5 pointer fra Mette F om Trump-sejr

Hvad kan Socialdemokraterne lære at Donald Trumps valgsejr i USA? Netavisen Pio har samlet fem pointer fra dagens interview med Mette Frederiksen.
Donald Trumps valgsejr har givet rystelser i hele verden. Og særligt inden for arbejderbevægelsen, fordi valget viste, at mange klassiske arbejdervælgere er parate til at vende deres traditionelle, foretrukne parti ryggen.

Særligt Trumps succes blandt hvide arbejdervælgere i det såkaldte ”rustbælte”, stater som Ohio, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, har rejst en diskussion, der nærmest er som et ekko af den, der i efterhånden mange har været ført i Danmark og andre europæiske lande i kølvandet på højrepopulismens fremmarch og svækkelsen af de socialdemokratiske partier.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, gav i dag sit perspektiv på det amerikanske valg og hvilke lære der kan udledes i et interview med Fyens Stiftstidende. Netavisen Pio har samlet fem pointer.

1. Utrygheden bunder i reelle problemer
Mette Frederiksen først og fremmest klart, at den utryghed og bekymring for globaliseringens konsekvenser, som blandt andet kom til udtryk i faglærte og ufaglærte arbejderes stemme på Trumps sejr i en række stater i det såkaldte ”rustbælte”, der har set mange arbejdspladser forsvinde, ikke må bagatelliseres. De bunder i reelle problemer, som ikke bare kan snakkes væk:

”De enorme bevægelser, der er sat i gang af mennesker på tværs af landegrænser, udfordrer dem, der i forvejen er udsatte. Meget mere end dem, der har det godt. Og derfor bliver centrum-venstre nødt til, én gang for alle, at begrave tanken om, at "hvis bare vi forklarer tingene bedre, så skal det nok gå". Nej! Det er en utrolig arrogant holdning til andre mennesker. Jeg deler den ikke.”

2. Ny værdikamp at få alle med ind i fremtiden
Mette Frederiksen lægger derfor op til at kæmpe det, hun kalder en ny værdikamp for at sikre, at ingen bliver efterladt tilbage som konsekvens af globaliseringen. Konkret har hun blandt andet foreslået en opkvalificeringsreform, der skal uddanne ufaglærte til faglærte, så flere får plads på fremtidens arbejdsmarked:

”Det her er den nye værdikamp og en kamp, jeg gerne vil kæmpe. Både på vegne af vores samfund, men også sammen med dem, der har tabt i de senere år. De mangler det øvrige samfunds erkendelse af, hvor svært det kan være, når man er nedslidt. Når man er røget ud af dagpengesystemet. Eller når man bor i en del af Danmark, hvor væksten ikke er.”

3. Danmark må ikke knække midt over
Valget i USA viste tydeligt et land, der var dybt splittet og havde meget forskellige opfattelser af virkeligheden, ikke mindst geografisk. Derfor lægger Mette Frederiksen også stor vægt på, at vi i Danmark må bevare en solidaritet på tværs af landet og forstå hinanden, uanset om vi bor på i København eller provinsen:

”Her er det vigtigt, at vi er solidariske med hinanden. Bor man i København og er meget optaget af klima, er det rigtigt godt. Men for mig er det altså lige så vigtigt, at den ufaglærte i Nordjylland har et arbejde på Aalborg Portland og kan forsørge sin familie. Jeg synes der er en skævvridning mellem land og by. Når jeg er i Nordjylland, er det, vi snakker om, noget andet end det er på Christianshavn i København, og de forskelle bliver større lige nu. Derfor handler solidariteten om, at han eller hun, der går op i klilma, også går op i, hvordan de har det i Nordjylland.”

4. Mere lukkethed løser ikke arbejderklassens problemer
At Mette Frederiksen opfordrer til at tage bekymringerne alvorligt er ikke det samme, som at hun også mener vi skal blåstemple de løsningsforslag, Trump har lagt på bordet, tværtimod. Mette Frederiksen tror nemlig grundlæggende ikke på, at Trumps forslag løser problemerne for den arbejderklasse, der har stemt på ham:

”Der er altså ikke noget, der tyder på, at toldmure skaber flere arbejdspladser. Det sker derimod, når vi handler sammen. Og alle, der påstår at have lette løsninger på en kompleks verden, kommer til at bilde mennesker noget ind.”

5. Tillid er afgørende for opbakning
Ifølge Mette Frederiksen er konkret politik dog ikke nok, hvis man ikke også har befolkningens tillid. Og her erkender hun, at de danske socialdemokrater har mistet tillid, ligesom det er tilfældet med socialdemokratiske partier i andre lande, og altså også Demokraterne i USA. En genopbygning af den tillid er derfor afgørende for igen at blive arbejdernes foretrukne parti:

”[Tillid] skal man gøre sig fortjent til og der er røget noget tillid til os socialdemokrater gennem årene. Det gør vi os nu fortjent til at få bygget op igen.”


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce