Jordemoderforeningen: Tiltrængt med redningspakke til fødegangene

”Nu kan vi komme i gang med en helt nødvendig genopretningsplan," siger formanden for Jordemoderforeningen.
Foto: Colourbox
Fødsel
Der bliver løbet rigtig stærkt på landets fødeafdelinger.

Mangel på personale, dårlige arbejdsvilkår og alt for få hænder skaber i dag risiko for utrygge fødsler.

125 dage om året er der flere fødende end der er jordemødre på arbejde, viser opgørelse fra landets fødeafdelinger. Det oplyser Jordemoderforeningen, der derfor finder det helt afgørende, at der nu er afsat penge til trygge fødsler på næste års finanslov.

der mangler jordemødre til at løfte den kvalitet, som borgerne har krav på

”Der er positivt, at der både er politisk vilje og nu også midler til at få taget hul på de strukturelle problemer, der er dokumenteret, og samtidig også en anerkendelse af, at der mangler jordemødre til at løfte den kvalitet, som borgerne har krav på,” siger Lis Munk, formand for jordemoderforeningen.

”Ros til regeringens støttepartier Enhedslisten og SF for at have kæmpet et løft af fødeområdet ind i årets finanslov. Det startede med et rundt nul til fødeområdet. Nu kan vi komme i gang med en helt nødvendig genopretningsplan”, siger Lis Munk - med henvisning til at finanslovsaftalen mellem S-regeringen, dets tre støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten samt Alternativet og Kristendemokraterne.

Forligspartierne har afsat 475 millioner kroner over de fire næste år til “at styrke tryghed og nærvær før, under og efter fødslen”.

Efterlyser mere personale

Jordemoderforeningen finder det afgørende, at pengene skal gå til mere personale – ikke endnu flere opgaver.

så kan vi begynde at genoprette trygge forhold for de fødende

”Hvis de afsatte midler bruges til at sikre flere kollegaer på landets fødeafdelinger, så kan vi begynde at genoprette trygge forhold for de fødende, og samtidig få stoppet personaleflugten. Men bruges penge alene på at hælde nye opgaver over på personalet, så er vi lige vidt,” fortsætter Lis Munk.

Hun er derfor også tilfreds med, at der som en del af aftalen bliver igangsat en analyse af det konkrete behov for normeringer til at løse svangreomsorgen.

For på trods af, at der er blevet flere jordemødre til færre fødsler, har opgaven ændret sig så meget, at der bliver løbet alt for stærkt på fødeafdelingerne. Jordemoderforeningen har selv lavet enanalyse, der viser, at der, på grund af variation i antal fødsler på de enkelte dage, hver tredje dag er flere fødsler end jordemødre på arbejde.

Lis Munk er overbevist om, at en analyse vil bekræfte behovet for et beredskab til at håndtere de udsving, der er i antal fødsler.

Tusindvis af fødende alene i kortere eller længere tid

”I dag er der tusindvis af fødende, som i kortere eller længere tid ikke har en jordemoder hos sig under fødslen. Det har konsekvens for patientsikkerheden, og det er politikerne nødt til at forholde sig til,” siger Lis Munk og tilføjer, at Jordemoderforeningen gerne bidrager til analysearbejdet, herunder med den konkrete afdækning af den aktuelle normering:

”Jeg ser frem til at blive inddraget i den konkrete udmøntning af puljen til fødeområdet, så vi kan være med til at sikre kvaliteten og fagligheden i de konkrete tiltag. Vi er bestemt ikke i mål endnu. Men med vinterpakke til at styrke rekruttering – og nu også penge til flere jordemødre – er vi et stykke af vejen.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Problemet med Danmarks sundhedsystem på landet sygehuse skyldes dels 20 års økonomiske nedskæringer med krav om besparelser på 2% år efter år i de år det blå svindlerhold uheldigvis sad på regeringsmagte. Ligesom det til dels skyldes ødelæggelserne af arbejdsmiljøet og arbejdskulturen bygget op gennem mange årtier, da det blå svindlerhold fandt på det ville skabe store besparelser at rive det eksisterende sygehussystem ned landet over og slå det hele sammen til "supersygehus" centralt pladseret. Siden den beslutning blev gennemført er det bare gået stærkt ned af bakke for arbejdsglæden på de her nye "supersygehuse". Den sidste del, som er årsagen til den her situation er indførelse af nye arbejdsgange for personalet gennem evig digitalisering og deraf afledt evige mødeaktiviteter for at få skidtet til bare at fungere nogenlunde. Den stress, som sundhedspersonalet oplever skyldes ikke, at der er mangel på personale eller at der er kommet flere patienter. Den tilstand skyldes ene og alene den situation, at sundhedspersonalet ikke længere bruge største delen af arbejdsdagen på pleje af patienter men pleje af EDB systemer. EDB og digitaliseringssytemer skabt af helvede. At sundhedspersonalet skyld bøvle rundt med ligegyldigheder alt i mens patienter ikke får den behandling de har krav på og som sundhedpersonalet føler de gerne vil give er en massiv stress situation.

Og her hjælper hverken mere personale eller mere i løn. Digitaliseringen i det danske samfund er helt helt ukritisk blevet presset ned overhovederne i sundhedssytemmet uden at overveje konsekvenserne og fornuften - Patienter har brug for pleje. Ikke digitaliserede sygeplejesker og læger eller jordmødre.

Digitale banker og eboks er super dupper. En digitaliseret partientpleje og fødselshjælp har derimod selveste fanden skabt.

Forhåbentlig er der ingen som tror en app eller en digitalisering af bæredygtighed kan redde klimaet. For så er vi sgu for alvor på skideren - Undskyld mit fransk. Men man bliver jo påvirket af det blå svindlerholds formuleringer og tilsvining af os alle.

Og det er ikke kun i sundhedssystemmet den er gal. Det er hele samfundet. Inkl. det private arbejdsmarked, de er ikke en dyt bedre. Vi skal ALLE presses for den sidste dråbe blod. Hele vejen fra børnehaver, folkeskolen, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet. Ja, selv pensionister er konstant under det blå svindlerholds beskydning.

Vores børn lider. De skal hele tiden være på. Dag og nat. Og det som konsekvens af en ukontrollabel og hensynsløs ubegrænset online kultur, hvor man konstant er under beskydning 24/7.

Det er på allerhøjeste tid der farten bliver sat alvorlig ned. Hvad skal vi med alt det her bras, hvis ikke mennesker i almindelig trives med det? Hvis ikke det gode liv og mennesket trivsel har første prioritet, så er det ikke noget værd. Så er det Værdiløs.
Det må stoppe NU.

Andet end for det blå svindlerhold, som arbejder for at de rigeste i samfundet skal råde over hele kagen.

Annonce