Annonce

Jensens Bøfhus frigør sig fra overenskomst

Det er kun anden gang siden 1899 at så stor en virksomhed i Danmark frigør sig fra en kollektiv overenskomst.
Restaurantkæden Jensens Bøfhus har tirsdag afsendt 2. lockoutvarsel og meddelt at de vil frigøre sig fra deres overenskomst 23. marts 2020.

De ca. 700 medarbejdere mister deres overenskomst og dermed sikringen for løn- og ansættelsesvilkår på niveau med det øvrige arbejdsmarked.

De ca. 700 medarbejdere mister deres overenskomst

Jensens Bøfhus driver 23 restauranter. Hertil kommer yderligere 8 i Sverige og 2 i Norge.

Det er kun anden gang siden indgåelsen af hovedaftalen mellem LO og DA i 1899 at så stor en virksomhed konflikter sig helt ud af en kollektiv overenskomst.

Planlagt forløb

Allerede med udgangen af juni 2019 udmeldte Jensens Bøfhus sig af arbejdsgiverforeningen HORESTA.

Allerede med udgangen af juni 2019 udmeldte Jensens Bøfhus sig af arbejdsgiverforeningen HORESTA

Udmeldelsen var en forudsætning for, at restaurantkæden med udgangen af november 2019 kunne opsige overenskomsten til bortfald.

På trods af opsigelsen kunne en endelig frigørelse fra overenskomsten først finde sted, når samtlige restauranter lockoutede deres organiserede medarbejdere, dvs. medlemmer af 3F.

Hvis lockouten af de organiserede medarbejdere lykkedes, vil den kollektive overenskomst bortfalde helt, efter nogle få uger.

Arbejdsgiveren skal meddele lockout med 2 seperate varsler. Jensens Bøfhus afsendte 2. varsel tirsdag.

Fald i timeløn på 20 kroner

Inden afsendelse af lockotvarslet tirsdag stillede den administrerende direktør, Anders Nikolaisen, krav til de ansatte og forbundet om at overgå til en anden overenskomst, nemlig samme overenskomst som konkurrenten, Restaurant Flammen, indgik for nogle år siden med forbundet.

På dette tidspunkt var begge virksomheder medlem af arbejdsgiverforeningen HORESTA, der godkendte begge overenskomster.

Men ifølge 3F Privat Service, Hotel og Restauration vil overgang til den anden overenskomst betyde, at lønnen for de mange tjenere i restauranten ville falde med mere end 3200 kroner om måneden for en fuldtidsansat, svarende til 20 kroner i timen.

3F Privat Service, Hotel og Restauration afviste at sætte tjenerløningerne ned med henvisning til, at forbundet netop er i gang med at forhandle overenskomst for restaurationsmedarbejdere med arbejdsgiverforeningen HORESTA.

Desuden mener forbundet at arbejde i restaurationslokalet hos Jensens Bøfhus er tjenerarbejde og bør lønnes som tjenerarbejde, på lige fod med andre restauranter, men det mener Jensens Bøfhus ikke.

Tjenerne, som i Jensens Bøfhus-kæden kaldes værtinder, er primært unge kvinder. Ofte studerende.

Jensens Bøfhus har haft overenskomst i mere end 30 år

Jensens Bøfhus har haft overenskomst i mere end 30 år og var blandt de første kæderestauranter til at indgå overenskomst.

Netavisen Pio har været i kontakt med Jensens Bøfhus' grundlægger og ejer frem til 2018, Palle Skov Jensen. Han ønsker ikke at kommentere situationen.

I 2018 solgte Palle Skov Jensen Jensens Bøfhus til et konsortium af fynske rigmænd.

IT-virksomheden CSC frigjorde sig i 2011 fra deres overenskomst med PROSA/CSC. Frigørelsen blev muliggjort via en dom i Arbejdsretten.

Dan-Bunkering og Jensens Bøfhus

En af de nye ejere bag Jensens Bøfhus er Torben Østergaard-Nielsen. 

  • Han er god for 11,1 milliarder kroner, hvilket gør ham til Danmarks 12. rigeste.
  • Torben Østergaard-Nielsen ejer den fynske Selfinvest-koncern, der i 2018 havde en omsætning på 71,7 mia. kroner. Koncernen tæller blandt andet rederiet Uni-Tankers. Det er fortsat olieforretningen i Bunker Holding, der står for langt hovedparten af koncernens indtjening.
  • Torben Østergaard-Nielsen er dog mest kendt for at eje selskabet Dan-Bunkering.
  • DR afslørede sidste år, at Dan-Bunkering er involveret i en sag om leverancer af jetbrændstof til Syrien i strid med EU’s sanktioner.
  • Ifølge amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder, har Dan-Bunkering leveret mindst 30.000 ton jetbrændstof til russiske skibe, som derefter har sejlet brændstoffet til Syrien. Betalingerne for leverancerne kom fra russisk militær, der har bombet massivt i Syrien til støtte for præsident Bashar al-Assad.
  • Bagmandspolitiet har efter DR’s afsløringer sigtet Dan-Bunkering, en anden virksomhed og to personer for at have solgt og leveret jetbrændstof til Syrien eller til anvendelse i Syrien i perioden 2015-2017. Det skete i september 2019.
  • Dan-Bunkering er ikke tiltalt i sagen og afviser brud på EU’s sanktioner.
  • Koncernen beskæftiger 1.800 medarbejdere, og egenkapitalen har rundet de fire milliarder kroner. Koncernen ejes 100 procent af Torben Østergaard-Nielsen.

Ejerkredsen tæller også Hans Bøgh-Sørensen.

  • Han ejer Orifarm. Orifarm er den største leverandør af parallelimporterede lægemidler i Europa.
  • Hans Bøgh-Sørensen er med en formue på fire mia. kr. Danmarks 30. rigeste mand.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Til Thomas.

Restaurant Flammen er da bestemt ikke B-Holdet.
Forskellen i lønnen er pga at på flammen der tager de ikke imod bestilling og serverer ved bordet.
Der er det selvbetjening når drikkevarerne er bestilt.

På Jensens Bøfhus der kommer der en tjener ned til bordet tager din bestilling og kommer og serverer maden, dvs her ydes en højere service..

Det er da mere skræmmende at ejerne af Jensens Bøfhus ikke mener deres tjenere eller værtinder er mere værd.
De yder højere service men skal have mindre i løn, det er hvad ejerne synes om deres ansatte

Der bliver vel fluks sendt et nyt krav om ok. Og jeg forventer da også en blokade af restauranterne.. Ellers er det nok ikke sidste gang vi ser virksomheder prøve det trick

Skræmmende eller ikke skræmmende – det drejer sig om, hvad man har af magtmidler i posen. Spekulanter lader sig ikke overtale af gode hensigter – de interesserer sig for kolde kontanter, og hvilke aktiviteter, de kan komme igennem med. Det resterer så for den øvrige fagbevægelse, gennem målrettede tiltag, at få denne spekulantvirksomhed på andre tanker. Jeg betragter det ikke som min opgave at komme med gode idéer – fagbevægelsen besidder den konkrete sagkundskab og magt til at gøre, hvad der skal gøres. Men spekulantvirksomheden Jensens Bøfhus har nok ikke taget den faktor i betragtning, at de ikke har noget godt navn i befolkningen, og det kan da godt være, at dette ender med at fælde dem. Dette er jo ikke hensigten med at aktionere; formålet er at få dem til at indgå og overholde en overenskomst, og der er jo en markedspris for servicerende personale i restauranter, og det er jo usolidarisk for konkurranter i branchen at underbyde disse på lønudgifterne. Men vi ved til gengæld, at fair konkurrence er et fremmedord i en kapitalists mund. For en kapitalist er der kun en maxime, og det er at erhverve noget billigt og sælge det dyrt. Det ved Låsby-Svendsen og alle heste-og-studeprangere i Jylland alt om – hvis man skulle være i tvivl.

Hej Thomas! Du virker så panikslagen og hændervridende. Hvorfor nu det? Netop dette tilfælde illustrerer jo glimrende nytten af et velorganiseret samfund. Men du vil måske hellere have franske tilstande?

Thomas. Hvor har du dog den manglende samfundsindsigt fra. Uanset hvilke saglige og indsigtsfulde svar du får virker du bevidst argumentresistent.

Det kommer helt an på, hvilken side af plankeværket, man står på; hvad der, for nogle, er simpel logik, kan, for andre, forekomme himmelråbende tåbeligt.

Hvad folk harcelerer over, er argumentationen om lige løn for lige arbejde; der er dog ikke lige arbejde!
Sidst jeg var på en af disse selvbetjeningsrestauranter, fik vi serveret noget at drikke, resten måtte vi selv sørge for.
Dette står i modsætning til, da jeg var på Jensens Bøfhus; dér fik vi mad & drikke serveret ved bordet af en smilende, effektiv og høflig tjener.
Hvis det, i sig selv, ikke er et fornuftigt argument for differencen i løn, så ved jeg ikke, hvad er.

At lønninger inden for restaurationsbranchen er (for) lave, er kundernes skyld, da disse, for langt de flestes vedkommende, går benhårdt efter prisen; de jubler over en buffet til under hundrede kroner (jeg holder mig dog fra dem!), sørgeligt!

har ikke været der siden "Jensens FiskeHus" maden er ikk nogen stor oplevelse . gider ikke spise et sted hvor de ikke kan finde ud af at behandle medarbejderne ordentligt og udviser lav moral.
Verden omkring er fuld af gode spisesteder hvor ordentlighed er grundlaget.
Men luk da bare butikken, græder tørre tårer . - FØJ

Thomas, som socialist har jeg noget svært ved at finde ud af, hvilke(n) fagforening du kalder knaldrød!
Hvis det skulle være et af LO-forbundene, vil jeg mene, du tager seriøst fejl. Set fra et rødt synspunkt, er de alle under en kam middelklasse borgerlige. Det er selvfølgelig også en form for politisk bevægelse.
Når du bruger udtrykket knaldrød, må det jo stå i modsætning til de foreninger, der kaldes gule fagbevægelser. De er også politiske. Bare på en anden måde, der bestemt ikke tilgodeser deres medlemmer.

Jeg kan så som dig ikke forstå, at man laver en overenskomst med Flammen med en dårligere løn end tjenere generelt. Det viser jo netop middelklasse borgerligheden hos 3F. Bestemt ikke en socialistisk holdning.

Håber vi kan samles om en blokade, hvis ikke de indgår en ny OK, ellers går middelklassen en tid i møde som er styret af den egoistiske kapitalisme.

at argumentere med Thomas er som at tale til en dør

Typer som Thomas ser man jo af og til. I filmen ”1900” var der jo staldkarlen, der gik fascisternes ærinde. Og der er jo dem, der bestandigt vurderer de skurkagtige til at være de stærke, og derfor solidariserer sig med dem. Men os almindelige mennesker vil et velordnet samfund. Hvis vi ikke havde haft fagbevægelsen, havde almindelige mennesker i dag levet som for 150 år siden, og det store overskud af talenter der er blandt ordentlige mennesker var aldrig kommet i nærheden af uddannelser. Bagstræv er der altid nogle, der stiller sig bag. Synd for dem.

Stor ros til Jensens Bøfhus
På tide at 3F lærer hvordan man opfører sig .

Hvordan skal man da opføre sig?
For arbejdsgiverne er det super ikke at have en overenskomst, men for de ansatte er det bare ræset mod bunden.

Og under krigen var der værnemagere, sortbørshandlere og stikkere og kollaboratører. Når man samler en sten op, er der altid noget kryb og kravl under, der piler væk og gør sig usynlige. Men de har det fortrin at være ærligt kryb og kravl – gid man kunne sige det samme om menneskene. Men i Herrens sale er der altid plads til en omvendt synder. Én ting er at begå fejl, men at fremture er en synd.

Boycott og blokade. Stop leverancer. Med de kapitalstærke ejere bliver det nok en udmattende kamp, men alt andet er overgivelse og det vil brede sig. Boycott Flammen også.

Man kan være for eller imod fagforeninger, der er bare en ting man skal huske på. Havde vi ikke haft fagforeningerne og overenskomsterne, så så de danske lønninger nok noget lavere ud end de er i dag og vores forhold på arbejdspladserne var nok også andet.
HUSK der er ingen mindsteløn i Danmark!!!

God dag :-)

Thomas, det har aldrig været hensigten at kalde LO-fagforbundene noget. Derimod praktiserer du jo det billige trick at spille tungnem.

Thomas, jeg ville spørge dig, om du deler den opfattelse, at vi som samfundsborgere har et ansvar for hinanden? Som vælgere tager vi jo hver vor lille brøkdel af samfundet som helhed. Er du enig eller uenig i den demokratiske tanke?

Rettelse: Thomas, jeg ville spørge dig, om du deler den opfattelse, at vi som samfundsborgere har et ansvar for hinanden? Som vælgere tager vi jo hver vor lille brøkdel af ansvaret for samfundet som helhed. Er du enig eller uenig i den demokratiske tanke?