Tilbageholdt nedslidnings­rapport: Minister mørk­lægger forløb

Beskæftigelsesministeriet afslår at udlevere 27 akter, der kan kaste lys over hvorfor færdig rapport ikke blev offentliggjort: ”Den sag stinker,” siger Mattias Tesfaye
Regeringen mørklægger omfattende korrespondance mellem Beskæftigelsesministeriet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der kunne kaste lys over, hvorfor ministeriet har ladet en ellers færdig rapport om nedslidning blive liggende i skuffen i fire måneder – samtidig med at regeringen netop forhandlede pension og nedslidning med en række partier.

Netavisen Pio har bedt om aktindsigt i den fulde korrespondance mellem NFA og Beskæftigelsesministeriet om offentliggørelse af rapporten med videre. Men ministeriet har onsdag givet afslag på aktindsigt i korrespondancen – bortset fra at man har givet Netavisen Pio aktindsigt i selve nedslidnings-rapporten, der blev offentliggjort 12. april – samme dag som Altinget kunne afsløre, at rapporten havde ligget fire måneder i skuffen i ministeriet.

Ministeriet har dog givet Netavisen Pio aktindsigt i en journaloversigt over de akter, som man ikke ønsker at udlevere. Af journaloversigten fremgår, at der eksisterer 27 akter, hvor NFA og ministeriet korresponderer om nedslidnings-rapporten i perioden 17. december - 12. april 2019. Men ministeriet hemmeligholder altså indholdet af samtlige 27 dokumenter.

Men ministeriet hemmeligholder altså indholdet af samtlige 27 dokumenter

Ministeriet begrunder sin mørklægning med den omdiskuterede undtagelsesbestemmelse i offentlighedsloven, der handler om, at ministeriet kan give afslag på aktindsigt i akter, der vedrører ”ministerbetjening”.

Det fremgår af journaloversigten, at NFA’s planlægningschef, Per Jakobsen, 17. december 2018 skriver til ministeriet. Indholdet af den hemmeligholdte akt beskrives i journaloversigten således: ”Orientering om offentliggørelse af rapport om forventet arbejdslivslængde i DK”.

”Virker som misbrug af vores fælles embedsmænd”

”Den sag stinker,” siger medlem af Folketingets beskæftigelsesudvalg, Mattias Tesfaye, til Netavisen Pio.

Nu erkender ministeriet jo, at det ikke bare var nogen tekniske detaljer, der skulle på plads

”Nu erkender ministeriet jo, at det ikke bare var nogen tekniske detaljer, der skulle på plads mellem to embedsmænd, men ministerens eget forsøg på at holde nedslidningsrapporten skjult for offentligheden. Og det endda midt i et forhandlingsforløb, hvor regeringen hævder det modsatte af, hvad der står i rapporten. Derfor vil jeg fastholde, at det her virker som misbrug af vores fælles embedsmænd,” siger Tesfaye uddybende.

Planlægningschef hos NFA, Per Jakobsen, ønsker ikke over for Netavisen Pio at kaste lys over det nærmere indhold af den mail, han sender til Beskæftigelsesministeriets ”Center for Arbejdsliv” 17. december 2018 - eller andre dele af den intensive korrespondance mellem NFA og ministeriet i månederne op til offentliggørelsen af rapporten 12. april:

”Der er udskrevet valg. Derfor afstår jeg fra at medvirke i noget, der kan udlægges politisk,” siger Per Jakobsen til Netavisen Pio.

Professor: Rapport burde have indgået i forhandlinger

Professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet, Peter Hasle, sagde 12. april til Altinget, at tallene i nedslidnings-rapporten burde have indgået i de politiske forhandlinger mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og de radikale:

"Det bekræfter, at der er et nedslidningsproblem, som især gør sig gældende for beskæftigede med hårdt fysisk arbejde. Rapporten handler jo åbenlyst om den problemstilling, som man diskuterer, så den burde selvfølgelig forelægges i forhandlingerne," understregede professoren.

12. april afviste beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i en mail over for Altinget, at han undervejs i forløbet blev gjort bekendt med rapporten:

så er det ikke optimalt, at verificeringen og offentliggørelsen af en rapport har været så længe undervejs

"Jeg kan forstå på embedsværket, at der har været stillet en række spørgsmål til NFA om rapporten, som ministeriet har fået svar på så sent som i forrige uge. Når det er sagt, så er det ikke optimalt, at verificeringen og offentliggørelsen af en rapport har været så længe undervejs, og det vil jeg gerne beklage. Jeg har bedt om, at rapporten nu bliver offentliggjort," hed det i ministerens mail.

Fakta om nedslidnings-rapporten

Nedslidningsrapporten ”Den forventede arbejdslivslængde i Danmark – et studie af arbejdsmiljø og fastholdelse på arbejdsmarkedet” bekræfter, at mennesker med fysisk krævende arbejde har færre produktive arbejdsår og er oftere ledige og langtidssygemeldte end lønmodtagere med ikke fysisk krævende jobs:

  • Fysiske krav i arbejdet: Lønmodtagere med høje krav i arbejdet havde i gennemsnit 22 % færre produktive arbejdsår end lønmodtagere med lave fysiske krav i arbejdet (17 % for mænd og 28 % for kvinder).
  • Ledelseskvalitet: Lønmodtagere, som vurderede ledelseskvaliteten lavt, havde i gennemsnit 14 % færre produktive arbejdsår end lønmodtagere, som vurderede ledelseskvaliteten højt (11 % for mænd og 16 % for kvinder).
  • Mobning, vold og trusler: Lønmodtagere, som havde været udsat for mobning, vold eller trusler, havde i gennemsnit 9 % færre produktive arbejdsår end lønmodtagere, som ikke havde (7 % for mænd og 11 % for kvinder).
  • Lønmodtagere, der var udsat for høje fysiske krav i arbejdet, lav ledelseskvalitet eller mobning, vold og trusler, havde længere tid som langtidssygefraværende og længere tid som ledig end lønmodtagere, som ikke var udsat for disse arbejdsmiljøpåvirkninger.
  • Der ses ingen sammenhæng mellem arbejdslivslængde og henholdsvis følelsesmæssige krav og mening i arbejdet.

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce