Oprydningen efter Løkke er igang

Evalueringen af Strukturreformen kradser kun i overfladen på de mange problemer, som Lars Løkke efterlod til kommunerne og regionerne.
Politikerne kan ikke fordybe sig nok i deres område, hvilket er en stor hæmsko, når mange regionsrådspolitikere allerede er ramt af, at regionsrådet er et fuldtidsjob, der aflønnes som en deltidsstilling.

Lars Løkkes store prestige projekt, før han blev statsminister var Strukturreformen. Der er i dag seks år siden han iværksatte den, og derfor er det også på tide at se, hvordan det er gået.

I går udløb høringsfristen for den første evaluering af strukturreformen. Kan denne evaluering så danne rammen om de næste mange års politiske struktur i Danmark?

Nej! Desværre er rammerne for evalueringen meget begrænsede. Den når aldrig virkelig ind, hvor det bliver rigtigt spændende. Nemlig at vurdere om der er behov for at foretage omfattende ændringer i opgavefordelingen mellem kommuner, regioner og stat, samt at vurdere finansieringen af blandt andet regionerne, der ikke må udskrive skatter.

Evalueringen kommer dog med en række klare anbefalinger, der vil styrke regionerne. Den anbefaler først og fremmest, at regionerne får lov til at nedsætte stående udvalg (s. 20) uden at Indenrigsministeriet skal godkende det. De fem regionsråd er i høj grad hæmmede af, at det eneste stående udvalg er forretningsudvalget. Resten af udvalgene er ad hoc-udvalg. Resultatet er, at politikerne ikke kan fordybe sig nok i deres område, hvilket er en stor hæmsko, når mange regionsrådspolitikere allerede er ramt af, at regionsrådet er et fuldtidsjob, der aflønnes som en deltidsstilling.

Reformen har medført at de svageste mennesker i landet, der før fik behandling af høj kvalitet i amterne, nu oplever at få ødelagt deres hverdag, fordi kommunerne i jagt på penge har revet gode institutioner i stumper og stykker.

Den nuværende konstruktion af regionernes udvalg er et af Lars Løkkes mere mærkværdige krumspring. Man fristes til at tro, at han stækkede regionerne bevidst for senere at kunne nedlægge dem med større lethed.

Socialområdet er et af de områder, der er blevet til et yndet spareområde for kommunerne, og hvor evalueringen derfor har været særligt ventet. Her har nogle af samfundets svageste lidt under Strukturreformen. Det har især ramt særligt skadede spædbørn, mennesker med sjældne diagnoser med komplekse behov, svære spiseforstyrrelser eller senhjerneskade. Reformen har medført at de svageste mennesker i landet, der før fik behandling af høj kvalitet i amterne, nu oplever at få ødelagt deres hverdag, fordi kommunerne i jagt på penge har revet gode institutioner i stumper og stykker.

Mange kommuner har i ren spareiver hentet socialtilbuddene hjem, hvilket er gået kraftigt ud over det faglige niveau, specialiseringen og servicen på det sociale område.

Løkkes plan med Strukturreformen var nemlig at bruge markedsmekanismerne til at løse alle problemer. Venstre mente, at hvis man bare sikrede gennemsigtighed i priserne på tilbuddene på det sociale område, så ville alt være godt (s. 29). Ikke overraskende har det vist sig, at samfundets svageste ikke får gavn af benhård markedstænkning. Samtidig lavede man ansvarsfordelingen sådan, at kommunerne skal finansiere og har ansvaret for borgernes ophold, mens regionen kun skal levere pladser. Det har betydet, at rigtig mange kommuner i ren spareiver har hentet socialtilbuddene hjem, hvilket er gået kraftigt ud over det faglige niveau, specialiseringen og servicen på det sociale område.

Evalueringen opstiller tre løsningsforslag for området:

  1. Lade være med at ændre noget.
  2. Lade kommunerne overtage hele socialområdet.
  3. Lade regionerne overtage de mest specialiserede områder, som bosteder og behandling af personer med senhjerneskade, spiseforstyrrelse og andre svære lidelser.

Nu bliver det spændende at se om årets økonomiforhandlinger mellem regioner, kommuner og stat rent faktisk vil løse problemerne for nogle af landets svageste. Forhandlingerne er så småt startet og forventes afsluttet i juni.


placeholder

Annonce