Vanopslagh kan ånde lettet op: Folketingets ledelse lukker boligsag

Folketingets Præsidium vil efter en “grundig drøftelse” ikke bede politiet om at se på sagen.
Foto: LA
Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance
Folketingets ledelse, Præsidiet, har tirsdag på ny drøftet sagen om formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslaghs boligsag.

Afgørelsen blev - helt som ventet - at Folketinget lukker sagen med Vanopslaghs tilbagebetaling af et uberettiget modtaget tillæg for dobbelt husførelse på i alt omkring 77.000 kroner.

Enhedslisten havde bedt Præsidiet overveje, om politiet ikke burde vurdere sagen: Men det afviser Præsidiet, der lukker sagen endeligt:

”Vi har i Præsidiet haft en grundig drøftelse af sagen, og vi er enige om, at Folketinget ikke skal foretage sig yderligere," siger Folketingets formand, Søren Gade, ifølge en pressemeddelelse.

Folketingets Præsidium afsluttede en lignende sag i 2015 med at tage til efterretning, at Simon Kollerup (S) frasagde sig en medlemsbolig og

tilbagebetalte godtgørelsen for dobbelt husførelse for den periode, hvor han ikke var berettiget til en medlemsbolig.

”De to sager ligner hinanden, og vi har lagt vægt på, at de blev afsluttet med samme resultat," siger Søren Gade.

Gade: Vi bør være meget tilbageholdende

Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, bad i sidste uge Præsidiet tage stilling til, hvorvidt der var grundlag for at anmelde Alex Vanopslagh til politiet for hans uretmæssige brug af en bolig, som Folketinget havde stillet til rådighed.

Men Folketingets formand, Søren Gade, og det øvrige Præsidium mener, at Folketingets skal være meget tilbageholdende med at politianmelde folketingsmedlemmer:

Folketinget er – og generelt bør være – meget tilbageholdende med at indgive politianmeldelse

”Der er gode principielle grunde til, at Folketinget er – og generelt bør være – meget tilbageholdende med at indgive politianmeldelse mod et medlem af

Folketinget. Det hænger blandt andet sammen med, at det også er Folketinget, der – hvis der i en sag eventuelt måtte blive rejst tiltale – skal tage stilling til

spørgsmålet om samtykke til tiltalen. Det følger af grundlovens regler om parlamentarisk immunitet,” siger Søren Gade.

Fra Vanløse, over Struer til Nyhavn

Forløbet i Alex Vanopslaghs spegede boligsag ser således ud:

 • I 2020 opsagde Vanopslagh sin lejelejlighed i Vanløse i Københavns Kommune.

 • Han flyttede folkeregisteradressen til sine forældre i det vestjyske. Senere på året lejede han en mindre, billig lejelejlighed i Struer, og flyttede sin folkeregisteradresse hertil.

 • Samtidig med at Vanopslagh officielt flyttede til det vestjyske, søgte han om og fik stillet en gratis medlemsbolig i indre by i København til rådighed af Folketinget. Med lejligheden følger et årligt skattefrit tilskud fra Folketinget på dengang 32.000 kroner for dobbelt husførelse (Nu udgør det årlige skattefri tillæg  godt 35.000 kr) .

 • Information  gik ind i sagen i september sidste år, og afdækkede, at Vanopslagh ikke opholdt sig tilstrækkeligt mange dage i Struer til at have sin officielle adresse dér.

 • I konsekvens heraf opsagde Vanopslagh både sin lejelejlighed i Struer og sin medlemsbolig i København. I stedet rykkede han ind hos kæresten i hendes attraktive lejelejlighed i Nyhavn, som Liberal Alliance har skaffet hende.

 • Vanopslagh bad efterfølgende Folketingets administration undersøge, om han skulle tilbagebetale dele af eller hele det udbetalte boligtillæg, som han havde fået udbetalt i i alt to år og fem måneder.

 • På baggrund af en foreløbig afgørelse fra Folketingets administration har Vanopslagh allerede før valget 1. november tilbagebetalt uberettiget udbetalt tillæg for dobbelt husførelse for et år - svarende til omkring 32.000 kroner.

 • Siden har Struer Kommune afgjort, at Vanopslagh ikke har opholdt tilstrækkeligt i lejligheden i Struer i hele perioden - svarende til 29 måneder. På den baggrund har Folketinget bedt Vanopslagh tilbagebetale yderligere udbetalt tillæg for dobbelt husførelse for andre 17 måneder. Svarende til omkring 45.000 kroner.

 • Vanopslagh har overfor flere medier bekræftet, at han har tilbagebetalt det fulde beløb - svarende til omkring 77.000 kroner til Folketinget.

 • Folketingets præsidium har på den baggrund for nylig besluttet, at sagen dermed er lukket.  

 • Denne uge har en række advokater og juridiske eksperter talt for at boligsagen burde undersøges af politiet. Advokat Michael Bjørn Hansen siger torsdag til Netavisen Pio, at det er kammerateri, hvis ikke Folketingets ledelse, Præsidiet, beder politiet se på sagen.

 • Op til valget 1. november afviste Alex Vanopslagh kategorisk over for Netavisen Pio , at Struer-setup’et var ren proforma.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Andre danskere får en fængselsdom for langt mindre beløb. Vi er ved at få amerikanske tilstande, hvor en elite stor over loven beskyttet af deres magt og penge, samt en uendelig strøm af advokater og jurister til rådighed, som kan købe dem fri.

kontanthjælpsmodtager der ikke er lykkes at finde et job
Arbejdsgiver der ikke vil ansætte en 60 plus årige
som derved ikke har optjent mindst 225 timers arbejde
på et år
Får en bøde på 1000 kr hver måned
og det er med en indkomst der er meget meget meget laver
end hvad vandopslag har i indtægt

og han er med til at 225 timers reglen forsat giver en bøde til de lavest indkomster

Heldigvis er AV politianmeldt af en person uden for borgen.
Spændende hvad det ender med.
.
Kammerateriet på blandt folketingsmedlemmer øger kun mistilliden til dem.

Folketingets medlemmer er kollegaer. De beskytter derfor hinanden mod retsforfølgelse, når de begår ulovligheder.

Forskellen er at der nu er kommet et fornuftigt menneske i folketinget!

Havde vedkommende været der for fem år siden ville staten kunne have sparet 100 millioner kroner mod en vis Inger Støjberg!

Alt for længe har Enhedslisten skudt gråspurve med kanoner!

I øjeblikket samles krudtet til langt bedre projekter!

Putin, klima, velfærd, storsygehuse der er bygget i Løkke-sjusk, manglende hænder i alle akutmodtagelser, osv., osv.

Tænk hvor mange anæstesi sygeplejersker, som man ville kunne have fået for 100 millioner gode danske kroner!

Enhedslisten og Folketingets flertal bestemte!

Pandemi, Putin, klimakrise, udsatte operationer,….

Enhedslisten har sans for proportioner!

Endelig har Danmark fået en ægte jysk formand for folketinget!

Noget er vigtigere i livet end andet!

Der inviteres ikke til fest før der er penge til bordkortene!

Annonce

Annonce