Annonce

Udvist for bestandig betyder ikke for bestandig

EU-regler har tre gange forhindret Danmark i at opretholde et indrejseforbud mod udviste kriminelle
Der er som regel glæde hos anklagemyndigheden, når udlændinge udvises for bestandigt af Danmark efter at have begået alvorlig kriminalitet. Men nogle gange betyder bestandig ikke bestandig.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) oplyser således til Folketingets europaudvalg, at tre udlændinge det seneste årti har fået ophævet deres indrejseforbud efter ellers netop at være blevet udvist for bestandig.

Når de tre har kunnet få ophævet indrejseforbuddet skyldes det, at de efterfølgende er blevet statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz og dermed er blevet omfattet af EU’s regler om fri bevægelighed.

Hvilket i praksis betyder, at Danmark kun kan opretholde indrejseforbuddet, hvis deres adfærd udgør ”en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse.”

Alvorlig kriminalitet

Fem statsborgere fra EU/EØS-lande eller Schweiz har i perioden fået afslag på at få ophævet deres indrejseforbud af denne årsag (i alt har 11 udlændinge siden 2011 fået afslag efter at være blevet udvist for bestandig).

”Det er min holdning, at en udlænding, der udvises, fordi den pågældende har begået alvorlig kriminalitet i Danmark, og tilmed bliver meddelt et indrejseforbud for bestandig, ikke uden videre skal kunne få et sådant indrejseforbud ophævet,” skriver Mattias Tefaye Europaudvalget.

En konkret vurdering

Udlændinge- og integrationsministeren henviser dog til, at Udlændingestyrelsen i en juridisk udtalelse fastslår, at det hver gang skal vurderes, om det på baggrund af EU-reglerne om fri bevægelighed vil være proportionalt at opretholde udvisningen og dermed begrænse den pågældende ret til at bevæge sig frit inden for EU.

En vurdering af den mulige trussel

 

”Jeg har i den forbindelse noteret mig, at udtalelsen fra Udlændingestyrelsen viser, at det heller ikke er tilfældet, men at der altid foretages en konkret og individuel vurdering, hvor en vurdering af den mulige trussel, som udlændingen aktuelt udgør, indgår som et fast element,” fortsætter Mattias Tesfaye.

DF vil stramme regler

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, mener, at det ikke bør være muligt efterfølgende at få ophævet et indrejseforbud, når man engang er blevet udvist for bestandig.  

Så det ikke sker igen i fremtiden

”Jeg synes, det principielt er problematisk, at EU-reglerne kan føre til, at udviste alligevel kan vende tilbage til Danmark,” siger Morten Messerschmidt til Netavisen Pio.

”Det er naturligvis beroligende, at bestemmelsen kun har fundet anvendelse så få gange de seneste 10 år. Men det er vigtigt, at der bliver strammet op, så det ikke sker igen i fremtiden.”

Varigheden af et indrejseforbud afhænger af, hvor grov en forbrydelse man er dømt for.

Eksempelvis giver en straf på under tre måneders fængsel et indrejseforbud på fire år - en dom på tre måneder til ét års fængsel giver seks års indrejseforbud.

Hvorimod meget lange fængselsstraffe kan give indrejseforbud for evigt.

Siden 2010 er i alt 900 udlændinge blevet udvist for bestandig af Danmark.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvorfor bøjer vi os for EU-regler der åbenlyst er åndsvage. Sæt dog foden ned og sig stop. Mangler nogle ledere her i DK, med hår på brystet.