op, Miels. Udsagnet "Hvis en ytring er meningsløs, er det ikke en ytring" indeholder jo ovenikøbet en indbygget selvmodsigelse, og kan dermed ikke være sandt. At du fortsat klamrer dig til den tabte sag, er mig helt ubegribeligt.

Det giver jo ikke mening at spørge folk, der ikke har gjort det. Det er selvfølgeligt bogbrænderne der skal svare. Men en grund kunne være at protestere mod Irans præstestyres mord af børn og kvinder, der ikke vil bære tørklæde. Modargumentet kunne være hensynet til eksporten på 117 mia kr.

Sider