Annonce

Blandede byer er en socialdemokratisk kerneopgave

Som socialdemokrat er det en kerneopgave at skabe en by, hvor både unge og ældre, fattige som rige, bor side om side med hinanden, mener S-byrådskandidat.
Transport- og Boligministeriets årlige redegørelse om parallelsamfund fra 2020 viser, at det går den rigtige vej i mange udsatte boligområder.

Der er dog fortsat udfordringer med mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet, der er skoler med en høj koncentration af børn med anden etnisk baggrund, der er for meget kriminalitet og alt for mange børn som vokser op med forældre med sociale problemer.

Dette er med til at understrege vigtigheden af at skabe en mere blandet beboersammensætning i de udsatte områder.

Som socialdemokrat ser jeg det som en kerneopgave at skabe en by, hvor både unge og ældre, fattige som rige, bor side om side med hinanden.

Det skal ikke være op til private aktører at skabe boligområder, hvor der ikke stilles krav til beboersammensætningen og uden at tage højde for skyhøje huslejepriser.

Skaber nye parallelsamfund

På denne måde presses almindelige lønmodtagere og folk på ydelser ud af byen, og der opstår flere parallelsamfund.

Andelen af mennesker med anden etnisk baggrund i boligområdet Aalborg Øst er markant højere end i Hasseris, bare syv kilometer derfra.

Det bliver sværere at integrere børnene, og det skaber A- og B-hold

Familiers valg af pasningssted til deres børn er et produkt af denne forskel. Børnene passes i nærheden af forældrenes bopæl.

Derfor er der i nogle dagtilbud, næsten udelukkende børn med etnisk dansk baggrund, mens der i andre er en højere andel af børn med ikke-vestlig baggrund. Det bliver sværere at integrere børnene, og det skaber A- og B-hold.

Skaber en os og dem-retorik

Vi bliver nødt til at stille spørgsmål ved, om de integrationsprojekter og -indsatser vi har gjort de sidste mange år har hjulpet efter intentionen.

I alle større byer er der et eller flere områder, som folk omtaler med en vis distance. I Aalborg hedder det område Aalborg Øst.

På mit studie taler vi om den østlige bydel ud fra forståelsesrammen, at det er ’der hvor de veluddannede og velhavende ikke vil bo’.

Der må ikke gå kutyme i at distancere sig fra en bydel, hvor mange bor – på den måde skabes en ”os og dem”-retorik, og det har jeg også selv lidt under.

Problemerne samles

Jeg er selv vokset op og har boet det meste af mit liv i en ”hård ghetto”, hvor rigtigt mange er på overførselsindkomst og har alvorlige sociale problemer.

Det er vigtigt for sammenhængskraften at SOSU-hjælperens søn møder direktørens datter.

Det er mere end uheldigt, at så mange mennesker med svære kår i livet, er samlet i enkelte boligområder. Når mange er på overførselsindkomst, når man ikke taler dansk derhjemme og naboen heller ikke gør det, er det ikke underligt, at man har et svagt sprog og har brug for hjælp.

Det er vigtigt for sammenhængskraften at SOSU-hjælperens søn møder direktørens datter.

Det er kernesocialdemokratisk tankegang, at vi omgås hinanden, og det kan være med til nedbryde fordomme og fremme solidariteten på tværs af etniske og sociale grupper. Derfor bliver vi altså nødt til at investere i almennyttige byggerier i alle områder af vores by.

Rosa Sulaiman er byrådskandidat for Socialdemokratiet i Aalborg.


Flere artikler om emnet