Britt Bager-sagen: Statsadvokaten kræver yderligere politiefterforskning

”Vi går straks i gang med arbejdet,” siger anklager hos Østjyllands Politi, Jan Østergaard
Statsadvokaten har netop pålagt Østjyllands Politi at foretage yderligere efterforskning i Britt Bager-sagen.

Det bekræfter politianklager ved Østjyllands Politi, Jan Østergaard, over for Netavisen Pio.

Statsadvokaten har bedt os foretage yderligere efterforskning

“Statsadvokaten har bedt os foretage yderligere efterforskning. Vi går straks i gang med arbejdet. Jeg forventer, at vi allerede i næste uge får foretaget den yderligere efterforskning, som Statsadvokaten har bedt os foretage,” siger Jan Østergaard til Netavisen Pio.

Sagen var ellers - set med Østjyllands Politis øjne - færdigefterforsket. Af samme grund sendte anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi en færdig indstilling til Statsadvokaten i Viborg i december.

Nu har Statsadvokaten så besluttet, at Østjyllands Politi ikke har været grundige nok i deres efterforskning. Af samme grund er Østjyllands Politi altså nu pålagt at foretage yderligere efterforskning.

Statsadvokaten i Viborg har overtaget afgørelseskompetencen i sagen fra Østjyllands Politi. Statsadvokaten tager først endelig stilling til, hvad der skal ske i Britt Bager-sagen, når man har modtaget resultatet af Østjyllands Politis yderligere efterforskning.

Østjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, hvad Statsadvokaten har bedt politikredsen om yderligere at efterforske.

Netavisen Pio  kunne 19. august sidste år afsløre, at Østjyllands Politi er påbegyndt en efterforskning af sagen - og at helt centrale personer i sagen var indkaldt til afhøring.

Enhedslisten anmeldte tilbage i april sagen til Østjyllands Politi.

Baggrunden for anmeldelsen var Netavisen Pio’s afsløring  i marts sidste år af, at Britt Bager forud for valgkampen i 2015 modtog fem valgkampsbidrag á 20.000 kroner fra samme giver – men uden at det samlede bidrag på 100.000 kroner fra samme giver blev offentliggjort. Reglerne siger ellers, at bidrag på over 20.000 kroner skal offentliggøres.

V-kreds: ”Vi havde gerne set sagen belyst yderligere”

Samtidig kunne Netavisen Pio oplyse, at Venstres kredsformand i Favrskov-kredsen, Gunnar Vinge Hansen, ikke mener, at Britt Bager har redegjort tilstrækkeligt for de fem mistænkelige valgkamp-bidrag på hver 20.000 kroner.

De fem valgkamp-bidrag blev formidlet af en og samme person, som partiforeningen i Favrskov ikke er bekendt med hvem er.

Og vi modtog aldrig skriftlig dokumentation for rigtigheden af Britt Bagers oplysninger

”Da kredsen modtog de der fem gange 20.000 kroner, fik vi fem forskellige cvr-numre og nogen virksomhedsnavne af Britt Bager, men vi fik ikke navne på, hvem der i virksomhederne var ansvarlige for støttebeløbene, som vi normalt gør. Og vi modtog aldrig skriftlig dokumentation for rigtigheden af Britt Bagers oplysninger,” sagde Vinge Hansen til Netavisen Pio 13. marts sidste år.  

”Vi havde gerne set sagen belyst yderligere, men Britt Bager oplyste til os, at vi ikke kunne få mere at vide. Og det var vi jo ikke særlig glade for. Almindeligt samarbejde indebærer, at alle oplysninger skal foreligge – for her i Faurskov-kredsen ønsker vi at overholde alle regler,” understregede Gunnar Vinge Hansen.

Venstre i Midtjylland tager også forbehold

Heller ikke formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, er tilfreds med de oplysninger, som Britt Bager har givet ham om de fem valgkamp-bidrag.

Det fremgår af Vejlgaards redegørelse til Region Midtjylland om Venstres manglende oplysninger om valgkamp-bidrag på over 20.000 kroner i perioden 2013-2016. En sag, der foreløbig er endt med, at Venstre i regionen har fået en historisk bøde på 10.000 kroner og må betale 214.000 kroner i modtaget partistøtte tilbage.

Venstres formand i Region Midtjylland skriver i sin redegørelse til Region Midtjylland 18. marts 2018 følgende:

”I en enkelt kreds – Venstres Faurskov-kreds – har Venstre tilsyneladende fra én person modtaget 5 indbetalinger af 20.000 kr. i løbet af et år. Kredsens daværende folketingskandidat har oplyst, at indbetalingerne vedrører 5 forskellige virksomheder og har oplyst de pågældende virksomheders navne og CVR-nr.”

V-regionsformanden skrev videre i sin redegørelse:

”Venstre i Region Midtjylland har ikke haft mulighed for at få de fra folketingskandidaten modtagne oplysninger om indbetalerens identitet verificeret ved revisor-erklæring eller tilsvarende. Dog har den person, som har foranlediget overførsel af de 5 indbetalinger bekræftet folketingskandidatens oplysninger om, fra hvilke virksomheder indbetalingerne hidrører.”

Politi overser anmeldelse fra Region Midtjylland

Region Midtjylland anmelder Britt Bager-forholdet – sammen med en række andre forhold – til Midt- og Vestjyllands Politi 24. maj 2018.

Det hedder indledende i politianmeldelsen, at der ”er en række private bidrag på over 20.000 kr., som Venstre ikke kan redegøre nærmere for med navn og adresse på bidragsyderen i overensstemmelse med partiregnskabsloven.”

en række private bidrag på over 20.000 kr., som Venstre ikke kan redegøre nærmere for

Midt- og Vestjyllands Politi efterforsker dog aldrig Britt Bager-forholdet.

Det  bekræfter politikredsen over for Netavisen Pio  21. marts:

"Jeg kan oplyse, at politiet ikke i forbindelse med sagen har efterforsket modtagelsen af flere valgkampbidrag på hver 20.000 kr. til Britt Bager," skriver sekretariatschef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Mette Hermansen, i sit svar til Netavisen Pio.

Baggrunden for den manglende efterforskning er, at  politikredsen overså anmeldelsen fra regionen. Det afdækker Netavisen Pio 22. marts.

Hovedefterforskeren på sagen om en række uregelmæssigheder hos Venstre i Midtjylland erkendte således over for Netavisen Pio, at han havde modtaget politianmeldelsen fra regionen, men også at han ikke fangede betydningen af indholdet i anmeldelsen:

”Hvis jeg havde fanget betydningen af mailen fra Poul Carstensen (Topembedsmand hos Region Midtjylland, red.), så havde jeg selvfølgelig gjort noget ved det,” sagde politiassistent Michael Fyrstman til Netavisen Pio.

Fyrstman var hovedefterforsker på den sag, som sidst i 2018 blev afgjort med en bøde på 10.000 kroner til Venstre i Region Midtjylland for ikke – og i strid med reglerne - at have oplyst om 16 store bidrag på over 20.000 kroner til V-folketingsmedlemmerne Inger Støjberg, Kristian Jensen, Kristian Phil Lorentzen og Thomas Danielsen.

Pænt valg til Britt Bager

Britt Bager blev genvalgt til Folketinget for Venstre ved folketingsvalget 5. juni i år, hvor hun opnåede et meget fint personligt valg med 10.490 personlige stemmer. En fremgang på godt 3.000 stemmer i forhold til valget i 2015.

Britt Bager blev maj 2018 udnævnt til politisk ordfører for Venstre. En post hun bestred indtil valget i juni. I dag er Britt Bager statsrevisor og Venstres kultur- og medieordfører.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Den 3F jeg var formand for ydede ikke bidrag, hverken til højre eller venstre.
I øvrigt arbejder 3F ikke med skjulte/betænkelige regnskaber.

Ja, det kunne være spændende at vide, men den her artikel handler om Britt Bagers omgåelse af reglerne. Hvad er din holdning til den?

Bedre sent end aldrig!
Har ventet og ventet.
Hos det danske politi vælger den enkelte politimand vel ikke selv, hvilke opgaver der skal løses.
Der må være en leder med røde øren!

Annonce