Løkkes trepartiregering historisk smal

Danner Løkke regering med Liberal Alliance og Konservative, vil det være første gang i Danmarkshistorien, at en trepartiregering råder over mindre end en tredjedel af mandaterne i Folketinget.
En kommende trepartiregering mellem Venstre, Liberal Alliance og De Konservative vil blive den smalleste trepartiregering i Danmarkshistorien. De tre partier råder blot over 53 af Folketingets 179 mandater. Altså mindre end en tredjedel mandaterne.

Siden Anden Verdenskrig er der fem fortilfælde i Danmark for trepartiregeringer i Danmark. De to første var flertalsregeringer, det vil sige sad på mere end 90 mandater, mens de tre andre alle rådede over mere end en tredjedel af mandaterne.

Dermed vil den smalle Venstreregering altså blive afløst af en trepartiregering, der i historiske sammenhænge er næsten lige så smal. En regeringsdannelse vil således ikke ændre på det grundlæggende forhold, at regeringen er afhængig af hjælp udefra, hvis den skal i mål med sin politik.

Netavisen Pio har set nærmere på sammensætningen af tidligere tiders trepartiregeringer og sammenlignet med den kommende VKLA-regering:

1957-1960: Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Retsforbundet
Efter folketingsvalget i maj 1957 fik Danmark sin første trepartiregering. Socialdemokratiets H. C. Hansen dannede regering med Radikale Venstre og Danmarks Retsforbund. Der var tale om en flertalsregering, som baserede sig på i alt 93 mandater. Regeringen holdt 3 ½ år, da Retsforbundet røg ud af Folketinget ved valget i november 1960. Regeringen fortsatte herefter som en SR-regering.

1968-1971: Radikale Venstre, Venstre og Konservative
Ved folketingsvalget i januar 1968 mistede Socialdemokratiet og SF, ”Det Røde Kabinet”, sit flertal. I stedet dannede Radikale Venstres formand Hilmar Baunsgaard regering med Venstre og Konservative. Regeringen baserede sig på hele 98 mandater, der var nogenlunde ligeligt fordelt mellem de tre partier, hvilket gør det til den hidtil største trepartiregering. Regeringen sad godt 3 ½ år, men mistede sit flertal ved valget i september 1971, og blev afløst af en socialdemokratisk mindretalsregering.

1988-1990: Konservative, Venstre og Radikale Venstre
Efter valget i maj 1988 opløste Poul Schlüter sin firkløverregering ved at sætte CD og Kristelig Folkeparti på porten. I stedet blev Radikale Venstre optaget. Det var den hidtil smalleste trepartiregering, der kun rådede over 67 mandater i Folketinget. Regeringen sad 2 ½ år, indtil Radikale Venstre efter valget i december 1990 valgte at forlade regeringen, der fortsatte endnu to år som en KV-regering.

1994-1996: Socialdemokratiet, Radikale Venstre og CD
Ved valget i september 1994 røg Kristelig Folkeparti ud af Folketinget. Den hidtidige firepartiregering under ledelse af Poul Nyrup Rasmussen fortsatte herefter som et trepartiregering bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og CD. Regeringen baserede sig på 75 mandater i Folketinget. Det holdt i godt to år, men i december 1996 valgte CD at trække sig ud af regeringen, der herefter fortsatte som en SR-regering.

2011-2014: Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF
Efter valget i september 2011 dannede Helle Thorning-Schmidt regering med SF og Radikale Venstre. Den baserede sig på 77 mandater i Folketinget. Regeringen holdt knap 2 ½ år, inden SF i januar 2014 valgte at forlade regeringen i kølvandet på balladen om salget af aktier i DONG Energy. Herefter fortsatte regeringen som en SR-regering.

Ingen trepartiregering har overlevet et folketingsvalg
Ud over konstateringen af, at en kommende VKLA-regeirng vil blive den smalleste nogensinde, er der også tre andre forhold, der springer i øjnene:

For det første, så har ingen trepartiregering overlevet et folketingsvalg. To er blevet opløst i løbet af valgperioden, mens tre er blevet opløst i forbindelse med det først kommende valget. Trepartiregerings levetid ser ud til at ligge på mellem 2 ½ og 3 ½, så ud fra historien burde der være mulighed for, at den kommende regering kan holde valgperioden ud.

For det andet, så vil det være første gang, at hverken Folketingets største eller næststørste parti deltager i en trepartiregering. Venstre er kun Folketingets tredje største parti (34 mandater), overgået af både Socialdemokratiet (47 mandater) og Dansk Folkeparti (37 mandater). Der er ét tidligere tilfælde, hvor Folketingets tredjestørste parti har haft regeringsansvaret alene, nemlig Poul Hartlings meget smalle Venstreregering 1973-75.

Og endelig, for det tredje, så har Radikale Venstre indtil nu deltaget i alle trepartiregeringer. Den kommende V-K-LA-regeringen bliver altså den første trepartiregering i Danmark uden Radikal deltagelse! Det afspejler, at Radikale ikke længere sidder inde med de afgørende mandater i forhold til hvem der skal være statsminister i Danmark.


placeholder

Annonce