V-partisekretær: Sagerne om donor-støtte stiller Venstre i et dårligt lys

Efter Pio-afsløringer: Partisekretæren efterlyser i mail til Forretningsudvalget større loyalitet over for Venstre
I en intern mail til Venstres Forretningsudvalg kritiserer Venstres partisekretær, Claus Richter, sit eget parti på grund af sagerne om partistøtte, som nu har ført til politianmeldelse af partiets politiske ordfører, Britt Bager, og partiets forskningsordfører, Marcus Knuth.

Det skriver Berlingske.

Venstres partisekretær, Claus Richter, retter i mailen, der er dateret 1. april, en skarp kritik af sit partis omgang med oplysninger om støttekroner fra partiets økonomiske bidragsydere i flere sager.

Richter påpeger blandt andet, at sagerne stiller Venstre i et dårligt lys, og han efterlyser en større loyalitet over for partiet.

I mailen nævner Claus Richter tre sager, som alle er afsløret af Netavisen Pio.

Claus Richter nævner sagen om 16 bidrag på over 20.000 kroner til Venstre-kandidater som Inger Støjberg, Kristian Jensen, Kristian Phil Lorentzen og Thomas Danielsen har modtaget. I ingen af de 16 tilfælde blev valgkampsbidragene indberettet rettidigt. Sagen blev – som afsløret af dagbladet Politiken - for nogle måneder siden afgjort med en bøde på 10.000 kroner til Venstre i Region Midtjylland.

Partisekretæren nævner Britt Bager-sagen, som Netavisen Pio afslørede 13. marts.

Britt Bager modtog op til valget i 2015 fem valgkampsbidrag á 20.000 kroner fra samme donor

Britt Bager modtog op til valget i 2015 fem valgkampsbidrag á 20.000 kroner fra samme donor. Britt Bager har hele vejen igennem fastholdt, at beløbene ikke skulle offentliggøres og indberettes til Region Midtjylland – fordi beløbene blev givet i fem portioner og fordelt på fem forskellige cvr-numre.

Men Venstres formand for Favrskov-kredsen, Gunnar Vinge Hansen, har over for Netavisen Pio betegnet Bagers oplysninger til kredsen som ”utilstrækkelige”. Og formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, betegner i en skriftlig indberetning til Region Midtjylland oplysningerne om Britt Bagers fem valgkampsbidrag som ”ikke-verificerede”.

To juraprofessorer betegner Bagers donorfinte for ulovlig. Og Enhedslisten anmeldte onsdag Britt Bager til Østjyllands Politi for mistanke om, at hun har omgået reglerne for modtagelse af valgkampsbidrag.

Også donor-sager i Nordjylland og Syddanmark

Claus Richter nævner, at Venstre i Region Syddanmark har indberettet tre private bidrag for sent. De tre bidrag skulle indberettes i 2016, men det skete først i 2017. Den sag afslørede Netavisen Pio 27. marts.

Venstres partisekretær nævner også i sin opsang til Venstre en sag fra partiets kreds i Aalborg Vest.

Her angav partiet et forkert beløb fra ”Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius”

Her angav partiet et forkert beløb fra ”Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius”.

Daværende formand for kredsen, Svend Erik Jensen, indberettede til Region Nordjylland, at V-profilen Søren Gade modtog 482.100 kroner fra advokatfirmaet, men det beløb var det totale beløb, som Søren Gade havde modtaget i private bidrag.

Advokatfirmaet havde godt nok givet et beløb til støtte for valg af Søren Gade, men beløbet var kun på 50.000 kroner – ikke 482.100 kroner.

Den sag afslørede Netavisen Pio 28. marts.

Endelig nævner Claus Richter at Venstres innovationsordfører Marcus Knuth (V) har fået to gange 20.000 kroner af forskellige selskaber med samme ejer, nemlig erhvervsmanden Fritz Schur. Samme fremgangsmåde som i Britt Bager-sagen. Dog med den undtagelse, at donoren her nu er kendt. Den sag afslørede dagbladet Politiken 29. marts.

”Uholdbart”

I sin bandbulle-mail til forretningsudvalget betegner Venstres partisekretær det som "uholdbart", at der ikke er bedre styr på partistøtten i de lokale foreninger:

Der er brug for en større loyalitet over for partiet

”Disse sager bygger ovenpå en opfattelse af, at Venstre omgås reglerne om partistøtte. Uagtet at disse fire sager er meget forskellige, så stiller de Venstre i et dårligt lys i forhold til vælgerne. Der er brug for en større loyalitet over for partiet. Venstres fremtid bygger på, at Venstres medlemmer og befolkning har tillid til partiet og vores handlinger. For Venstre er det uholdbart, at der ikke er bedre styr på partistøtten ude i de lokale foreninger," skriver partisekretær Claus Richter i mailen, som Berlingske har haft adgang til.

Venstres partisekretær, Claus Richter, blev 23. maj sidste år telefonisk orienteret om, at Region Midtjylland nu også havde anmeldt Britt Bager-forholdet til Midt- og Vestjyllands Politi. Og 24. maj blev Richter orienteret skriftligt. Det fremgår af akter, som Netavisen Pio har fået aktindsigt i.

Venstres partisekretær, Claus Richter, har ikke reageret på Netavisen Pio's henvendelse.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce