Kultur

Frivillighedsløsninger på statens omsorgssvigt

Et hovedbudskab i Mads Roke Clausens bog om det civile potentiale er, at der er et stort velfærdspotentiale i et øget samarbejde med civilsamfundet om varetagelse af vigtige opgaver i velfærdssamfundet

Sider