Social dumping på finansloven: ID-kort, dobbelt bødestraf og mindsteløn på vej

Regeringen og støttepartierne afsætter 50 millioner til indsatsen mod social dumping
ID-kort på byggepladser, skærpet kontrol med lastbiler og en fordobling af bøden for virksomheder, der anvender illegale ansatte.

Det er et par af de initiativer mod social dumping, som er aftalt i den nye finanslov for 2020, som blev præsenteret mandag aften.  

Der er særligt fokus på løn- og arbejdsvilkår på de offentlige byggepladser og de danske veje.   

Der er afsat 50 millioner over de næste tre år og aftalt en række stramninger af kontrollen. Ifølge aftalen skal initiativerne “sikre at arbejde i Danmark foregår på danske vilkår og efter danske regler”.

I 3F ser vi alt for mange platugler, der ikke har nogen som helst skrupler med at hyre udenlandsk arbejdskraft og lade dem pukle sig gule og blå for en ussel løn

Millionerne til bekæmpelsen af social dumping falder på et tørt sted, mener forbundsformand i 3F, Per Christensen.

“I 3F ser vi alt for mange platugler, der ikke har nogen som helst skrupler med at hyre udenlandsk arbejdskraft og lade dem pukle sig gule og blå for en ussel løn. Derfor er det afgørende, at der nu afsættes flere penge til at bekæmpe social dumping,” siger 3F-formanden ifølge en pressemeddelelse.

Læs nærmere om initiativerne her: 
 

Fordobling af bødestraf for illegale ansatte 

Et af de steder, hvor regeringen og støttepartierne tager hårdere fat, er i forhold til virksomheder, der benytter sig af illegal arbejdskraft.

Bødestraffen for virksomheder, der groft uagtsomt ansætter udenlandsk arbejdskraft uden ret til at arbejde i Danmark, vil blive fordoblet.

I de første ni måneder af 2019 er 463 virksomheder blevet sigtet for brug af illegal arbejdskraft

Problemet med at virksomheder benytter sig af arbejdskraft uden en gyldig arbejdstilladelse, er stigende. Det viser nye tal fra Rigspolitiet. I de første ni måneder af 2019 er 463 virksomheder blevet sigtet for brug af illegal arbejdskraft, og virksomheder som dem kan i fremtiden se frem til en markant højere bøde.
 

Mindsteløn for udenlandske chauffører

Finansloven indeholder flere tiltag mod social dumping og dårlige arbejdsforhold for lastbilchaufførerne på de danske veje.

Hermed følger man en tidligere anbefaling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening

Partierne vil indføre en lovfastsat mindsteløn for udenlandske virksomheder, der kører såkaldt cabotagekørsel i Danmark. I aftalen bliver det kaldt et “lovfastsat krav til aflønning”. Hermed følger man en tidligere anbefaling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Der skal tjekkes op på, at de nye regler om overenskomstmæssig løn for udenlandske chauffører overholdes, når de fragter varer indenfor Danmarks grænser. Derfor skal der etableres et effektivt “kontrol- og håndhævelsesregime” og kontrollen med regler om køre- og hviletid og cabotagekørsel skal styrkes.

Der afsættes 35 millioner kroner over de kommende fire år til at indføre og kontrollere de nye lønkrav og til medarbejder i politiet, der skal kontrollere, at de øvrige regler overholdes.

Jan Villadsen, der er formand for transportgruppen i 3F, kalder det "en rigtig god dag for dansk transport".

placeholder

 

Mere kontrol med lønnen på offentlige projekter

Partierne vil styrke kontrollen med, at de virksomheder, som vinder offentlige udbud, overholder de krav om overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold.

Der afsættes fem millioner til etableringen af kontrolenheden

En ny statslig enhed skal føre kontrol med, at leverandører, der eksempelvis bygger en metro eller en bro for offentlige penge, overholder de krav krav om løn og arbejdsforhold, som står i de såkaldte arbejdsklausuler.

Der afsættes fem millioner til etableringen af kontrolenheden.  
 

ID-kort på flere byggepladser 

For at komme den sociale dumping på offentlig byggeprojekter til livs, har partierne aftalt, at udbrede ID-kort til byggearbejderne.

Det initiativ vil man nu føre videre i byggeprojekter i andre kommunale og statslige projekter

Københavns Kommune har haft et pilotprojekt, hvor man har udbredt brugen af ID-kort. Det initiativ vil man nu føre videre i byggeprojekter i andre kommunale og statslige projekter.

En arbejdsgruppe skal inden foråret finde måder at udbrede ID-kortet på, ligesom den skal undersøges, om ID-kort gør det lettere for de offentlige bygherrer at tjekke, om private leverandører overholder reglerne for løn- og arbejdsvilkår.

 

Penge til RUT-register

Med den nye finanslov er der fundet penge til, at Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) kan blive videreført i 2021-22.

Registeret er et vigtigt redskab i kampen mod social dumping

Registeret er et vigtigt redskab i kampen mod social dumping, fordi det giver Skat, Arbejdstilsyn og fagforeninger mulighed for at se, hvor udenlandske virksomheder og entreprenører befinder sig og hvem de har ansat.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce