Alternativet støtter Løkkes ønske om billig arbejdskraft til landbruget

Alternativet støtter både sænkning af beløbsgrænsen – og nu også et blåt forslag om at lempe landbrugspraktikant-ordning: "Ja, vi støtter hele pakken," skriver partiets udlændingeordfører.
Alternativet støtter ikke alene regeringens ønske om at sænke beløbsgrænsen for arbejdstagere uden for EU fra de nuværende 418.000 til 330.000 kroner om året. Partiet støtter nu også regeringens ønske om en markant lempelse af ordningen for landbrugspraktikanter.

Det bekræfter Alternativets udlændingeordfører, Josephine Fock:

”Ja, vi støtter hele pakken,” understreger hun over for Netavisen Pio.

De røde partier Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF er sammen med Dansk Folkeparti og fagbevægelsen indædte modstandere af begge dele. Her frygter man, at en sænkning af beløbsgrænsen vil betyde massiv social dumping og udbredt løntrykkeri. Den foreslåede lempelse af ordningen for landbrugspraktikanter ses som et åbenlyst forsøg på at skaffe ultrabillig arbejdskraft til landbruget fra den tredje verden - forklædt som praktikanter.

Alternativet: Vi deler ikke fagbevægelsens frygt

I sidste uge oplyste Alternativets udlændingeordfører Josephine Fock over for Netavisen Pio, at Alternativet – på linje med de radikale – støtter regeringens forslag om en nedsættelse af beløbsgrænsen: 

Vi synes, det er positivt, at der kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark

”Jamen, det er vi positive over for. Vi har også stemt imod de gange i salen, hvor beløbsgrænsen blev hævet. Vi synes, det er positivt, at der kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Vi synes, det er vigtigt at lytte til virksomhederne i denne her sammenhæng. Regeringen foreslår også at en lang række processer skal gøres mere enkle. Dét støtter vi også. Samlet set bakker vi op om den pakke  (”Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft”, red.), som regeringen har lagt frem,” sagde Alternativets udlændingeordfører, Josephine Fock. Hun understregede samtidig, at hun og Alternativet ikke deler ”fagbevægelsens frygt” for at en lavere beløbsgrænse vil medføre løndumping.

Regeringens pakke indeholder også en markant lempelse af den hidtidige ordning for landbrugspraktikanter.

Regeringen foreslår blandt andet, at de hidtidige krav om, at praktikanter fra lande uden for EU skal være under uddannelse, og at landbrugspraktikanten og værtsfamilien skal kunne kommunikere på enten engelsk, tysk eller skandinavisk afskaffes.

”Fremover er det falsk varebetegnelse at kalde det en ’praktikantordning’. Praktikantordningen bliver blot et røgslør for at invitere social dumping ind ad fordøren. Regeringen gør sig ikke engang anstrengelser for at skjule det. Regeringen viser sig her fra sin allermest rå side,” har SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, tidligere udtalt til Netavisen Pio. Og han bakkes op af DF’s udlændingeordfører, Martin Henriksen og Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn.

Netavisen Pio er på den baggrund vendt tilbage til Alternativets Josephine Fock for at høre, om partiets opbakning til regeringens pakke også omfatter den markante lempelse af ordningen med landsbrugspraktikanter fra lande uden for EU:

”Ja, vi støtter hele pakken,” understreger Josephine Fock i en sms til Netavisen Pio.

Ja, vi støtter hele pakken

Alternativets blinde punkt

Pelle Dragsted fra Enhedslisten mener, at sagen viser, at Alternativet har et ”blindt punkt”:

”Denne her sag viser, at Alternativet – desværre – har et lidt blindt punkt, når det gælder forsvar for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Man glemmer at den her mulighed for import af billig arbejdskraft også er et våben i hånden på arbejdsgiverne. En fri import af arbejdskraft udefra vil presse lønnen ned,” siger Enhedslistens økonomi- og erhvervsordfører, Pelle Dragsted, til Netavisen Pio.

”En fri import af arbejdskraft udefra vil medføre social dumping. Der vil komme folk hertil, som er parate til at arbejde billigere og under dårlige forhold. Så rammer det alle de andre lønmodtagere. Og her har Alternativet altså et blindt punkt – måske fordi partiet er så optaget af at fremstå åbne og ikke-nationalistiske. Og overser så samtidig, at fri import af billig arbejdskraft får en masse negative konsekvenser for lønmodtagerne i Danmark. Det kan også handle om, at Alternativets kandidater og medlemmer måske i mindre grad tilhører de brancher, som er hårdest udsat for social dumping,” mener Dragsted.

Grundlæggende forstår Pelle Dragsted ikke Alternativets standpunkt i denne her sag, fordi Alternativet netop er mod ulighed:

”Men gennemføres regeringens forslag til øget adgang for udenlandsk arbejdskraft, så vil det medføre øget ulighed i Danmark. Lønmodtagernes andel af velstanden vil falde, mens kapitalejernes andel vil stige.”

Indtrængende appel fra 3F

Hos fagforbundet 3F er man rystede over regeringens forslag:

”Jeg er oprigtigt rystet over regeringens udspil. Man griber direkte ind i de aftalte overenskomster og gør en praktikantordning for de grønne erhverv meningsløs ved at fjerne uddannelseskravet,” siger Peter Kaae Holm, formand for 3F’s grønne gruppe.

Jeg er oprigtigt rystet over regeringens udspil

”Jeg vil indtrængende appellere til de øvrige partier i Folketinget om at afvise regeringens helt uacceptable udspil vedrørende praktikantordningen for den grønne sektor,” lyder opfordringen fra Peter Kaae Holm.

Der er i øjeblikket knap 2.000 udenlandske praktikanter inden for den grønne sektor i Danmark. Mange af praktikanterne kommer fra lande som Ukraine og Thailand. Praktikanterne aflønnes typisk med omkring 130.000 kroner årligt.

Fakta: Her vil regeringen lempe

Fakta: Her vil regeringen lempe

Udspillet fra regeringen vil for praktikanter på det grønne område ændre reglerne på fire områder:
  1. Kravet om, at ansøger skal være under uddannelse afskaffes.
  2. Kravet om sprogtest (engelsk/tysk/skandinavisk) afskaffes.
  3. Aldersgrænsen forhøjes fra 30 til 35 år.
  4. Opholdstilladelsen skal gælde for 18 måneder i stedet for som nu 12 måneder.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook