Konservative: Skær fagforeningsfradraget med 3.000 kroner

Partiet freder derimod arbejdsgivernes ret til at trække deres fulde udgifter til faglige kontingenter fra i skat: Medlemskab af DI kan løbe op i godt seks mio.
Foto: Pressefoto, Andreas Houmann, Det Konservative Folkeparti
De Konservative vil reducere fagforeningsfradraget med 3.000 kroner årligt. Nærmere bestemt fra de nuværende 6.000 kroner til 3.000 kroner.

Forslaget er en del af De Konservatives finanslovsforslag for 2022, hvor partiet også foreslår skattelettelser til de rigeste for 6,8 milliarder kroner.

Det vil  give de dyre fagforeninger et incitament til at sætte prisen ned og til at drive organisationen effektivt

De Konservative vil blandt andet over en årrække hæve topskattegrænsen fra godt 550.000 til 800.000 kroner.

Pengene til de massive skattelettelser skaffes blandt andet ved at afskaffe på Arne-pensionen og seniorjobordningen. Og så altså ved at reducere fagforeningsfradraget med 3.000 kroner årligt.

En beskæring af lønmodtagerfradraget på 3.000 kroner vil ifølge De Konservative indbringe 500 millioner kroner årligt.

I udspillet forklarer De Konservative reduktionen af fagforeningfradraget med, at det vil  “give de dyre fagforeninger et incitament til at sætte prisen ned og til at drive organisationen effektivt”:

Fuld fradragsret til arbejdsgivere

“Det er ikke skatteydernes rolle at yde indirekte tilskud til fagforeninger, der ikke drives effektivt.”

Arbejdsgiverne/virksomhedsejere kan også fratrække udgifter til faglige kontingenter, f.eks. til Dansk Industri, fra i skat.

Modsat på lønmodtagersiden kan arbejdsgivere trække deres udgifter til faglige kontingenter fra ubegrænset. Altså uden loft.

Det er faktisk ikke småpenge, arbejdsgiverne kan trække fra i skat til faglige kontingenter.

Dansk Industri oplyser således på sin hjemmeside, at deres faglige kontingent kan udgøre helt op til 6.132.000 kroner. Og her kan de større virksomheder så trække det fulde kontingent til Dansk Industri fra i skat.

Det blev ved overvejelserne

De Konservatives beskæftigelsesordfører, Niels Flemming Hansen, har tidligere udtalt, at tiden måske er moden til, at de konservative vil foreslå en afskaffelse af fradragsretten for faglige kontingenter både for lønmodtagere og arbejdsgivere.

“Jeg synes, man skal kigge på fradrag generelt for hele markedet. Det synes jeg bare, man skal tage op til en vurdering og sige: Er det nu man skal stoppe det her, eller er det noget der giver mening at fortsætte med,” sagde Niels Flemming Hansen således til Netavisen Pio 22. september.

Alt hvad der står i vores finanslovsforslag er naturligvis vores politik

Men De Konservative fremlægger i deres finanslovsudspil alene, at lønmodtagersiden skal have begrænset deres fradragsret.

Arbejdsgivernes ret til at trække deres faglige kontingenter fra - uden loft - vil De Konservative tilsyneladende ikke pille ved. I hvert fald fremlægger De Konservative intet forslag i deres finanslovsudspil, der begrænser arbejdsgivernes ret til at trække deres udgifter til faglige kontingenter fra i skat.

Beskæftigelsesordfører er tavs

Netavisen Pio har bedt de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, forklare, hvorfor partiet vil reducere lønmodtagernes fradragsret, men ikke pille vil arbejdsgivernes ubegrænsede ret til at trække udgiften til faglige kontingenter fra i skat.

Hendes sms-svar lyder:

“Alt hvad der står i vores finanslovsforslag er naturligvis vores politik."

Og så henviser Mette Abildgaard i øvrigt til partiets beskæftigelsesordfører, Niels Flemming Hansen, for nærmere.

Niels Flemming Hansen har imidlertid ikke reageret på Netavisen Pio’s henvendelser. Herunder hvad der er blevet af hans overvejelser om også at reducere arbejdsgivernes fradragsret.

Heller ikke de konservatives finansordfører Rasmus Jarlov har reageret på Netavisen Pio’s henvendelser.

S foreslår fradraget forhøjet

Socialdemokratiet har - stik imod De Konservative - foreslået, at fagforeningsfradraget på 6.000 kroner hæves til 7.000 kroner som led i styrkelsen af Den Danske Model.

Forslaget indgår i S-udspillet “Danmark kan mere I”.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Endnu engang må man bare konstatere, at hver gang K melder ud om deres politik, kommer de i stadigt højere grad til at lyde som en lidt langt ude parodi på sig selv. Hvornår kommer mon forslaget om at fratage tjenestefolk stemmeretten eller afskaffe sygedagpengene?

Kommentar:

Man kan i hvert fald se forskellen, på de forskellige politiske partier på Christiansborg...

Samtidigt kunne jeg godt tænke mig, at Fagbevægelsen kommer noget mere på banen og forsvarer deres medlemmers rettigheder, i stedet for at være med til at fremlægge karensdage over for deres arbejdsledige medlemmer, som udhuler Dagpengene yderligere med omkring 2.626 kroner...Der er for meget snak i fagbevægelsen og alt for lidt handling..

God aften,
Erling Drews...

Fagforeninger de er så langt nede i medlemstal , så de lukker indenfor 5 år . Det bliver så hellere ikke bedre at hæderkronede arbejderpartier er lige så borgerlige , som v, c . De har så deres fælles hemmelighed at skat skal bekymre sig om lønmodtagere , mens de kan unddrage hvert år . 😢🇩🇰👊

Helt enig. - Fagforeningerne virker til at have glemt deres ståsted.
De varetager i stadig højere grad arbejdsgivernes og magthavernes interesser end de varetager deres medlemmers og især deres såkaldt arbejdsløse medlemmers interesser.
Har FH for øvrigt fx krævet, at arbejdsgivere og politikere skal fremvise Corona-pas til fx tillidsrepræsentanter på arbejdsstedet?

Nej Søren Pape Poulsen fagforeningsfrsdraget skal ikke beskæres, tværtimod. Og det er horribelt at arbejdsgiverne skal fredes. Hvad har de gang i? Men fint man kan se, hvor krydset ikke skal sættes.
Pape vil nok opleve som Villy Søvndal et højt at flyve og så daler det igen, når realiteterne kommer for dagen

Ja den mand er man da ved at kaste op over,kan tænke at almindelig kulier ikke må trække det hele fra i kontigent,men arbejdsgiverne må trække det hele fra,sikke da en mentalitet den mand har.Kulierne må nok snart heller ikke stemme til folketingsvalg så har han nok nemmer ved at blive statsminister,når det kun er de blå rige folk der må stemme,kan ikke se ham som statsmand ej heller kagekonen Ellemann.

Ole Simonsen. Søren Pape Poulsen ligner en glad julegris og ved at tale sin procenter i meningsmålingerne ned. Så han kan blive mere upopulær i befolkningen

"Alt hvad der står i vores finanslovsforslag er naturligvis vores politik. Hvorfor det er vores politik ved vi ikke, det må i spørge vore sponsorer i Dansk Arbejdsgiverforening om."

Jeg synes faktisk, at det er helt fint, at Konservative melder åbent ud om deres værdier. Som ikke så meget handler om Gud, Konge og Fædreland, som om skattelettelser til de rige. Det er kun 12% af vælgerbefolkningen, som tjener mere end 500.000 om året, det giver 21 mandater, og dem må Konservative gerne få for min skyld, man er vel demokrat.

Det store spørgsmål er, hvorfor Konservative tror, at Pape kan blive statsminister med kun 21 mandater. Som han oven i købet skal dele med resten af de borgerlige. Hvad ved Pape, som vi ikke ved? Drømmer han, eller er danskerne fuldstændig faldet for arbejdsgivernes propaganda, i en grad så de stemmer imod deres egne interesser?

Man burde virkelig mentalundersøge alle borgerlige vælgere, som tjener under 500.000 om året. Hvorfor i alverden stemmer mennesker, der tjener mindre end 500.000 om året, på de borgerlige?

Når K ønsker finanslovsmidler til skattelettelser for højstlønnede K-sympatøret, skal midlerne tages fra virksomhedernes arbejdsgiverorganisationsbidrag. Det vil øge incitamentet til effektivisering i disse meget store virksomhedsorganisationer, mener jeg.

Hvorfor er det så vigtigt for Søren Pape, at blande sig i fagforeningernes forhold. Der har han hverken øre eller interesse. Hvorfor skal arbejdsgiverforeningerne stadig have fuldt fradrag for kontingent? Der er da mere brug for. at arbejdsgiverorganisationerne slankes og drives mere effeltivt end tilfældet er i dag.

Helt enig.
Arbejdsgivernes fradrag for kontingent skal sænkes til 3.000 kr.
Jeg støtter gerne et borgerforslag til Folketinget om det, hvis nogen kan finde ud af at oprette et sådant!

Hvad med at arbejde for at de som ikke betaler til en fagforening heller ikke stiger i løn når de faglige organisationer har forhandlet overenskomst. Det kunne spare en masse penge og de som nasser på vi andre kunne betale den del. Ingen arme ingen kager !

Endnu et skridt fra de Konservative til at opdele befolkningen i dem der har og dem der ikke har, i rige og fattige. For få år siden kunne man høre Lars Seier Christensen udtale, at hvis ikke der gøres noget omkring den stigende ulighed, så frygtede han høtyvene vil komme efter sådan nogen som ham. Og dem med høtyvene er jo i absolut klart flertal, hvis nogen skulle være i tvivl. Så tænker man om manden taler om en udligning af de økonomiske misler for at komme truslen om høtyvene til livs. Men det er ikke tilfældet. Slet ikke. Tværtimod. Strategien er at fratage dem med høtyvene så mange midler, at de kommer til at bruge alle ressourcer på kampen om overhovedet at overleve. En økonomisk overlevelseskamp, som frarøver dem al energi og håb om forbedring. Det er med den strategi et samfund som USA overhovedet kan lade sig gøre uden der opstår en borgerkrig.

Og det er præcis den strategi de Konservative nu forsøger at udrulle i Danmark. Sammen med resten af det blå svindlerhold. Og trin et i den strategi er naturligvis at opnå flertal og regeringsmagten. Ellers har det jo selvsagt ingen gang på Jorden. Til det formål er mink SMS sagen sat i værk med en tilsvining af den siddende regering på formodninger og konspirationer. Når bare en løgn gentages igen og igen vil der være en vis gruppe af svage vælgere, som ikke kan holde stand og begynder at tro på løgnen som en sandhed. Hele essensen i fake-news begrebet. Og det har en effekt. Det ses i flere lande i verden. USA med Donald Trump er et eksempel.

Fake-news strategien med undergravelsen af svage dele af befolkningen har taget sit indtag i Danmark. De bredeste skuldre skal ride rundt på nakken af de smalleste nu, hvis de Konservative og resten af det blå svindlerhold får deres vilje. Bare få procent af vælgerne skal intemideres tilstrækkelig til af flytte magten. Og lykkedes det blå svindler holds plan, så er det farvel og tak til den danske velfærdsstat og hele den danske model, som gør almindelige mennesker indtil nu har haft en vis magt og betydning.

Det er alt der står på spil. Ikke bygget på gode argumenter, men udelukkende svindel og bedrag i scenesat af det blå svindler hold.

Et samfund med en nogen lunde fordeling af gåderne er et fredeligt samfund i harmoni. Et samfund med en stor ulige fordeling af gåderne er et samfund under konstant oprør og utryghed.

Skal dine børn have en fremtid i anstændighed, så er det de kommende år der afgør det.

Hold dog op hvor er I latterlige , kan I ikke bare forlade vores land , tag ned til jeres penge I har unddraget med . Der er en grund til at han pap , hvordan kan I holde jeg selv ud inde i anstalten , Danmark var godt nok bedre stillet uden alle I der skulle lede et land . Tit tænkt på at det hedder statsminister , men I har givet mig svaret . Forsvind ud af vores land 🇩🇰👊

At fratage dele af befolkningen deres økonomiske midler er vold. Og vold føles godt for dem der udøver den. Den fattigste del af samfundet skal nu være ofre for den rigeste dels nydelse af vold. De fattig i landet skal ikke længere have egenbestemmelse over deres liv, men underkaste sig de mest velhavendes behov til en hver tid.

Sådan bliver fremtiden for den nederste del af det danske samfund. Et samfund, hvor de rigeste danser på elendigheden af de fattigste. Og de nyder det.

Præcis sådan er det blå svindlerhold.

Det blå svindlerhold misbruger pandemien og en deraf hårdt presset og prøvet befolkning til at brække ryggen på det danske samfund.

- Kan det overhovedet blive mere nederdrægtigt end det???

Det er da underligt at man ikke kan få fat på Rasmus Jarlov! Den “båtnakke” plejer ellers ikke at gå i flyverskjul når det gælder om at kritisere andre. Men han tør måske ikke stå på mål for de konservatives udmelding?
Omvendt er det da meget forfriskende at partiet melder klart ud hvad deres politik går ud på! Nemlig en omvendt Robin Hood.
Lad de fattige betale for at de rige kan mæske sig!
Forhåbentlig er det en øjenåbner for de lønmodtagere der stemmer blåt! Nu ved de da hvad der er i vente, hvis Pape får magt som han har agt.

Tænk, Søren Papes vigtigste politiske mål er at beskære fagforeningskontingentet. Vel i mangel på politiske projekter. Begrundelsen for ikke at beskære kontingent til arbejdagiverforeningen er (desværre ifølge skatteministeren), at så vil medlemmerne bare få fradraget i form af konsulentydelser. Lad det dog komme an på en prøve. Der er jo ikke fradrag for manglende “konsulentydelser”, der dækker noget andet f.eks. Kontingent. Og mange virksomheder vil gerne spare omkostninger. Det kræver måske en anden skatteminister og så lidt kontrol, som også er fraværende.
Den tænksomme

Udtalelserne fra PAPE er bare med til at skære ud i pap, hvor BORGERLIGT, ARROGANT og koldt det kan siges, når den jævne lønmodtager i samfundet skal "piskes". Den evindelige "blå" nedgørelse som man kender den. "Blå" holdninger af allerværste slags. Hørt hørt hørt i de "blå geledder". Hvor så meget som muligt i den "tone" belønnes.

På kapitalismens "profitkaserner" drejer "hjulene".Parolen er at det skal koste så LIDT som muligt at høste profit. Ideologien bag en lang række firmaer og virksomheder.Det "blå regiment" står parat som rygklappere og beskyttere,med en kæft trit og retning politik,for enhver arbejder.Der som "træl" kun bør have en "mission",at "hjulene" i gang.Det borgerlige Danmark så helst enhver fagforening jævnet med jorden.

De konservative melder da klart ud hvordan de ser på fagforeninger så det er vel ikke så svært at sætte sit kryds ved næste valg

Man kan vel måske forklare arrogance med dårlig vilje, medens det kniber voldsomt af forklare dumhed med andet end dumhed. De konservatives udspil mangler jo totalt argumenter, der bare i mindste måde kan give et argumenteret udtryk for samfundsnytte, der hæver det over en plat gruppeegoisme på vegne af den mest forkælede del af af befolkningen.
Personer med indkomster pænt over topskattegrænsen og topaktionærerne i de store selskaber har i det nuværende skattesystem gabende åbne muligheder for at betjene sig af skattely og helt selv bestemme, hvad de gider betale i skat. At tale om at nedsætte skatten her er jo at sparke en vidtåben dør ind.
Dertil kommer, at rigtigt store indkomster jo dannes arbejdsfrit ved at overtage værdien af andres indsats, fordi udviklingen i lønfordelingen har vist, at den rimelighed, der skulle skabe lønfordeling gennem arbejdsmarkedets prisdannelse, er ganske sat ud af spillet gennem manipulation med arbejdsudbuddet på især de lavere løngrupper. Tænk desuden på lønudviklingen på direktionsgangene de seneste 5-10 år, der ikke kan finde anden begrundelse end, man tror det er løgn, netop udbudsbegrænsning i direktørlogen og selvudnævnte lønniveauer, hvor direktørerne danner bestyrelse i hinandens selskaber. Det er magten og ikke arbejdsmarkedet eller samfundsnytten, der definerer indkomstfordelingen i Danmark.
I lyset af de seneste års voldsomme svækkelse af indkomstfordelingen, er det ikke for meget at sige, at en gruppe, der har placeret sig, hvor de store pengestrømme suser forbi, har formået at få en meget større andel til at lande i egne lommer, medens man ridder på ryggen af, og shamer den gruppe, der faktisk udfører produktionen.
AP Møller har det seneste år i fuld perversion illustreret, hvordan denne magt påtrykkes helt ind i lovreglerne. Af et rekordoverskud på over 100 milliarder skal selskabet betale nogle 100 millioner i skat, hvilket ikke en gang udgør 1%, nem kun nogle få promille. Der er jo her tale om en helt latterlig U-landsøkonomi, hvor kapitaladelen reelt presser sig til at holdes skattefri med indholdsløse Pape argumenter, bedre end i noget suspekt skattely. Havde selskabet betalt normal selskabsskat, ville det have rakt til ca. 7 operahuse på et år. Hvem er det, der siger tak for mad?
I det lys er det konservative finanslovsforslag nærmest perverst arrogant, især med de pladder begrundelser der gives.
Der skal ikke mange stemmer til på de konservastive, før overdanmark får smadret velfærdssamfundet og en bæredygtig samfundskontrakt.

Ud fra Søren Pape Povlsens udmeldinger den seneste uge kan man roligt aflede, hvilken vej det vil gå med klimaudfordringen i det danske samfund med Pape og resten af det blå svindlerhold ved roret. For hos det blå svindlerhold er det dem med pengene, som fortjener at opretholde livet som vi kender det. Og dem uden må så nøjes med resterne. Det vil det blå svindler hold opnå på to moder. Det ene er, at trække benene væk økonomisk for op mod 30-35% af de økonomisk dårligst stillede. Her kommer dels EU's nye mindsteløn ind i billedet, som skal tages ganske bogstavelig for de lavtlønnede i Danmark. Fremover vil deres løn være det, som mindstelønnen nu foreskriver. Fagforeningen og overenskomster kommer ikke til at gælde for de mennesker frem over. Her regere EU's mindsteløn. Dernæst, så vil de lavtlønnede områder i stigende grad opleve deres arbejdsforhold vil blive langt ringere og for mange uden mulighed for fastansættelse. Vikaransættelse vil være det gældende her for fremtiden. Det kan så medføre de mennesker er tvunget til at have ikke bare et arbejde, men både to og måske tre for at få livet til at hænge sammen. Og det betyder endegyldigt farvel til de økonomiske gåder det medfører at være bogligejer og den indflydelse ens deraf afledte muligheder giver. Med et superlavtlønnet arbejde med måske flere arbejdsgivere under usikre og ustabile forhold er bankens dør lukket og låst for evigt for de mennesker. Dernæst er det det blå svindlerholds mantra om det skal betale sig at arbejde. Kontanthjælpen må selvfølgelig ikke overstige lønnen i et lavtløns arbejde. Kontanthjælpen og på sigt andre overførelsesindkomster vil blive massivt beskrået. Ligesom børnepenge bliver historie. Så vidt så godt. Og alle de penge der så håber sig op i statskassen uddeles så til skattelettelse ved bl.a. at fjerne top skatten og fjerne registreringsafgiften på elbiler. Det næste skridt er så at påføre de mest CO2 skadelige aktiviteter med store afgifter. Så store, at alle de 30-40% lavest lønnede af bunden afskæres helt og aldeles fra forbrug, spise kød, køre bil for slet ikke at tale om at flyve en tur på ferie. For de velhavende er det status que. Skattelettelserne opvejer til står del de CO2 afgifter der pålægges deres forbrug. Smart ikke. Så her er der oksebøffer på bordet alle dage ligesom Thailand for de mennesker bliver nærmest deres andet hjemland. Ikke mindst fordi de gennem deres høje indkomst kan sikre sig en tidlig pension omkring 50 års alderen. Reste, de lavtlønnede og fattige må så knokle med at servicere de rigeste til de fylder 73 år før de kan komme på en lille pension. Eller det kan mange af dem så ikke, da de dør før grundet de hårde livsbetingelser de livet igennem har været tvunget til at blive udsat for. De har nemlig ikke noget valg eller "frihed" - Det gode liv er i det Konservative idealsamfund forbeholdt de få, som virkelig fortjener det. Sådan som f.eks. Søren Pape Povlsen, den ordentlige og anstændige mandfolk.

Med den borgerlige indsat forvendter det blå svindlerhold, at kunne nå Paris aftalen på ryggen af de mindst velstillede 30-40% i fremtidens Danmark.

Der er dog lige en bagkant i det borgerlige regnskab. Det er nemlig de rigeste 10% i samfundet, som gennem deres livsstil skaber mindst 50% af den CO2 der udledes, samt det miljøsvineri der skabes. Men nu kan de jo gøre det med god samvittighed bag rattet i deres nye elbil.

- Sådan ser en borgerlig fremtid ud i Danmark.

Og er du ikke allerede nu på det "rigtige" hold, så ser det sort ud for dig i den fremtid. Og ikke mindst for dine børn. For ligegyldigt hvad de end gør, så er der over 90% chancer for de bliver hængende i den situation de er vokset op i. For at komme på det "rigtige" hold kræver nogen lukker dig ind. Og med mindre du er helt eksponentiel, så er der ingen som bliver lukket ind til "vinder" holdets kredse. De beholder deres goder for sig selv.

Velkommen til den blå svindler realitet.

Alle dem der kritiserer de borgerlige bør læse lidt på historien prøv at se hvordan det gik anker jørgensen der til sidst måtte kaste håndklædet da han løb tør for andre folks penge og heller ikke kune låne mere i udlandet der sagde alle økonomer at danmark aldrig ville komme af med den enorme udlandsgæld . det tog så kun 16 for puol schluter at få rydet op efter de rødes svindel . pengene har det bedst i borgernes lommer og det er muligt at conservative vil fjerne topskatten lidt sjovt at de røde kun kan få øje på det i den store plan hvad med det med at alle skal kunnet tjene 7000 om måneden uden at betale skat . det er hvis det røde svindlerhold der gør danskerne mest fattige .

Annonce