Støjberg åbner for billige landbrugspraktikanter ad bagdøren

Fagforbund dybt chokeret - røde partier og Dansk Folkeparti: Udlændingeministeren trodser folketingsflertal
Foto: Colourbox
Regeringen forsøgte i efteråret 2018 at gøre det langt lettere for landbruget at få billige landbrugspraktikanter fra ikke-EU-lande via lovændring. Men et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF nedstemte ændringerne. Men nu har Støjberg trodset folketingsflertallet og smuglet ændringerne igennem via en bekendtgørelse.

Støjbergs ageren chokerer fagforbundet 3F: 

Regeringen lægger op til regulær løndumping og rå udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft

”Jeg er dybt chokeret. Det er helt uhørt, at ministeren ændrer en bekendtgørelse om udenlandske praktikanter trods det faktum, at hun ved, at der er et massivt politisk flertal mod det. Regeringen lægger op til regulær løndumping og rå udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft,” siger Peter Kaae Holm, der er formand for den grønne gruppe i 3F, ifølge en pressemeddelelse.

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF bakker kritikken op.

"Må omgående smides i skraldespanden"

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har med virkning fra 1. juni 2019 lavet en bekendtgørelse, hvori betingelserne ændres markant for opholdstilladelser for udenlandske praktikanter inden for bl.a. gartneri, land- og skovbrug. Reglerne betyder, at det bliver langt nemmere for landbrugsvirksomhederne at hente denne form for billig arbejdskraft i for eksempel Ukraine eller andre steder i udlandet uden for EU- og EØS-landene.

Et flertal i Folketinget afviste i oktober 2018 disse ændringer, da de blev præsenteret som en del af regeringens forslag til styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Trods dette nej har Inger Støjberg altså nu gennemtrumfet ændringerne alligevel via en administrativ ændring af den gældende bekendtgørelse.

”Reglerne betyder for eksempel, at landmændene kan hente en færdiguddannet, ukrainsk landbrugsmedhjælper under 35 år til Danmark, hvor han i halvandet år kan arbejde til en elevløn på godt 15.000 kroner om måneden. Det er langt under det danske lønniveau og dermed rendyrket social dumping. Den nye bekendtgørelse må omgående smides i skraldespanden,” siger Peter Kaae Holm.

Fagforbundet 3F skriver således om Støjbergs finte på twitter:

DF: Minister er gået bag om ryggen på flertal

Hos regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, falder ændringen bestemt heller ikke i god jord. Udlændingeordfører Martin Henriksen mener, at Inger Støjberg er gået bag ryggen på et flertal i Folketinget:

Det er forkert, hvad ministeren har gjort

"Det er forkert, hvad ministeren har gjort. Både i forhold til det politiske indhold, men også fordi ændringen som selvstændigt forslag ikke ville have haft et flertal i Folketinget. Det her burde have været reguleret ved lovgivning, siger han til Avisen Danmark.

Martin Henriksen mener ikke, at der er brug for flere udenlandske landbrugspraktikanter. Han så hellere, at man pressede virksomheder til at tage udfordringen med at flytte danskere væk fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. Samtidig modarbejder ændringerne partiets ønske om at begrænse indvandringen.

Dansk Folkeparti har undersøgt, om det kunne lade sig gøre at fjerne den ministerielle bemyndigelse, som Inger Støjberg har benyttet sig af. Men DF vurderer, at det er "teknisk besværligt". Martin Henriksen bebuder, at han tager sagen op efter valget.

Tesfaye "temmelig utilfreds"

Socialdemokraternes social dumping-ordfører, Mattias Tesfaye, er også "temmelig utilfreds" med Støjbergs finte:

så hun lige kan hjælpe sine venner i landbruget med lidt billig arbejdskraft

"Hun træffer beslutninger imod et åbenlyst flertal i Folketinget. Vi har diskuteret det med hende i et år, og så ændrer hun reglerne uden at spørge de øvrige partier lige før et valg, så hun lige kan hjælpe sine venner i landbruget med lidt billig arbejdskraft, siger han til Avisen Danmark og kalder det en uskik.

Han forstår ikke, hvordan der kan være tale om en praktikantstilling, hvis man ikke behøver at være under uddannelse, og når der i øvrigt ingen sprogkrav er til praktikanten.

Skulle Socialdemokratiet vinde det kommende folketingsvalg, vil han have ændringerne rullet tilbage, og han opfordrer derfor landmændene til at vente nogle uger, inden de begynder at ansætte udenlandske praktikanter efter de nye regler.

Hønge: "Forkasteligt"

En tilbagerulning af Støjbergs ændringer møder opbakning fra Karsten Hønge, der er politisk ordfører for SF. Han finder det forkasteligt, at Inger Støjberg med en bekendtgørelse "vrider den demokratiske proces ud af led":

Hvad bilder hun sig ind

"Det er helt ude på kanten af, hvad man kan gøre som minister. Hun ved jo godt, hvor flertallet ligger. Det her kræver en politisk behandling. Hvad bilder hun sig ind," siger Hønge til Avisen Danmark.

Han mener, at ordningen nu reelt bare sikrer billig arbejdskraft til landbruget, og at sammenligningen med lignende regler i sundhedsvæsenet er forfejlet, fordi der her er større sikkerhed for, at der rent faktisk er tale om en uddannelsesstilling, da arbejdet skal udføres under opsyn:

"Det her handler om, at Støjberg vil have billig arbejdskraft til sine venner i landbruget. Hvis det er, fordi der ikke er danskere til at tage arbejdet, skal udlændingene bare ansættes på almindelige vilkår. Og hvis hun vil lave om på det, må hun gøre det i en demokratisk proces og få et flertal med sig, siger Karsten Hønge.

Der har i mange år eksisteret en praktikantaftale, hvor danske landmænd har kunnet hente yngre landbrugsudlændige under uddannelse til Danmark som landbrugspraktikanter. Praktikanterne kan lære om de effektive danske produktionsmetoder og bruge deres viden i hjemlandet, når de vender tilbage.

Denne aftale ændres markant i den nye bekendtgørelse, hvor det uddannelsesmæssige aspekt svækkes markant til fordel for at skabe et større og billigere arbejdsudbud for landmændene:

”Ændringen i bekendtgørelsen vil medføre en massiv forringelse af den praktikantordning som vi fra 3F’s side allerede har reageret skarpt imod, da vi er af den klare opfattelse, at ordningen i vidt omfang har været misbrugt til at skaffe billig arbejdskraft fra tredjelande. Ændringerne i bekendtgørelsen vil nu gøre det endnu mere attraktivt at rekruttere billig arbejdskraft til praktikantløn. Det er social dumping i min optik,” siger Peter Kaae Holm fra 3F.

Fakta: Sådan ændres reglerne

  • Længden for praktikopholdet sættes op fra de nuværende 12 måneder til 18 måneder med mulighed for yderligere 6 måneders forlængelse.
  • Aldersgrænsen hæves til 35 år. I dag ligger aldersgrænsen mellem 18 og 30 år.
  • Praktikantopholdet kommer også til at gælde udlændinge, der er færdige med deres uddannelse. I dag gælder det kun udlændinge, der er i gang med en uddannelse.
  • Det nuværende sprogkrav til praktikanterne droppes.
  • Hvor der i dag kræves at arbejdsmarkedets parter godkender praktikpladsen via EUD-systemet, vil Styrelsen for International Rekruttering og Integration fremover kunne tildele opholdstilladelse til praktikanter inden for erhvervsområder, hvor der ikke udstedes praktikpladsgodkendelser.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook