Annonce

Nye tal for erhvervsskoler skræmmer: ”Vi skal satse endnu mere på de lidt ældre unge og de voksne”

Færre unge end sidste år har søgt ind på en erhvervsuddannelse. Fagforbund mener det er en fejl ensidigt kun at satse på de helt unge - minister vil fokusere på frafaldet.
Foto: Rune Mathiesen, Flickr
Andelen af unge, som søger en erhvervsuddannelse, er faldet.

Det sker på trods af at erhvervslivet og politikerne skriger på faglært arbejdskraft.

I år søgte 19,4 procent af de unge fra 9.og 10. klasse ind på en erhvervsuddannelse, hvilket svarer til et fald på cirka et halvt procentpoint i forhold til 2022.  

Fagforbundet Dansk Metal betegner tallene for“alarmerende”. Og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) finder det lave optag for bekymrende. Det samme gør arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

“Erhvervsuddannelsen er ikke kun en ungdomsuddannelse”

Hos fagforbundet 3F minder forbundssekretær Søren Heisel om, at erhvervsuddannelserne tæller elever i alle aldersgrupper.

Omkringhalvdelen af eleverne er mellem 20-24 år eller endnu ældre.

Søren Heisel og 3F mener derfor, at man skal holde op med kun at fokusere på de helt unges optag på erhvervsuddannelserne:

interessant for mange andre aldersgrupper end de helt unge

“Erhvervsuddannelsen er ikke kun en ungdomsuddannelse. Den er også en profession og dermed interessant for mange andre aldersgrupper end de helt unge. Vi skal derfor også satse endnu mere på de lidt ældre unge og de voksne,” understreger Søren Heisel over for Fagbladet 3F.

Metal: Vi skal fastholde målsætning 

Det har tidligere været en politisk målsætning, at 30 procent af en ungdomsårgang skal søge ind på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.  

Men tidligere på året oplyste børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), at han vil skrotte den målsætning.

Det er forbundssekretær hos Dansk Metal, Kasper Palm, ikke enig i:

Det hele starter i folkeskolen

”Politikerne skal holde fast i de ambitiøse måltal, fordi vi har brug for mange flere faglærte. Men nu må det altså være tid til, at de tør tage effektive redskaber i brug. Det hele starter i folkeskolen, og den bør være mere praksisrettet, så de unge ved, hvad det vil sige at vælge en erhvervsuddannelse. Politikerne bør genindføre erhvervspraktikken for alle elever,” siger Kasper Palm ifølge en pressemeddelelse.

Tesfaye: Lad os i stedet fokusere på frafaldet

Hvis man skal have flere faglærte, handler det, ifølge Mattias Tesfaye, om at mindske det store frafald på erhvervsskolerne.

det fjerner fokus fra det enorme frafald, der er

“Alle, der har forstand på det, ved, at det ikke kommer til at lykkes (Målsætningen med 30 procents optag på erhvervsskolerne, red.). Det afspejler heller ikke den virkelighed, at de fleste er ældre, når de starter på en erhvervsuddannelse. Og det fjerner fokus fra det enorme frafald, der er. Det skal vi da interessere os mere for, end om vi kan overtale nogle flere 9. klasseelever til at vælge en erhvervsuddannelse,” sagde Tesfaye tilbage i januar til Ritzau ifølge Fagbladet 3F.

Tesfaye slår på baggrund til lyd for, at 30 procents-målsætningen lægges i graven.

SF fremsatte sidste uge et udspil vedrørende erhvervsskoler. Det indeholder en akutpakke på 200 millioner kroner, et varigt beløb på 500 millioner kroner og en kvalitetsfond på to milliarder kroner, foreslår SF i et nyt udspil til erhvervsuddannelserne.

Frafaldet ud i tal

Sådan ser frafaldet på erhvervsuddannelserne i tal ud:

  • Ud af 42.000 elever, der begyndte på en erhvervsuddannelse i 2016, var 17.000 droppet ud nogle år senere. Det svarer til et frafald på 40 procent.

  • 57.000 begyndte i 2016 på en gymnasieuddannelse. Her var det tilsvarende frafald kun 14 procent.

  • I erhvervsuddannelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, er det en målsætning, at 67 procent af eleverne på erhvervsuddannelserne i 2025 skal gennemføre deres uddannelse.

Kilder: Danmarks Statistik og Børne- og Undervisningsministeriet, Fagbladet 3F

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvorfor bliver de syriske og somaliske kvinder ikke sendt ud på mureruddannelsen?

Hvis man virkelig er SÅ forfulgt i sit hjemland, at man absolut er NØDT TIL at bo i Danmark, så kan man også godt møde kl. 7 og lave lidt fuger nede på alle fire.

Når vi hvide europæiske heteroseksuelle mænd kan, så kan de vel også?

Afskaf alle ydelser til indvandrerkvinder og send dem på erhvervsskoler.

Ha ha ha

Med de pensions og arbejdsforhold unge kan se frem til som håndværkere kan jeg mere end godt forstå de flygter fra erhvervsuddannelserne. Nedslidt som murer som 60 årig med udsigt at blive tvunget til 74 år+ og så til en pension, som er væsentlig ringere end akademikerne kan se frem til, som samtidig i mange tilfælde har økonomiske kræfter og ressourcer til at spare op til en tidlig selvpension som 60 årig og nyde pensionstilværelsen oprejst og frisk og ikke nedslidt og ødelagt som 74 år+.

På de vilkår ville jeg som ung satse på en videregående uddannelse bag et hæve/sænkebord med udsigt til en gylden pension som 60 årig.

genindfør mesterlæren, og giv voksenløn i uddannelsestiden, (evt. med løntilskud/statsstøtte) der er mange VELKVALIFICEREDE "bogligt svage" der kan få et godt faglært job og et godt liv.

Indfør krav om at påståede "flygtninge" og deres familiesammenførte koner og unger, der trasker her til landet, straks skal smide kluden og bestille noget, hvis de vil have asylstatus.

Lav et skoleår der blander boglige og ikke boglige i FÆLLESPROJEKTER der relaterer sig til det faglige og det manuelle arbejde.

Den dag Greta Thunberg og hendes aktivistiske klimaforkæmpere melder sig på erhvervsuddannelserne ikke blot om fredagen, men alle ugens dage, da har både klimaet, miljøet, biodiversiteten og velfærdssamfundet en fremtid!

Klimaet får brug for varme hænder!

Men de unge vil hellere brokke sig over de gamle, i stedet for at komme ud og hakke roer, så afgrøder og grøntsager med hænderne, sætte vindmøller op, forbinde solceller, grave huller til fjernvarme, osv., osv.

Tænk hvilke forbilleder aktivisterne kunne blive!

I stedet for at fylde alle psykiatriske afdelinger og privatpraktiserende psykologers lokaler med klima-angste unge!

Hvorfor tage en uddannelse, når jorden alligevel går under!

Vi andre tog en uddannelse for at slippe for at hakke roer og blive forbrændt af solen!

Traktorer, radrensere og sprøjtemidler sparede den næste generation for besværet og der blev tid til lektielæsning og studiepladser.

De unge rejser i dag hellere i fly til fjerne egne for at se klimakrisen med egne øjne og deltage i demonstrationer!

Hvorfor tage en erhvervsuddannelse?

FN chefen har jo allerede sagt at det er for sent!

Hvilket?

Ja, at redde kloden!

Og klimatrådene i Danmark følger op!

Så hellere tage en længerevarende uddannelse indtil jorden går under!

Så er hænderne rene og fine!

Og vi kan alle sidde og brokke os med alle klimarapporterne der påviser hvorfor Titanic og restauranten på 1. klasse om lidt sejler ind i det ultimative irreversible forskerbeviste fremtidsscenarie plan A.

Plan B er en erhvervsuddannelse!

Men det er ikke noget hverken fremtidsforskere eller Grethe Thunberg har hørt om!